• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך
author

שלום דובער ישראלי

אפר של אהבת ישראל

בשבת זו קוראים במפטיר את פרשת פרה אדומה הנקראת קודם חודש ניסן כדי להזכיר לכל מי שנטמא במת להיטהר מטומאתו, כדי שיוכל להקריב קורבן פסח במועדו. רעיון שבועי מתורתו של משיח

מה למדנו ומה צריך לעשות

אפילו אחרי שסיימו להמשיך את גילוי השם במשכן, מספרת התורה על סילוק הענן מעל המשכן והמשך המסעות, כי בזה מלמדת אותנו התורה שאפילו בפסגה הרוחנית הגבוהה ביותר יש לחתור להמשיך להתקדם לעבר המסע הבא. רעיון שבועי מתורתו של משיח

האור שבתוך מכת החושך

לפי המדרש היה נס שהחשיך למצרים, אבל בשביל שבני ישראל יוכלו לחפש בבתי המצרים היה נס נוסף שהאיר להם את המטמוניות. אך לפי רש"י, כל מטרת המכה הייתה בשביל שבני ישראל יחפשו כלי כסף וזהב בבתי המצרים. רעיון שבועי מתורתו של משיח

היום המכונן - י׳ שבט תשנ״ג מעמד קבלת המלכות העולמי

גילוי המשיח בדורנו לא קרה באי נידח או בנוכחות מניין מצומצם • באירוע היהודי המתוקשר ביותר מאז ומעולם, במעמד אלפי חסידים ומול מיליוני צופים מכל העולם יצא הרבי שליט"א מלך המשיח והסיר באחת את הערפל סביב דמותו של המשיח • היום שבו הסוד הפך לנחלת כולם

לדרוש בתוקף את הגאולה

בסיום הפרשה הקודמת עומד משה לפני הקדוש ברוך הוא וטוען בתוקף על קושי השיעבוד של עם ישראל, וצועק לפני ה': "למה הרעות לעם הזה?". בתחילת פרשתנו, פרשת וארא, משיב הקדוש ברוך הוא למשה על טענותיו. רעיון שבועי מתורתו של משיח

לקרוא בשם ולחיות גאולה

על פי הידוע ששם הפרשה מבטא את התוכן שלה, מובן שעניין הגאולה צריך להיות רמוז בשם הפרשה "שמות", אבל צריך להבין: ידוע ש"שמות" של בני אדם הם בסך הכל סממן חיצוני. מה מיוחד כל כך ב"שמות" שלכן זהו השם שאמור לבטא את התחלת הגאולה?

המקום הנכון להעמיד בו את הבית

דווקא בבית לבן, העמיד יעקב את שבטי ישראל - שזוהי מעלתו של יעקב, "בחיר האבות" שהיתה "מיטתו שלימה". רעיון שבועי מתורתו ל הרבי שליט"א מלך המשיח על פרשת השבוע - ויצא

לחפור ולא להפסיק עד שמוצאים

סיפור חפירת הבארות בא ומלמדנו שעיקר עבודתו של יצחק הייתה דווקא בחפירת בארות - לחפור ולגלות את הנקודה היהודית אצל היהודי השני. רעין שבועי מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח לפרשת השבוע - תולדות

מדוע עושים את הברית ללא הסכמת התינוק?

מצוות ברית מילה אינה מצווה שהאדם מקיים, אלא זו ברית שהקדוש ברוך הוא כורת עימנו, ובזה לא שייכת שום הכנה מצד האדם כי זו מצווה שנעלית ממנו שלא בערך. מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח על פרשת וירא

לצאת מבית המקדש ולהתעלות

פרשת השבוע, לך לך נקראת תמיד בסמיכות לתאריך ז' חשוןן המסמל את המציאה מבית המקדש למקום המגורים. מה הקשר בין תוכן הפרשה לנושא זה. מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח

הבריאה שמתחדשת על ידי היהודי

עבודת היהודי היא חידוש גדול עוד יותר אפילו מבריאת העולם! וכמבואר בחסידות דברי חז"ל "גדולים מעשי צדיקים ממעשה שמים וארץ", שתפקידו של יהודי להפוך את העולם לקדושה הוא חידוש גדול יותר מבריאת העולם!

האור השמור מתחילת הבריאה

מדוע נברא האור ראשון מכל סדר הבריאה ואם הוא כהנחוץ, מדוע אומרים לנו חז"ל כי את אותו אור גנז הקדוש ברוך הוא לצדיקים לעתיד לבוא

המצווה שמחברת את כולם

האחדות של ארבעת המינים מגלה את האחדות האלוקית בעולם, כך שלמרות היותו גשמי וחומרי ומסתיר על האור האלוקי, הרי שהמציאות האמיתית היא שהעולם עצמו הוא אלוקות

ללמד את כל הנדרש

על אב בישראל מוטל - לא רק לדאוג לצרכיו הגשמיים של הילד כדי שהוא יוכל לגדול ולהתפתח, אלא גם - לדאוג וללמד את הבן תורה ולחנך אותו בדרך התורה והמצוות

תנועה הופכית, כיוון אחד

העליה הנעלית ביותר של הנשמה, והתגלות הכחות האין סופיים שה' נתן בה, נעשית דוקא ע"י ביצוע המשימה של העלאת התחתון, שמתאפשר באמצעות ירידת הנשמה לעולם בהתלבשותה בגוף

מתחילים עם העבודה הנעלית

המושג "תפלה" במובן הרחב, מורה על כללות עבודת הנברא הנמצא למטה ומתייגע להתעלות למעלה. מושג הידוע בתורת החסידות במילים - "אתערותא דלתתא" - התעוררות הבאה מלמטה, מצד הנברא

הכוונה הפנימית של הירידה

ב"שבת חזון" מראים לכל יהודי את בית המקדש השלישי, כדי לעורר אצלו את הגעגועים והתשוקה, ולשפר את מעשיו כדי לזכות מהר ככל האפשר לראות בבניין הבית. רעיון שבועי מתורתו של משיח

שתי הדרכים והחיבור ביניהם

השלימות היא בשילוב שני הענינים יחד. מצד אחד אור גדול אבל מצד שני אור שאינו מתעלם מהרע אלא מתעסק ומברר אותו. כך גם יהיה בית המקדש השלישי. רעיון שבועי מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח

הכח לעבודה האישית של כל אחד

יום השמחה של י"ט תמוז אינו תוכן הפוך מימי שלושת השבועות, אלא אדרבה, יום זה מגלה ומדגיש את התוכן האמיתי של ימים אלו. רעיון שבועי מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח

החודש עם המסר המסתתר

כיצד ייתכן שאותו החודש מכיל שני הפכים כה קיצוניים - חג של גאולה ויום של אבל וחורבן? מצד אחד ביום י"ז בתמוז הובקעה חומת ירושלים ועל כן חודש זה מסמל אבל וחורבן; אך מצד שני בדורות האחרונים התגלה שחודש תמוז נקרא "חודש הגאולה" על שם חג הגאולה י"ב בתמוז

דף 1 מתוך 3