בין גאולת מצרים לגאולת פורים

חג הפורים הינו מיוחד ונעלה יותר מאשר חג מתן תורה. על יום זה נאמר כי בו החלו לקיים את התורה שקיבלו בהר סיני. איך ניתן לומר זאת?

ברכה לכולם

משה רבינו אוהבם של ישראל בוחר להעניק את ברכתו לעוסקים במלאכת הקמת משכן, עם סיום בניית המשכן. ונשאלת השאלה מדוע לא לברך את כל עם ישראל?

הכיור, הכי חשוב או הכי פשוט?

הכיור, הוא הכלי האחרון עליו מסופר בתורה בסדרת כלי המשכן. הציווי על בנייתו אף נכתב בנפרד מכל שאר הכלים, בפרשתנו. בנוסף הכיור עמד בחצר אוהל מועד ולא בפנים. מה המשמעות של כל זה?

במקום בו אין שמות

בפרשתנו לא מוכר שמו של משה רבינו. הטעם לכך הוא שפרשת תצוה נקראת בסמיכות לתאריך ז' אדר, יום פטירתו. מהי מעלת יום הפטירה ומדוע אי הזכרת שמו מעידה על מעלתו המיוחדת של יום זה

להדליק בפנים, להאיר בחוץ

השבוע אנו קוראים בפרשת תרומה על צורת מנורת הזהב. לאורך השנים צפו ועלו רעיונות שונים המתארים את צורתה, אך מתברר כי הפוסק הגדול, הרמב"ם תיאר את צורתה המדויקת בכתב ידו. הכל על כתב היד המפורסם שלו

הרכיב האלוקי במערכת החיים

כל ציווי הקדוש ברוך הוא לעם ישראל - המצוות, מתחלקים לשלשה סוגים: עדות, חוקים ומשפטים. את כולם צריך לקיים מכורח אותו ציווי אלוקי, גם את אלו שהשכל האנושי מחייב אותם, אז מדוע פרשת השבוע נקראת "ואלה המשפטים"? מה עם השאר?

כשהשמים והארץ נפגשו

אנו יודעים כי גם האבות, אברהם יצחק ויעקב קיימו את התורה עוד לפני נתינתה, מהו אם-כן החידוש שנפעל במתן תורה? רעיון לפרשת השבוע משיחותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח

לפתוח את העינים ולראות ניסים למעלה מהטבע

פרשת השבוע פרשת בשלח מכילה בתוכה שלשה מהאירועים המשמעותיים ביותר בהיסטוריה של עם ישראל עם צאתם ממצרים: קריעת ים סוף, ירידת המן והמלחמה מול עמלק. מה הקשר בין האירועים ועל השפעתם עד היום הזה

דף 5 מתוך 5