הכח לשליטה אמיתית

מין האדם אמנם נעלה ושולט על כל הבריאה, אבל כל זה הוא רק בתנאי שהאדם יודע ומכיר בזכות מי הוא נעלה ומרומם על פני שאר חלקי הבריאה

לא להתנתק מהעולם

השם לווייתן גזור מהפועל ליווי. ברוחניות, הוא רומז לצדיקים השרויים בדבקות גבוהה ביותר בשכינה ו"מתלווים" אליה. ומלמדת התורה, כי אפילו הם, אפילו צדיקים במדרגת "לווייתן" – זקוקים לבן-זוג, לחבר שיסייע להם בעבודתם הרוחנית

מי הליסטים כאן?!

ארץ-ישראל, אינה יכולה עוד לצאת מרשות ישראל. אף לאחר ש"גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו" - נקראת היא ארצנו ואדמתנו. על כך מתרעמים הגויים!

לנצל כל רגע

חז"ל אומרים שכל אלף שנים מקבילות לאחד מימי הבריאה, ועל פי זה אנו נמצאים כעת בתקופה שמקבילה לסיומו של יום שישי. אנחנו לקראת המעבר לגאולה השלמה – ה"יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים"