ירדן יריחו

התחנה האחרונה של בני ישראל לפני כניסתם לארץ

קבר הרמב”ם, טבריה

ביום כ' טבת, חל יום ההילולא של הנשר הגדול - רבי משה בן מימון, הטמון בעיר הקודש טבריה

מבצר פטרופבלסקי, פטרבורג

מקום המאסר של אדמו"ר הזקן, משם שוחרר בחג הגאולה י"ט כסלו

קבר רחל אמנו

המונים עלו בי"א חשוון למקום קבורתה של רחל אמנו - על המקום המסמל תפילה לגאולה מאז החורבן הראשון

צרפת

המדינה שעברה את המהפך הרוחני הגדול בדורנו

בית מדרשו של הבעל שם טוב, מזיבוז’

בית הכנסת ובית המדרש בו לימד הבעל שם טוב את תלמידיו, בחודש זה מציינים את יום הולדתו ויום התגלותו לעולם – ח"י אלול

ציון האר"י

היה ממקובלי צפת ומחשובי המקובלים שבכל הדורות. שיטת קבלת האר"י היא השיטה המרכזית בלימוד הקבלה, ועליה מבוססים גם חלקים נרחבים בתורת החסידות

משכן שילה

מבנה הקבע הראשון לבית לה', הוקם בשילה, ארבע עשרה שנה לאחר כניסתם של עם ישראל לארץ

קבר יוסף הצדיק

קבר יוסף בלב העיר שכם, מקום מנוחתו של יוסף הצדיק