• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז אדר א' התשפ"ד (26.02.2024) פרשת כי תישא
author

לראות את מלכנו

הוידאו היומי / זמן השיא

"בהמשך למה שדובר בהתוועדות פורים, שכעת זה זמן השיא לברית משיח. זקוקים לעוד, מעשה אחד קטן" קטע מהיחידות כללית ט"ז אדר תשמ"ז

הוידאו היומי / שמחת פורים

קטע וידאו מהתוועדות חג הפורים תשמ"ב. הרבי שליט"א מלך המשיח מבקש שאחד המשתתפים יוציא את הקהל כולו ידי חובת 'עד שלא ידע' ולאחר מכן מעודד בחוזקה את שמחת הקהל

הוידאו היומי / קריאת המגילה

צפו בתקציר 'יומן וחדאו' מתפילת שחרית בחג, הפורים תשמ"ז, החל מכניסתו של הרבי שליט"א מלך המשיח עם המגילה בידיו ועידוד שירת 'ויהי בימי אחשורוש' ועד לסיומה

הוידאו היומי / החודש הניסי שהתהפך לטובה

חג הפורים חולל מהפך לא רק באותו יום בו ניצלו היהודים, ולא רק להמשך ימי החודש, אלא פעל למפרע שכל ימי החודש גם אלו רותם אנו מציינים לפני פורים, נכללים בחודש שהתהפך לטובה

הוידאו היומי / קידוש הלבנה

הנהגותיו הק' של הרבי שליט"א מלך המשיח בעת קידוש הלבנה. על קיום מצוה זו, אומר בשיחת ש"פ נח תשנ"ב: "כשעושים חשבון צדק בסיומו של השבוע הראשון לעבודה בעולם.. ובאים למסקנא שאין הדבר תלוי אלא במשיח צדקנו עצמו - צריך הדבר להתבטא בתוספת זהירות והידור בקידוש לבנה, "שהם עתידים להתחדש כמותה""

הוידאו היומי / הכנות לשבת

המיוחדות של יום שישי מכל ימי השבוע הוא שבו עושים את ההכנות לקראת שבת קודש. אשה יהודיה משתדלת שיהיו מאכלים מיוחדים לכבוד יום שבת - יום קדוש. משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח

הוידאו היומי / הכנות לפורים

הוידאו היומי מהרבי שליט"א מלך המשיח. משיחת י"ג אדר שני תשמ"ט, על ההכנות הנדרשות מכל אחד לקראת חג הפורים שיהיה "אורה ושמחה וששון ויקר". וגם: עידוד ניגון שמחה בהתוועדות חג הפורים תשל"ג

הוידאו היומי / קרבנות בזמן הזה

דווקא 'קלקלתן' - העובדה שאין ביכולת האגם להגיע לבית המקדש ולהקריב קרבנות, 'זוהי תקנתן' - מאפשרת לו להגיע ל"הקרבת הקרבן" בשלימות באמצעות תפילה, כמו שנאמר 'ונשלמה פרים שפתינו'

הוידאו היומי / קרבנות בבית המקדש

הרבי שליט"א מלך המשיח בפגישה עם האדמו"ר מערלוי במהלך מעמד חלוקת השטרות לצדקה, ה' אדר שני תשמ"ט: להתכונן לעבודת הקרבנות בבית המקדש

הוידאו היומי / גאולה בתחילת החודש

ראש חודש אדר שני. הרבי שליט"א מלך המשיח מדבר על יום זה (בשנת תשמ"ט) כיום בו אפשר לפעול את כל המצטרך - הגאולה האמיתית והשלימה

הוידאו היומי / להביט בעין טובה

הרבי שליט"א מלך המשיח ליהודי שביקש, ברכה לקראת ניתוח שצפוי לעשות בעיניו: יש להסתכל על כל יהודי ב'עין טובה' וזה יהפוך את הראיה לטובה יותר

הוידאו היומי / שלום בכל העולם

כ' מנחם אב תשמ"ב, הרבי שליט"א מלך המשיח אומר כי אהבת ישראל היא, כדברי החסידות, גם ליהודי ממקום אחר בעולם אותו לא ראה ולא הכיר. האחדות בין היהודים כולם, תביא לשלום גם בין האומות

הוידאו היומי / לחפש את אבא

קטע משיחת ט"ו בשבט תשל"ו בו מדבר הרבי שליט"א מלך המשיח על הזעקה לגאולה. ישנו משל מהמגיד ממעזריטש על כך שאב מסתתר מבנו כדי שזה יחפשו, אך כשהוא אפילו לא מחפשו, הרחמנות גדולה יותר

הוידאו היומי / מלכויות מתגרות זו בזו

במהלך התוועדות י"ט כסלו תשד"מ, מכריז הרבי שליט"א מלך המשיח, על ההוראה לכל יהודי: לאור המצב המתוח בעולם, יש להוסיף לפני התפילה את הקטע: "הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך"

הוידאו היומי / למה נקראת המגילה על שם אסתר

הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר בשיחת פורים תשמ"ג מה ניתן ללמוד מכך שהמגילה נקראת דווקא על שם אסתר ולא נקראת גם על שמו של מרדכי ומה המסר מכך לכל אשה

הוידאו היומי / אדר - חודש מצליח

לרגל חודש אדר, וסגולתו הידועה כחודש אשר בו יש חוזק לעם ישראל, קטע ממעמד חלוקת השטרות לצדקה ודברי הרבי שליט"א מלך המשיח לשגריר ישראל באו"ם, בנושא זה.

הוידאו היומי / ה'ויקהל' האמיתי

עם כניסתנו לשבוע פרשת ויקהל, קטע משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח, כ"ג אדר תש"נ (ביחידות) על עבודת ה'ויקהל' של כל אחד עם סביבתו

הוידאו היומי / לוחות הברית בגאולה

קטע משיחת ט"ו אדר ראשון תשנ"ב בו מאחל הרבי שליט"א מלך המשיח שתיכף ומיד נראה ונמשש בגאולה האמיתית והשלימה את הלוחות הראשונות, הלוחות השניות וגם את שברי הלוחות המעידים על מעלת התשובה

הוידאו היומי / הצדקה - מצוה של כל בני אנוש

הרבי שליט"א מלך המשיח למתמודד לנשיאות ארגוואי: הצדקה היא מצווה של כל בני אנוש. וגם מהי מעלתה של מצווה זו

הוידאו היומי / חינוך מגיל קטן

קטע קצר מתוך ההתוועדות המיוחדת שקיים הרבי שליט"א מלך המשיח, בפורים קטן י"ד אדר ראשון תשמ"ז. בו מדובר על מעלת פורים קטן שנקרא בשם זה וההוראה לחינוך הקטנים

דף 2 מתוך 5