• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב תמוז התשפ"ד (18.07.2024) פרשת בלק
author

לראות את מלכנו

הוידאו היומי / חלוקת קונטרס ואתה תצוה

יומן וידאו המסכם את מעמד חלוקת קונטרס ואתה תצוה. על ידי הרבי שליט"א מלך המשיח לכל אחד ואחת בפורים קטן תשנ"ב.

הוידאו היומי / 'מזל' של יהודי

על חודש אדר נאמר בהלכה בו 'בריא מזלו' - חודש בו יש חיזוק ותוקף למזל של כל יהודי. הדרישה של כל היהודים היא להיות בבית המקדש, בגאולה האמיתית והשלימה

הוידאו היומי / שירה מתוך שמחה

משמח אלוקים ואנשים. הזמר מרדכי בן דוד, מקבל את ברכת הרבי שליט"א מלך המשיח להצלחת העסק ולהוסיף בשמחה אצל יהודים

הוידאו היומי / די למסירות נפש

לאחרי כל העילויים וההפלאות שבקידוש השם ברבים . . זועקים בני ישראל להקב"ה: עד מתי?!... היתכן שלאחרי אריכות הגלות המר זקוקים עדיין למסירות נפש על קידוש השם של אשה צעירה אמא לילדים קטנים?!

הוידאו היומי / צריך להיות שמח

לקט קצר של אישים שונים שהגיעו לרבי שליט"א מלך המשיח בחלוקת השטרות לצדקה, ומקבלים הוראה שיש לשמוח, להיות ב'מרה לבנה'

הוידאו היומי / היארצייט של הרש"ג

בליל ו' אדר ראשון תשנ"ב, נשא הרבי שליט"א מלך המשיח שיחת קודש מעל גבי בימת, ולאחר מכן ירד למקום חלוקת השטרות הקבוע ליד בימתו, כשלפתע פתח בשיחה מיוחדת על הרש"ג

הוידאו היומי / ואתה תצוה

קטע קצר מסיום השיחה בח' אדר תשמ"ח שנאמרה בביתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, בו הוא מאחל שנזכה בקרוב לרקוד עם כל הקופות צדקה בגאולה

הוידאו היומי / מרבים בשמחה

לקט של דברי הרבי שליט"א מלך המשיח לאישים שונים בענין חודש אדר ו'מרבים בשמחה'. לא רק להיות בשמחה אלא יש להרבות בשמחה, במיוחד בשנה זו בה יש שני חודשי אדר

הוידאו היומי / להרבות בשמחה

לרגל חודש אדר, בו יש את הציויי "מרבים בשמחה", קטע מחלוקת השטרות לצדקה, בו מורה הרבי שליט"א מלך המשיח, כל המרבה בשמחה הרי זה משובח

הוידאו היומי / שישים ימים של שמחה

בוידאו היומי של הרבי שליט"א מלך המשיח: קטעים מיום ראש חודש הראשון של אדר ראשון בשנת תשנ"ב (כמו הקביעות בשנה זו) והשיחה המפתיעה לפני חלוקת הדולרים

הוידאו היומי / 13 דולרים...

והיום בוידאו היומי מהרבי שליט"א מלך המשיח: על מה העניק לר' בערל' וייס 13 דולרים (זה חזר על עצמו שלש פעמים) וגם ביקור האדמו"ר מזידיטשוב

הוידאו היומי / ההוראה מהפרשה: ועשו לי מקדש

קטע משיחת כ"ה שבט תשנ"ב, עם ביטויים מיוחדים על הגאולה האמיתית והשלימה שתבוא תיכף ומיד ממש "עם כל הפירושים שבמי"ד, ועם כל הפירושים שבממ"ש"

הוידאו היומי / דורות של רבנים

קטע מתוך מעמד חלוקת השטרות לצדקה (בביתו) ד' כסלו תשמ"ט. כאשר אחד הרבנים סיפר שהוא מגיע לאחר דורות רבים של רבנים ששימשו בקודש

הוידאו היומי / הזמן הכי נעלה

קטע קצר משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח, מיום כ"ה שבט תשנ"ב (לפני שלושים שנה בדיוק) עם ביטויים מיוחדים על הגאולה האמיתית והשלימה

הוידאו היומי / הדרכת החיילים

מדהים. צ'אפלין יהודי, האחראי על שירותי הדת לחיילים אמריקאים המוצבים בפרנקפורט, מגיע לחלוקת דולרים. הרבי שליט"א מלך המשיח מזכיר לצ'אפלין שהוא כבר כתב לו פעם. בתחילה, הצ'אפלין אינו זוכר זאת, אך הרבי שליט"א מלך המשיח מתעקש: "לפני שנתיים"!

הוידאו היומי / הקרן על שם הרבנית

בהמשך ליום הילולת הרבנית, קטע וידאו המתאר את האירועים ביום כ"ג שבט ה'תש"נ. ההודעה המפתיעה לאחר תפילת ערבית, חלוקת הדולרים, וההכרזה בתחילתה ובאמצעה

הוידאו היומי / הרבנית חיה מושקא ע"ה

הוידאו היומי, בעריכת 'לראות את מלכנו': קטעי וידאו מהלוויה ומיום סיום ה'שבעה'

הוידאו היומי / בזכות נשים צדקניות

ערב כ"ב שבט, יום ההילולא של הרבנית מרת חיה מושקא ע"ה: קטע משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח על הלימוד שיש מדרכה, וכיצד בזכות הליכה בדרך זו נזכה לגאולה

הוידאו היומי / אריכות ימים ושנים טובות

מה ענה הרבי שליט"א מלך המשיח לחסיד שסיפר על מצבו הרפואי, כיצד הגיב להצעה שיתנו לו את השנים הטובות על חשבון החסיד ומה ייעץ לעשות עם צוואת הסבא

הוידאו היומי / לחיות כל יום מחדש

איך בן אדם יכול למצוא בתוכו כוחות וחיות בעבודת ה' בכל יום מחדש לאחר שהוא עשה זאת אתמול ושלשום? איך אפשר לגרום שהפעם ההחלטות טובות שלי יצאו לפועל

דף 3 מתוך 5