השתלשלות האירועים שהובילה למאסר הרבי הריי"צ

קטעים נבחרים מתוך יחידות כ"ק האדמו"ר מאוסאקוב, במהלכה סיפר הרבי שליט"א מלך המשיח אודות פרשיית פורים קטן תרפ"ז, אז נערכה ההתוועדות הידועה של האדמו"ר הריי"צ בבית הכנסת המרכזי במוסקבה.

חלוקת דולרים להוספה בצדקה י"ב אד"ר

מעמד חלוקת הדולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, מיום א', י"ב אדר א' תשפ"ב.

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • ה' אדר א' תשפ"ב

מעמד חלוקת דולרים להוספה בצדקה בחצרות קדשנו 770 בית חיינו - בית משיח, ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, מיום א', ה' אדר א' תשפ"ב.

כל יהודי צריך להיות עשיר

שיחתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, לפני שלושים שנה בדיוק, ביום ב' אדר ראשון תשנ"ב, בו הוא מגלה את הקשר בין פרשת השבוע לחודש אדר. מדוע התורה פותחת את התרומות דווקא בזהב למרות שהסדר הוא מהקל על הכבד

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • כ"ח שבט תשפ"ב

חלוקת דולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח בחצרות בית קדשינו 770 בית משיח, יום א' כ"ח שבט תשפ"ב.

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • כ"ט טבת תשפ"ב

צפו במעמד חלוקת הדולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, בחצרות 770 בית קדשנו, בית משיח, מיום א', כ"ט טבת תשפ"ב.

בקרוב: מקדשים את החודש על פי הראיה!

שיחתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, כ"ח שבט ה'תשנ"ב (לפני שלושים שנה בדיוק), בו הוא מתייחס לראש חודש אדר הקרב ובא, ואומר כי בקרוב ממש עוברים לקדש את החודש על פי הראיה ובמילא ידונו האם זהו חודש אדר ראשון או אדר רגיל

פותחים בברכת הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש

צפו בשיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח, כ"ד שבט תשנ"ב - עם כיתוביות בלה"ק, הנפתחת ומכילה ביטויים יחודיים בנושא הגאולה האמיתית והשלימה

האזינו / עם וא"ו או בלי וא"ו?

מסופר על רבי שניאור זלמן, האדמו"ר הזקן, שהתייגע שישה שבועות כדי להחליט האם להוסיף את ו' החיבור במילה אחת בספר התניא. מה אנו יכולים ללמוד מכך? • האזינו לקטע משיחת י' שבט תשכ"ד

כיצד עושים את 'חנוכת הבית'?

הרבי שליט"א מלך המשיח מדריך כיצד לקיים את חנוכת הבית בכדי שיהיה הבית ל"בנין עדי עד" - להביא בערב החתונה ילדי תלמוד תורה עם המלמד לחדר הזוג, וללמוד ולומר שם "קמץ א' א"

החל להתקיים "וכתתו חרבותם לאתים"

סימני הגאולה. קטע וידאו משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח, כ"ה שבט תשנ"ב, בו מסביר כיצד כבר כעת אנו רואים בעולם את התגשמות יעוד הגאולה "וכתתו חרבותם לאתים" בפעולותו והשפעתו של מלך המשיח על העמים להפסיק את המלחמות ביניהם

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • כ"א שבט תשפ"ב

חלוקת דולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, יום א', כ"א שבט תשפ"ב.

שיחת אור לכ"ב שבט תשנ"ב עם כיתוביות בלה"ק

שיחת אור לכ"ב שבט תשנ"ב באורך מלא, עם כיתוביות בלה"ק, באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח

יחידות כללית לאורחים י"א שבט

צפו בקטעים מתוך יחידות כללית לאורחים, י"א שבט תשפ"ב.

קידוש לבנה ב770 מוצ"ש י"ג שבט

צפו בקידוש לבנה חודש שבט עם הרבי שליט"א מלך המשיח במרכז חב"ד העולמי, 770 בית משיח, מוצאי שבת קודש י"ג שבט.

לפני יובל: הממשלה תגרש את היהודים אם יהיה 'שלום'

אישי ציבור ימנים אמרו שאם הרבי שליט"א מלך המשיח יאמר לחסידים לעבור להתגורר בשטחים, זה ימנע החזרתם בעתיד. אך התברר כי אנשי הממשלה כבר התחייבו קודם לכן לפנות אחוזים ניכרים מאותם 'שטחים'

חוק הגיוס / ללומדי תורה אסור להתגייס, זה פוגע בביטחון

"אבל אם זה שלומד תורה שפועל שיהיה עורף בריא ושמח, וממשיך חיים ב"יוצא צבא בישראל", אם הוא יעזוב את מקומו - וילך לחזית הוא נהיה עריק, ומכניס את ה"בלתי סדר" ו"היפך הסדר" גם לעניני החזית שזהו היפך עניין הניצחון"

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • י"ד שבט תשפ"ב

חלוקת דולרים לצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, יום א', י"ד שבט תשפ"ב

צפו / מתוועדים עם מלך המשיח

הלילה מציינים את יו"ד שבט, בו לפני 72 שנה הסתלק כבוד, קדושת אדמו" ר הריי"צ (רבי יוסף יצחק) מליובאוויטש יום בו עלה הרבי שליט"א מלך המשיח לנשיאות. צפו בהתוועדות לרגל היום.

מתכוננים לי' שבט / מאמר באתי לגני תשמ"ב בתרגום מלא

לקראת י' שבט, יום בו לומדים מידי שנה את מאמר' באתי לגני' מוגש, בזה המאמר משנת תשמ"ב בתרגום מלא

דף 5 מתוך 21