רבי של מסירות נפש - גלריית תמונות

הרבי הקודם - רבי יוסף יצחק מליובאוויטש - היה סמל לעמידה איתנה ללא חת על שמירת התורה ומסירות נפש, וכפי שהמשיך וממשיך זאת בדורנו - הרבי שליט"א מלך המשיח

הגאולה של כולנו | סיפור המאסר והגאולה

באישון לילה מתפרצת פלוגת חיילים לביתו של הרבי הקודם מליובאוויטש, המטרה - לאסור את הרבי כחתרן מהפכני נגד השלטון • מאמץ עולמי להצלת הרבי מופעל מכל העולם היהודי • סיפור של גבורה, אומץ ונחישות בלתי רגילים של רבי יוסף יצחק - הרבי הריי"צ מליובאוויטש, אל מול המעצמה הקומוניסטית • כל הפרטים על הגאולה המופלאה של י"ב תמוז, החודש לפני 95 שנים, בכתבה שלפניכם

החג שהפיל את המשטר האתאיסטי

שחרורו ויציאתו של הרבי מרוסיה התגלו כמנוע הישרדותה של היהדות בעידן המודרני. יום השחרור התברר כמהלך מכונן של יהדות דורנו וזה מה שהופך אותו ליום חג עבור כולנו

י"ג תמוז תנש"א - מלך המשיח ו"הגאולה"

יומן אירועים מי"ג תמוז תנש"א. הרבי שליט"א מלך המשיח, יצא מ-770 כשבידו הוא מחזיק את הגליון השני של "הגאולה - האמיתית והשלימה", שיצא לאור ע"י האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה, בראשות הרב זמרוני ציק

המאסר, הגאולה, ומה שבאמצע | סיפורי המאסר והגאולה מפי הרבי שליט"א מלך המשיח

"שכאשר הרבי הי' אצלם, בד' אמות שלהם, סביבה שכולה שורצת באנשים שלהם, ובין ד' הכתלים שלהם, מקום שאין בו מזוזות התפעלו ונבהלו בראותם את הרבי יושב כשטליתו מכסה את פניו, עד כדי כך שהסתלקו להם, בהבינם שאין להם מה לעשות כאן! היכן יש מקום לדבר כזה בשכל?!" • סיפורי המאסר והגאולה מפי הרבי שליט"א מלך המשיח

שביתת רעב עבור התפילין

"אינכם יכולים לנתק את המים מהברז, שהרי ישנם כאן עוד אנשים שצריכים לשתות, אך רוצה אני שתדעו, ששלושת האסירים שבתא יהיו עדים לשביתת הרעב המלאה שלי, עד שתתנו לי את התפילין" • קטע מיוחד מסיפור המאסר והגאולה של הרבי הריי"ץ

המאסר והגאולה - זריעה וצמיחה

לרגל חג הגאולה של הרבי הריי"ץ אתר הגאולה מגיש לקט משיחות קודשו של הרבי שליט"א מלך המשיח אודות המאסר והגאולה של חותנו הרבי הריי"ץ, מטרתם והתועלת שצמחה מהם לאחר מכן

י”ב תמוז והמאבק על ארץ ישראל

היום שאיחד את עם ישראל י"ב תמוז, מקבל ביטוי בדברי הרבי שליט"א מלך המשיח. בשיחה שנאמרה ביום זה בשנת תש"ל (1970) ביאר את הקשר בין היום לנושא המאחד את העם כולו: ארץ ישראל

למסור את הנפש ב2022

י"ב בתמוז הוא הזדמנות טובה לכולנו לקבל החלטה טובה של מסירות-נפש במובן העכשווי שלה. לוותר ולהקריב מעצמנו למען רצונו של הקדוש-ברוך-הוא. כך נזכה להגשים את היעד הסופי של גאולתו של רבי יוסף יצחק – הגאולה האמיתית והשלימה של כולנו, עם התגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח

עמידה איתנה מנצחת את כולם

"מיד כשנלקחתי לבית הסוהר, החלטתי" סיפר הרבי הקודם, "שאני לא מאבד את עשתונותי, ואני לא מתפעל מהם ולא מתחשב בהם כמציאות כלל "כאילו היו אין ואפס ממש"...", מה שבשפה שלנו נקרא "לא לראות אותם ממטר" – וזה לא כל כך קל לבצע, כשמולך רוצחים מיליונים בלי ניד עפעף ובלי משפט

הבשורה שהתממשה אז והיום

בדומה לשלבים המקדימים אל גאולת הרבי הקודם, בהם קדמה להתממשותם בשורה – גם על הגאולה עצמה זכינו לשמוע בשורה: הרבי שליט"א מלך המשיח בישר במילים נבואיות כי כבר הגיע זמן הגאולה!

לשמוח ולחגוג את הניצחון שלנו

גאולתו ושחרורו של הרבי הקודם אינם הצלה פרטית גרידא. הם מבטאים מהפך מכריע לטובה ביחסי הכוחות הרוחניים בעולם. לכן זו שמחה גדולה לכל עם ישראל