האזינו / עם וא"ו או בלי וא"ו?

מסופר על רבי שניאור זלמן, האדמו"ר הזקן, שהתייגע שישה שבועות כדי להחליט האם להוסיף את ו' החיבור במילה אחת בספר התניא. מה אנו יכולים ללמוד מכך? • האזינו לקטע משיחת י' שבט תשכ"ד

כיצד עושים את 'חנוכת הבית'?

הרבי שליט"א מלך המשיח מדריך כיצד לקיים את חנוכת הבית בכדי שיהיה הבית ל"בנין עדי עד" - להביא בערב החתונה ילדי תלמוד תורה עם המלמד לחדר הזוג, וללמוד ולומר שם "קמץ א' א"

החל להתקיים "וכתתו חרבותם לאתים"

סימני הגאולה. קטע וידאו משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח, כ"ה שבט תשנ"ב, בו מסביר כיצד כבר כעת אנו רואים בעולם את התגשמות יעוד הגאולה "וכתתו חרבותם לאתים" בפעולותו והשפעתו של מלך המשיח על העמים להפסיק את המלחמות ביניהם

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • כ"א שבט תשפ"ב

חלוקת דולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, יום א', כ"א שבט תשפ"ב.

שיחת אור לכ"ב שבט תשנ"ב עם כיתוביות בלה"ק

שיחת אור לכ"ב שבט תשנ"ב באורך מלא, עם כיתוביות בלה"ק, באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח

יחידות כללית לאורחים י"א שבט

צפו בקטעים מתוך יחידות כללית לאורחים, י"א שבט תשפ"ב.

קידוש לבנה ב770 מוצ"ש י"ג שבט

צפו בקידוש לבנה חודש שבט עם הרבי שליט"א מלך המשיח במרכז חב"ד העולמי, 770 בית משיח, מוצאי שבת קודש י"ג שבט.

לפני יובל: הממשלה תגרש את היהודים אם יהיה 'שלום'

אישי ציבור ימנים אמרו שאם הרבי שליט"א מלך המשיח יאמר לחסידים לעבור להתגורר בשטחים, זה ימנע החזרתם בעתיד. אך התברר כי אנשי הממשלה כבר התחייבו קודם לכן לפנות אחוזים ניכרים מאותם 'שטחים'

חוק הגיוס / ללומדי תורה אסור להתגייס, זה פוגע בביטחון

"אבל אם זה שלומד תורה שפועל שיהיה עורף בריא ושמח, וממשיך חיים ב"יוצא צבא בישראל", אם הוא יעזוב את מקומו - וילך לחזית הוא נהיה עריק, ומכניס את ה"בלתי סדר" ו"היפך הסדר" גם לעניני החזית שזהו היפך עניין הניצחון"

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • י"ד שבט תשפ"ב

חלוקת דולרים לצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, יום א', י"ד שבט תשפ"ב

צפו / מתוועדים עם מלך המשיח

הלילה מציינים את יו"ד שבט, בו לפני 72 שנה הסתלק כבוד, קדושת אדמו" ר הריי"צ (רבי יוסף יצחק) מליובאוויטש יום בו עלה הרבי שליט"א מלך המשיח לנשיאות. צפו בהתוועדות לרגל היום.

מתכוננים לי' שבט / מאמר באתי לגני תשמ"ב בתרגום מלא

לקראת י' שבט, יום בו לומדים מידי שנה את מאמר' באתי לגני' מוגש, בזה המאמר משנת תשמ"ב בתרגום מלא

מאמר דא"ח באתי לגני תשמ"ב

Tמאמר דא"ח באתי לגני תשמ"ב

לא להיות מבעט ח"ו במתנת הקב"ה

מלחמת ששת הימים קיבלנו, היהודים, בניסים גדולים וגלויים שטח גדול פי ארבע ממה שהיה בידינו עד אז, כולל יהודה ושומרון ורמת הגולן, שטחים בהם ישבו יהודים מאז כיבוש יהושע. לא להיות מבעט רח"ל במתנת הקב"ה.

חלוקת דולרים להוספה בצדקה ז' שבט

צפו בחלוקת דולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח בחצרות בית חיינו 770 בית משיח, מיום א', ז' שבט תשפ"ב.

חלוקת דולרים להוספה בצדקה כ"ב טבת

חלוקת דולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, בחצרות בית חיינו 770 בית משיח, יום א', כ"ב טבת תשפ"ב.

כ"ד טבת יום הסתלקות אדמוה"ז

ענינו של אדמו"ר הזקן הוא עשיה. וידאו יומי של לראות את מלכנו בקשר ליום כ"ד טבת, הסתלקות אדמו"ר הזקן.

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • כ"ב טבת תשפ"ב

מעמד חלוקת הדולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, בחצרות 770 בית קדשנו, בית משיח, מיום א', כ"ב טבת תשפ"ב.

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • ט"ו טבת תשפ"ב

צפו בחלוקת דולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח במרכז חב"ד העולמי, 770 בית משיח, מיום ראשון ט"ו טבת תשפ"ב.

הילולת הרמב"ם כ' טבת: חיים נצחיים בלי הפסק בינתיים

"עוברים לחיים נצחיים בלי הפסק בינתיים", כי התגלות המלך המשיח בגאולה האמיתית והשלמה פועלת את "בלע המוות לנצח", וכל האנשים של דור זה עוברים למצב חיים נצחיים, בלי שום 'הפסק', וידאו מלא משיחת י"ט אור ל-כ' טבת תשמ"ט בכתבה המלאה

דף 5 מתוך 21