הפרשה שנקראה על שמו של אדם שלילי

כשקוראים את פרשת קרח מתעוררת שאלה פשוטה: כיצד ייתכן שפרשה שלימה בתורה תיקרא על שמו של אדם רשע? רעיון לפרשת השבוע, פרשת קורח, מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח

לגלות את הטוב אצל כל אחד

המצוות שבתורה נועדו אך ורק להיטיב עם האדם, שעל ידם הוא יחיה כמו שצריך להיות גם בגשמיות. ולאידך, כל העונשים אינם באים חלילה בתור נקמה, אלא הם דרך לאדם לתקן את מעשיו

שלשת השלבים של מנהיגי הדורות

לאחר שני השלבים שבהם "העליונים ירדו למטה" ו"התחתונים עלו למעלה" יש צורך בשלב שלישי שבו שני הדברים נעשים כמקשה אחת, ואת השלב הזה התחיל הבעל שם טוב על ידי תורת החסידות שגילתה שהמציאות האמיתית של הנברא היא לא הנברא עצמו אלא דבר ה' המחיה את כל אחד ואחד

גם מלך וגם רב

ההכנה לקראת מתן תורה בשבוע הקרוב באה לידי ביטוי גם באמירת פרקי אבות בשבתות שבין פסח לשבועות. השבת נקרא את הפרק השישי והאחרון לסבב זה, ועלינו ללמוד מתוכנו על הכנות אלו

יהודי ותורה - חיבור שאי אפשר לנתק

"בחוקותי" מלשון "חקיקה". חקיקה מבטאת חוזק ותוקף בלתי רגיל, שכן אותיות הכתובות בדיו על קלף יכולות להימחק מן הדף, ולמעשה הדיו והקלף הם שני מציאויות נפרדות זו מזו, אך בשונה מכך כאשר אות חקוקה על אבן, היא מאוחדת בתכלית עם האבן

מאחורי הטענה 'למה נגרע?!'

כאשר עם ישראל יצא ממצריים וערך את חג הפסח במדבר באו אל משה מספר יהודים ובפיהם טענה: מאחר והם טמאים ואין להם אפשרות להיטהר קודם חג הפסח "למה נגרע מהקריב קרבן ה'"

ברכת השפע של עם ישראל

הבעל שם טוב, שהיה לבוש בבגדי כפרי פשוט, ניגש לאותו גאון שישב בחדרו ושאל אותו למצבו בבריאות והאם יש לו את כל צרכו. הגאון כלל לא התייחס לבעש"ט, ולאחר מספר פעמים שהבעש״ט שאלו למצבו, כעס הגאון וסימן לו לכיוון הדלת...

לא להסתפק רק בלימוד התורה

על פי המנהג, מתחילים השבת, לאחר תפילת מנחה, ללמוד את פרקי אבות, כמידי שבת במהלך הקיץ, (בשבוע זה לומדים את פרק א). נוהגים ללמוד לפחות משנה אחת עם הפירושים, בצורה עיונית ולמדנית לעומקם של דברים

המלך וסגנו שישנו את העולם

השייכות של החג האחרון של פסח עם הגאולה השלימה התגלתה בפרט בדורות האחרונים ע"י הבעל שם טוב שהנהיג את "סעודת משיח" שאותה אוכלים לפני צאת החג, והסביר זאת ש"באחרון של פסח מאיר גילוי הארת המשיח"

המלחמה שפרצה בשבת הגדול

נוסף על יציאת עם ישראל ממצרים - צריכה להיות וישנה גם השבירה והביטול של מצרים עצמה, ועד לאופן של התהפכות החושך עצמו - לאור. וזהו תוכן הנס של "למכה מצרים בבכוריהם" - שבכורי מצרים, שמורה על התוקף דמצרים, ניצלו התוקף שלהם כדי להכות את מצרים.

אסור לדבר סרה על עם ישראל

ההפטרה של פרשת ויקרא פותחת בהכרזה של הקב"ה "עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו" – שכל אחד ואחת מישראל הוא "עם זו יצרתי לי", עם שהקב"ה יצר לו, לעצמו. מה עלינו ללמוד מכך? שיחתו של הרבי שליט"א מלך המשיח

קהל גדול ישובו הנה

בשנה זו, כאשר "ויקהל-פקודי" מתחברות לעניין אחד, הרי הקשר לגאולה מודגש בשלימות האמיתית, כיוון שרק בגאולה יהיו שני עניינים אלו ביחד. מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, לפרשת השבוע - ויקהל פקודי

לא להשתחוות למוסכמות העולם

הדרך לביטול גזירת המן הרשע לא הייתה באופן טבעי, כי מרדכי ואסתר ידעו שביטול הגזירה יהיה כאשר עם ישראל יתחזק ויוסיף בקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא • מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח

התמסרות בלי חשבונות שמביאה גאולה

בשבת זו, פרשת תרומה אנו לומדים על המשכן וכליו • במרכז קודש הקודשים שכן ארון הברית שבתוכו לוחות הברית • על משמעותו של הארון ועל תפקידו גם בבית המקדש השני, שם הוא לא עמד בגלוי, מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח

נגאלים עם מחצית השקל

אפילו אם מישהו רוצה לתרום סכום גדול יותר, לא מקבלים זאת, כי באמצעות מצווה זו מחשבים את מספר הנפשות בעם ישראל, ולכן כולם נותנים את אותו הסכום. מתורתו של משיח על פרשת שקלים הנקראת בשבת זו

המצווה שמזכירה את מתן תורה

בשנה זו, מציינים את שנת הקהל, בה היתה מתקיימת מצווה זו, על ידי המלך, במוצאי חג הסוכות בבית המקדש, לשם היו נאספים כל עם ישראל, לשמיעת קריאת התורה. רעיון מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח לשנה המיוחדת בה אנו נמצאים

להיות עניו ולהתנהג כמו מלך

שלימות העבודה היא דווקא כאשר האלוקות חודרת בכל האדם, עד כדי כך שכל המציאות שלו אינה אלא מציאות של אלוקות, שאז אין הוא צריך לבטל את מציאותו. רעיון שבועי מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח על פרשת וישלח

אברהם ויצחק נשבעים, יעקב מתחמק

יעקב, פעל בכל עת לברר ולזכך את הרע שבעולם ולהפוך אותו לקדושה. לכן הלך יעקב מבאר שבע לחרן - המקום הירוד ביותר מבחינה רוחנית, "חרון אף של מקום". מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח על פרשת ויצא

בעלי התשובה שבונים את בית המקדש השלישי

ישנו תלמיד שקולט את דברי רבו בצורה מושלמת מבלי להחסיר אף פיסת מידע וישנו סוג נוסף של תלמיד שמצליח לקבל מהרב גם את הכח להוסיף בחכמה בכוחות עצמו. מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח על פרשת תולדות

חיי שרה - הייחודיות והבלעדיות של עם ישראל

אברהם הפיץ את האמונה לכל עובר ושב והתעסק עם כל סוגי בני האדם, לעומתו, שרה השפיעה רק לצד הקדושה, ולכן ביקשה מאברהם לגרש את הגר וישמעאל. משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח על פרשת חיי שרה

דף 2 מתוך 5