חלוקת דולרים להוספה בצדקה • י' אדר שני תשפ"ב

מעמד חלוקת דולרים להוספה בצדקה בחצרות קדשנו 770 בית חיינו - בית משיח, מיום א', י' אדר שני תשפ"ב. "במקום רצונו של אדם, שם הוא".

פורים תשל"א: "מאן פני האדון ה"

האזינו לקטעים משיחת פורים תשל"א - מאן פני האדון הוי' - דא רשב"י, ר' אבהו מקיסרין, משה רבינו ונשיא דורנו

החלק האחרון מההתוועדות ההיסטורית - לצפיה

החלק הרביעי והאחרון בסדרת הפרסומים מההתוועדות ההיסטורית נחשף לציבור הרחב. מדובר בפרויקט מקיף לתרגום השעות הארוכות מההתוועדות של הרבי שליט"א מלך המשיח בחג הפורים תשח"י

יצא לאור: החלק השלישי מההתוועדות

אחרי שהבאנו כאן באתר את שני החלקים הראשונים מתוך הוידאו החדש, המביא עם תרגום מלא את ההותעדות הארוכה שנערכה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח בחג הפורים בשנת תשח"י, כעת התפרסם החלק השלישי מתוך ארבעת החלקים. לצפיה

פרסום ראשון / "בעל התל ובעל החריץ" // פורים תשכ"ה

ביאור נפלא על משל של חז'ל במסכת מגילה 'בעל התל ובעל החריץ'. מדוע גוי לא יכול לסבול יהודי, ומה ענין ''חסד לאומים חטאת''.

החלק השני בפרויקט פורים תשח"י נחשף

החלק השני בפרויקט ההיסטורי לתרגום ההתוועדות המיוחדת שנערכה בפורים תשח"י נחשף לציבור. מדובר במקטע נוסף של פחות משעתיים מתורגמות ללשון הקודש

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • כ"ו אדר א' תשפ"ב

מעמד חלוקת הדולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, בחצרות 770 בית קדשנו, בית משיח, מיום א', כ"ו אדר א' תשפ"ב.

פורים תשט"ז: כל המועדים בטלים כולל יום הכיפורים

מאמר פורים תשט"ז, "להבין למה כל המועדים בטלים" לעתיד לבוא, חוץ מפורים, כולל יום הכיפורים שגם יבטל לפי המדרש, והרי, יום הכיפורים אינו נכלל ב"מועדים" ואינו בסוג וגדר של שמחת יום טוב? הסבר רחב במאמר דא"ח באותיות של תורת החסידות

האוצרות מונגשים: ההתוועדות ההיסטורית יוצאת לאור

ההתוועדות שקיים הרבי שליט"א מלך המשיח בחג הפורים בשנת תשח"י, נחרתה בהיסטוריה החסידית כאחת ההתוועדויות המופלאות ביותר שזכינו להם עד היום. לראשונה, מוצאים לאור איגוד תלמידי הישיבות (את"ה) ב-770, את ההתוועדות מתורגמת לעברית. החלק הראשון מארבעת החלקים, התפרסם היום לצפיה

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • י"ט אדר א' תשפ"ב

מעמד חלוקת הדולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, בחצרות 770 בית קדשנו, בית משיח, מיום א', י"ט אדר א' תשפ"ב.

פורים תשט"ז: איך מבטלים גזרות, ואיך ללמד ילדים.

כאשר המן ראה את מרדכי, שר המלך וראש הסנהדרין לומד עם ילדים קטנים, הוא הבין שכאן היא מפלתו. ומכאן ההוראה איך צריך ללמוד עם ילדים קטנים א-ב' ותורה. לא נוגע הכמות. מה שנוגע הוא שצריך להחדיר בלימוד קדושה, ולהרחיק עד כמה שניתן מלימודי חול, וזה מבטל גזרות.

קטעים מתורגמים משיחת פורים תש"כ

לכבוד פורים ושון פורים קטן תשפ"ב, מוגשים קטעים מתורגמים משיחת פורים תש"כ בנושא "חסד לאומים חטאת".

השתלשלות האירועים שהובילה למאסר הרבי הריי"צ

קטעים נבחרים מתוך יחידות כ"ק האדמו"ר מאוסאקוב, במהלכה סיפר הרבי שליט"א מלך המשיח אודות פרשיית פורים קטן תרפ"ז, אז נערכה ההתוועדות הידועה של האדמו"ר הריי"צ בבית הכנסת המרכזי במוסקבה.

חלוקת דולרים להוספה בצדקה י"ב אד"ר

מעמד חלוקת הדולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, מיום א', י"ב אדר א' תשפ"ב.

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • ה' אדר א' תשפ"ב

מעמד חלוקת דולרים להוספה בצדקה בחצרות קדשנו 770 בית חיינו - בית משיח, ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, מיום א', ה' אדר א' תשפ"ב.

כל יהודי צריך להיות עשיר

שיחתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, לפני שלושים שנה בדיוק, ביום ב' אדר ראשון תשנ"ב, בו הוא מגלה את הקשר בין פרשת השבוע לחודש אדר. מדוע התורה פותחת את התרומות דווקא בזהב למרות שהסדר הוא מהקל על הכבד

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • כ"ח שבט תשפ"ב

חלוקת דולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח בחצרות בית קדשינו 770 בית משיח, יום א' כ"ח שבט תשפ"ב.

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • כ"ט טבת תשפ"ב

צפו במעמד חלוקת הדולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, בחצרות 770 בית קדשנו, בית משיח, מיום א', כ"ט טבת תשפ"ב.

בקרוב: מקדשים את החודש על פי הראיה!

שיחתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, כ"ח שבט ה'תשנ"ב (לפני שלושים שנה בדיוק), בו הוא מתייחס לראש חודש אדר הקרב ובא, ואומר כי בקרוב ממש עוברים לקדש את החודש על פי הראיה ובמילא ידונו האם זהו חודש אדר ראשון או אדר רגיל

פותחים בברכת הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש

צפו בשיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח, כ"ד שבט תשנ"ב - עם כיתוביות בלה"ק, הנפתחת ומכילה ביטויים יחודיים בנושא הגאולה האמיתית והשלימה

דף 4 מתוך 21