מצוות הצדקה כמשל לגאולה

אנו מבקשים מהבורא שימלא לנו את מחסורנו הגדול ויוציא אותנו מהגלות. ולכן מוטל על הקדוש-ברוך-הוא לעשות עמנו צדקה זו ולהביא לנו את הגאולה השלמה תכף ומיד ממש

העמל הרמוז בחקיקה

כאשר מגיע אדם להתמזגות עמוקה כזו עם התורה, יש לכך השפעה גם מעבר לגופו: מובטח לו שפע כלכלי, שלום ושלווה