מאירים את החצי התחתון

דווקא באיזור אליו לא הגיעה אור הקדושה, בחצי הכדור התחתון בו לא הורגשה הקדושה לאורך שנים ארוכות - משם יוצאת אורה לעולם כולו, ומשם נפעלת העבודה לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח

זכות השיבה שמורה לעם ישראל

פעם אחר פעם, מנסים שונאי ישראל לפגוע בלגיטימיות של עם ישראל כבעליה היחידים של הארץ הקדושה. הדרך היחידה להתמודד מול טענות שקר אלו, היא התשובה: כך נאמר בתורה שניתנה מאת הבורא

מעכשיו, יהיה רק טוב לעם ישראל

אחרי תקופה בה מיליארדי שקלים מכספי האזרחים הופנה למטרות לא ראויות ובראשן לטובת אויבי ישראל, מגיעה תקופה טובה, בה יתגלה הטוב בגלוי, כאשר כולנו זוכים לעשירות בגאולה האמיתית והשלמה

להביא את הערֵבים למתן תורה

חג השבועות, יום מתן תורה, אינו רק ציון היסטורי למעמד בו קיבלנו את התורה הקדושה מאת הקדוש ברוך הוא, אלא הוא יום בו אנו מקבלים אותה מחדש. כולנו מגיעים יחד עם הילדים לקריאה בבית הכנסת

תורה חדשה מאתי תצא

עוד לפני התגלותו השלמה של הרבי שליט"א מלך המשיח, מגיע אליהו הנביא על מנת לבשר לבית הדין את בשורת הגאולה. לבית דין זה, יגיע גם מלך המשיח על מנת לקבע את הפסיקה ההלכתית של זמן הגאולה

הדרך שמביאה שלום אמת לישראל

הבטחת התורה לשלום אמת, כפי שמופיעה בפרשתנו, תתקיים בגאולה האמיתית והשלימה. ובנתיים, צריך לעצור בתוקף את הסכמי הכניעה השונים והמשונים, הגורמים לעליית הטרור ופגיעה ביהודים בכל העולם

יחד כל ילדי ישראל לקבלת פני משיח

השבוע נחגוג עם שניים מגדולי ישראל שקמו לאורך הדורות: הרמב"ם שמסיימים את מחזור הלימוד היומי בספרו, ורשב"י שלכבודו יצעדו הילדים בכל מקום. יחד איתם נצעד לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח

ורואים לאיזה כיוון הולך השינוי

דרכה הנוכחית של הממשלה וכניעתה לתומכי הטרור, הביאה להגבלת פעילות כוחות הביטחון, פעילות הנועדה למנוע אירועי טרור ומביאה לסיכון חיי יהודים. עלינו להוסיף בלימוד עניני גאולה ומשיח

לתת 'פרנסה' לקדוש-ברוך-הוא

כאשר פגש הבעל שם טוב בבית הכנסת את אותו צדיק הפרוש מעניני העולם, שאלו: 'מדוע אינך נותן את הפרנסה לקדוש-ברוך-הוא (כביכול)'? אנו אלו המספקים את אותה פרנסה במעשינו ועבודתנו

לא נברא העולם אלא למשיח

אם חברות מסחריות ודומיהן מצליחות לחולל שינוי בדעת הקהל באמצעות הפרסום, הרי שבוודאי יש לנו את הכח לחולל שינוי חברתי עצום בענין העיקרי: קבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח, ותיכף ומיד ממש

גואל ראשון הוא גואל אחרון

נשמתו ותפקידו המיוחד של מנהיג הדור, שבא לידי ביטוי אצל הגואל הראשון, משה רבינו, באים לידי ביטוי בדורנו אצל הרבי שליט"א מלך המשיח הדואג לכל אחד מאנשי הדור וגואל את כולם תיכף ומיד ממש

הדיבורים והפעולות שמעודדים פיגועים!

מלחמתו של הרבי שליט"א מלך המשיח כנגד הסכנה הברורה שבמעשים ודיבורים המעניקים לערבים עידוד למעשי הטרור, קיבלה בשבועיים האחרונים תזכורת מצמררת. על ראש הממשלה להתפטר מתפקידו

לקראת הפרה העשירית

מה אפשר ללמוד מחמש מילים שהוסיף הרמב"ם בתוך הלכות פרה אדומה, עליה אנו קוראים בשבת זו. ומה צריך כל אחד מאיתנו לעשות בשבת זו ובימי ההכנה לקראת יום ההולדת 120 בי"א ניסן

שמירה, הגנה והצלה לכל יהודי

הרבי שליט"א מלך המשיח, מעניק לדורנו את המתנה הנפלאה - הקפדה על 'עשרת המבצעים' אותן מצוות נבחרות, אשר בכוחן להגן, לשמור ולהציל כל יהודי ולהביא את הגאולה האמיתית והשלמה

למחות את עמלק עכשיו

בשבת זו, נקרא על מצוות מחיית עמלק בה נצטווינו, אך האם אנו מסוגלים לזהות כיום את העמלק ולמחות אותו? מתברר שהמשימה כיום ברורה מבעבר וקיומה אפשרי בידי כל אחד

הניצחון המופלא שחשף את הניסים

"אלה היודעים את המתרחש "מאחורי הקלעים" – המודעים לפרטים חסויים רבים שאינם מגיעים לידי פרסום – משיגים עוד יותר ויותר את פלאי הניסים והנפלאות בזמן הזה, בימים האלה“

המלחמות של מלך המשיח

הרבי שליט"א מלך המשיח מתייצב לשמור על כל יהודי ויהודי, כרועה נאמן. כך גם בעת העלילה הגדולה על יהודי ברית המועצות לפני כשבעים שנה, אז פעל להמית את הצורר שביקש לפגוע במיליוני היהודים

נס הגאולה בכח מרדכי היהודי

המראות שהגיעו מדרום הר חברון, מגלות מחזה שאילולי סיכן את חיינו, יכל להפוך למחזה קומי. כשם שראינו בהתממשות אזהרותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח כך נראה התממשות נבואתו הנה זה משיח בא

פורים קטן, שמחה גדולה

עוצמה מיוחדת ניתנת לעם ישראל דווקא ביום פורים קטן שיחול השבוע, ובעיקר לימוד והוראה לכל אחד, מה כוחו של הקטן, ומה ערכה של פעולה אפילו קטנה - להביא את הגאולה האמיתית והשלימה

שמחה למעלה מכל החשבונות

כאשר מיכל, אשתו של דוד המלך ראתה אותו מכרכר ופזז בכל עוז לפני ה', לא הבינה כיצד זה מתאים למלך ישראל. אך דוד הסביר לה שבדביקות בקב"ה אין הגבלות. על ידי השמחה נזכה לגאולה האמיתית והשלימה

דף 1 מתוך 7