• ב"ה ימות המשיח!
  • י"א תמוז התשפ"ד (17.07.2024) פרשת בלק
author

לראות את מלכנו

הוידאו היומי / לכתחילה אריבער

היום ב' אייר, מציינים את יום הולדתו של הרבי המהר"ש (רבי שמואל, הרבי החמישי בשלשלת נשיאי חב"ד), שטבע את הפתגם הידוע "לכתחילה אריבער" (=מלכתחילה מלמעלה) צפו בקטע משיחה בה מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח את הפתגם

הוידאו היומי / מצווה בכל יום מימי החודש

ראש חודש אייר. בימי חודש זה אנו מוצאים מצווה מיוחדת אותה מקיימים מידי יום. ובכך מתייחסים ימי חודש אייר משאר החודשים

הוידאו היומי / ברכה מיוחדת

ר' שמשון סטאק, איש חסד, מעסקני קראון הייטס, מנהל קרן חברת שמחת שבת ויום טוב, שעסק גם בשידוכים, ייעוץ בשלום בית, ובשמירה על ההאיחזות היהודית בשכונת קראון הייטס. זכה באופן תדיר ליחסו המיוחד של הרבי שליט"א מלך המשיח. בהזדמנות זו בירך ברכה מיוחדת

הוידאו היומי / ידיעה מאש"פ

כ"ח ניסן ה'תש"נ. הרבי שליט"א מלך המשיח מפתיע בשיחת קודש וחושף כי התקבלה הודעה שאש"פ מתכננים לפגוע ביהודים... לכן צריך להוסיף בעניני תורה ומצוות

הוידאו היומי / רגעי הגאולה

ערב כ"ח ניסן: קטע מהשיחה המיוחדת שנאמרה ההתוועדות פורים תשמ"ז, בה הרבי שליט"א מלך המשיח קורא להוסיף בעוד מעשה להבאת הגאולה

הוידאו היומי / כוס של ברכה

מידי מוצאי חג (ארבע פעמים בשנה) מחלק הרבי שליט"א מלך המשיח מ'כוס של ברכה', יין מכוסו האישי לאלפי העוברים. לקט קצר מהחלוקה המסעירה

הוידאו היומי / הכרזה במוצאי החג

מוצאי יום טוב. הרבי שליט"א מלך המשיח מורה להכריז 'א גוט מועד' ומעודד את שירת ההמונים 'ושמחת בחגך' בתנועות עידוד נמרצות

הוידאו היומי / הרבי שליט"א מלך המשיח במעמד 'מים שלנו'

תיעוד מיוחד מהנהגותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח בעת שאיבת 'מים שלנו' לאפיית המצות אותם שולח לסדרים הנערכים ברחבי העולם

הוידאו היומי / חלוקת דולרים לטנקיסטים

הטנקיסטים, הם החסידים היוצאים להפיץ את היהדות על גבי הניידות המיועדות לכך, הנקראים 'טנקי המצוות'. בסיום התוועדות י"ג ניסן תשמ"ה העניק להם הרבי שליט"א מלך המשיח דולרים על מנת לחלקם לקהל

הוידאו היומי / אדם בעל-הבית על עצמו?

תנסו לומר היום לאדם 'מערבי' שהוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל מסתבר שזה המציאות... וההוכחה לכך פשוטה מאד! קטע משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח י"ב תמוז תשד"מ

הוידאו היומי / הכרזת יחי המלך

היום, ב' ניסן יום הסתלקותו של הרבי הרש"ב וקבלת הנשיאות של הרבי הריי"ץ (הרבי השישי). בשיחה שנשא הרבי שליט"א מלך המשיח (ב' ניסן תשמ"ח) 68 שנה לאחר תחילת הנשיאות של הרבי הריי"ץ, גילה: שהעם יכול לפעול חיים במלך! ולפעות את ההתגלות של המלך! וזאת ע"י ההכרזה "יחי המלך"

הוידאו היומי / מה גורם לאינתיפאדה?

ראש עיריית אריאל מר רון נחמן מגיע ל'חלוקת השטרות' אצל הרבי שליט"א מלך המשיח. כ"ו אדר ב' תשמ"ט. כאשר הרבים שומעים שרוצים לדון איתם על שאלת ארץ ישראל, זה מעודד את הטרור

הוידאו היומי / כשיהודי מתחייב - הקב"ה עוזר לו לשלם

כ"ה תשרי תשמ"ו, הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שכשיהודי מחליט לעזור / לתרום ליהודי אחר, גם אם (כרגע) אין ביכלתו ועושה זאת במסירות נפש, הקב"ה מסייע לו

הוידאו היומי / עידודים לילדים

כ"ד אדר תש"נ, הרבי שליט"א מלך המשיח בתפילה עם הילדים. תפילה לאחר כינוס ילדים במהלכה עודד בצורה מיוחדת את שירת הילדים כולל בסוף התפילה

הוידאו היומי / מתי לא להיות 'שמח בחלקו'

רבה של קריית מלאכי, הרב גרשטקורן מגיע אל הרבי שליט"א מלך המשיח ומספר לו על הצלחת מוסדות חב"ד בעיר. הרבי שליט"א מלך המשיח אומר לו שבעינינים כאלו אסור להיות 'שמח בחלקו'

הוידאו היומי / כינור של הגאולה

בהתוועדות י"א ניסן תשמ"ב מתייחס הרבי שליט"א מלך המשיח ללימוד הנלמד בחסידות על המילים 'ויהי ביום השמיני' הרומזים כדברי המדרש לגאולה האמיתית והשלימה

הוידאו היומי / טוב, כמו הבעל שם טוב

מר מנשה קורן, מנהל אגף החינוך בחיפה ועבר בחלוקת הדולרים לברכה ואמר "אני אחראי בעיקר שילדי ישראל ילמדו יהדות". הרבי שליט"א מלך המשיח משיב לו: "זה דבר נכון מאוד..."

הוידאו היומי / בקשה לזירוז הגאולה

הרבי שליט"א מלך המשיח מורה אשר כל אחד, צריך להוסיף ולהרחיב בית מדרש או בית כנסת, ובאם אין כזה בסביבתו אזי לדאוג לפתוח אחד שכזה

הוידאו היומי / שמחה בכל חודש אדר

פורים תשל"ב, הרבי שליט"א מלך המשיח מלמד מתוך הכתוב במגילת אסתר "החודש אשר נהפך להם" כי השמחה של חודש זה צריכה להמשיך גם לאחרי חג הפורים

הוידאו היומי / יחידות כללית

קטע קצר ממהלך ה'יחידות כללית' במהלכה עובר יהודי המבקש ברכה לרפואת אחותו. הרבי שליט"א מלך המשיח שואלו האם בפסח הוא יישאר בניו יורק? וכאשר הוא עונה שהוא נוסע לארץ הקודש אז הוא עונה לו "אולי תקחו איתכם את משיח?"

דף 1 מתוך 5