הדלק השבועי: פרשת במדבר

מידי שבוע, מוסר הרב קותי מיודובניק, שליח הרבי שליט"א מלך המשיח למגדל תפן ויישובי הסביבה, רעיון משיחות הרבי שליט"א מלך המשיח לפרשת השבוע, בתחנת רדיו צפון. האזינו גם אתם

להישאר נמוך עם כל המעלות

משה רבינו ידע שכל מעלותיו ניתנו לו מלמעלה, ואילו היו נותנים את אותן המעלות למישהו אחר, הרי ייתכן שהוא היה מגיע לדרגה נעלית יותר

הנחיצות שבכיסוי כלי-הקודש

מדוע באמת הארון, שהכיל את מהות הקשר שלנו עם הקדוש-ברוך-הוא – לוחות הברית – נאסר בחשיפה ישירה לעיני עם ישראל? מדוע הותר לראותו רק כשהוא מכוסה בעור שהופשט מבעל-חיים (ה"תחש") מת?

מה'מדבר' אל 'ארץ ישראל'

החיים בגלות נחשבים ליהודי כחיי מדבר. כשם שבמדבר אין לאדם תנאי מחיה מקובלים – כך בגלות אין ליהודי את תנאי הקדושה הטבעיים שזוקקת נשמתו

למה במדבר?

המילה "מדבר" מבטאת חיבור בין שני קצוות: 'מְדַבֵּר' מורה על האדם המדבר, ועניינו הדגשת מעלת וחשיבות האדם המדבר בתורה. לעומת זאת 'מִדַבֵּר' זהו דיבור שהוא בבחינת ביטול מוחלט בדבר ה' המדבר בו

לא לאבד את נקודת היהדות

המיוחד במניין הוא כאשר כולם נספרים כשווים, ואין אחד שנחשב יותר מהשני, כי במניין בני ישראל מודגשת הנקודה ששווה בין כולם

הפרשה בקצרה: מנין עם ישראל וחנייתם במדבר

פרשת במדבר פותחת את הספר הרביעי בתורה, ספר במדבר. הספר מתאר את מסעותיהם של בני ישראל במדבר בדרכם לארץ ישראל. פרשת השבוע מספרת על ספירת בני ישראל, אופן חניית עם ישראל במדבר, עבודת הלווים ועוד

האירוסין, והנישואין הנצחיים

את האירוסין פעלה התורה. הקדוש-ברוך-הוא העניק לנו מתנה יקרה זו, כדי שדרכה נתוודע אליו ונכיר את דרכיו ברמה שהוא מוכן להיגלות אלינו. ובלשונו של הושע המופיעה בהפטרה: "וארשתיך לי לעולם... (באופן שתגיעי ל)וידעת את השם״