• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז אדר א' התשפ"ד (26.02.2024) פרשת כי תישא
author

לראות את מלכנו

בשביל הילדים שיוולדו

בשביל הילדים שיוולדו. הוידאו היומי מס' 1964 - כ''ו טבת ה'תשפ''א.

כ' טבת יארצייט הרמב"ם

ב-כ' טבת תשמ"ט יום הילולת הרמב"ם, היה גם בהשגחה פרטית קביעות של סיום מחזור לימוד הרמב"ם ג' פרקים ליום. אחרי מנחה שליט"א מלך המשיח אמר שיחה, חילק דולרים, ואחרי ערבית - אמר עוד שיחה, חבש משקפיים ואמר את סיום הרבמ"ם מהספר. צפו בקטע וידאו קצר מאחת השיחות.

שלושים יום לפני הרגל

ימי ההכנה ליום עליית הרבי שליט"א מלך המשיח לנשיאות, שלושים יום לפני י' שבט, צריךלהתכונן. איך? בלימוד. באיזה אופן? המשפיע צריך לבחון אותך ג' פעמים, ולדווח לרבי שליט"א מלך המשיח. מי שלא שולח אליי דיווח, אומר הרבי שליט"א מלך המשיח, סימן שהוא לא עשה כלום!!

מעודד את הבנות למחוא כפיים

הרבי שליט"א מלך המשיח בכינוס ילדים תשמ"ט, מעודד את הבנות להצטרף למחיאות הכפיים לילדים שחזרו את י"ב הפסוקים ומאמרי חז"ל, וה"יחי".

דף 5 מתוך 5