הרימון שהציל: סיפור לרגל ט"ו בשבט

רבי ניסים הוציא את הרימון מהעטיפה ונתן אותו לרב. הרב חתך את הרימון לשניים, וסחט מחצית מן הרימון לתוך כוס קטנה. את המיץ נתן טיטפף לשפתותיו של החולה ולתדהמת כל הנוכחים, פתח החולה את עיניו! חיש-מהר הבחינו הנוכחים כיצד הנסיך מבריא והולך

האדם ועץ השדה: להיות תמיד מחוברים למקור

התכונה המייחדת את עולם הצומח היא החיבור התמידי למקור - האדמה. גם עלינו, בני האדם, להיות תמיד מחוברים למקורות הנכונים

תכלית השלמות של "עץ השדה"? בגאולה!

לפניכם קטע וידאו מתוך התוועדות של הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח, בו מדבר על מעלת יום חמשה עשר בשבט (ט"ו בשבט) על פי תורת ישראל

ראש השנה לאילנות: מה אנחנו חוגגים בעצם?

ט"ו בשבט הוא תאריך אשר מציין את ראש השנה לאלנות במשנה, מסכת ראש השנה א' א'. יום זה הוא תאריך קובע לגבי כמה מצוות הקשורות בפירות האילן, כגון נטע רבעי ותרומות ומעשות. נהוג לאכול ביום זה משבעת המינים, פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, ויש הנוהגים לערוך "סדר ט"ו בשבט"

ט"ו בשבט: מקבץ הוראות בעבודת ה'

לרגל יום חמשה עשר בשבט, ראש השנה לאילן. ליקטנו הוראות מהחג, מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, כפי שהתפרסמו בחוברת לקט הלכות ומנהגים, שיצא לאור ע"י האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה

ט"ו בשבט - חג העצים והאנשים

למרות שט"ו בשבט מזוהה תמיד כיום הקשור לחקלאות, לעצים ולטבע, חשוב לציין כי יום זה קשור במיוחד אלינו - בני האדם