• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' סיון התשפ"ד (13.06.2024) פרשת נשא

השם נמצא עם היהודי בכל מצב

התורה אומרת ש"ושב ה' אלוקיך את שבותך", זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נמצא ביחד עם היהודי בכל מקום היכן שהוא נמצא, אפילו בחושך הכי גדול
השם נמצא עם היהודי בכל מצב
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

תורתנו הקדושה נקראת בשם "תורת חיים", כיוון שהיא מהווה מורה דרך עבור היהודי לכל פרט בחייו. אך למרות שמכל דבר בתורה ניתן ללמוד הוראה לחיי היומיום, הרי שהמסר הנלמד מפרשת השבוע שקוראים בזמן זה היא יותר אקטואלית ונוגעת ישירות לזמן זה.

בפרשת השבוע מופיע הפסוק "ושב ה' אלוקיך את שבותך" המדבר על הגאולה האמיתית והשלימה, ומדייקים חז"ל שהפסוק אינו אומר "והשיב" אלא "ושב", כלומר שהקדוש ברוך הוא "שב עמהם מבין הגלויות", "הכתיב גאולה לעצמו שהוא ישוב עמהם", היינו שהקדוש ברוך הוא נמצא עם כל יהודי בכל מצב, אפילו בחושך הגדול ביותר, ומשם הוא שב עם בני ישראל לגאולה.

איך יוכל להיות אור?

כאשר יהודי קורא את הפסוקים הללו, עלולה להתעורר אצלו השאלה:

הרי כאשר מסתכלים על המתרחש בעולם, ורואים את החושך הרוחני הכבד השורר בחוץ, כאשר העולם מלא בכל כך הרבה דברים לא טובים וכו', כיצד זה יכול להתחבר עם זה שהתורה באה ואומרת ליהודי, שידע בוודאות גמורה שתיכף ומיד תבוא הגאולה השלימה, ושאז הקב"ה יאיר את העולם באורו - "ה' לכם לאור עולם" - כלומר שאור ה' יאיר ויחדור בכל דבר ויאיר את חייו הפרטיים של כל יהודי ויהודי באור אמיתי?

לכאורה לא רק שמציאות אוטופית כזו, שבה אור ה' מאיר בגלוי, אינה נראית באופק, אלא אדרבה, קיים חושך כבד וסמיך מבחינה רוחנית, ואם כן כיצד פתאום יוכל להאיר כאן אור בכל מקום?

לחושך אין מציאות

אלא שיהודי צריך לדעת שלאמיתו של דבר אין לחושך שום ערך ומציאות אמיתית, מכיוון שהתורה אומרת ש"ושב ה' אלוקיך את שבותך", זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נמצא ביחד איתו בכל מקום היכן שהוא נמצא, אפילו בחושך הכי גדול.

וגם אז, כאשר היהודי יוצא מהחושך אל הגאולה הרי ש"הקדוש ברוך הוא שב עמהם", כי הקדוש ברוך הוא נמצא איתו לאורך הדרך עד לרגע האחרון ממש!

לאחר שיהודי שומע זאת, והוא מתבונן בכך, עד שהוא מאמין וחדור בעניין זה, הוא מיד מבין שאין שום ערך אמיתי וממשי לחושך, שהרי הקדוש ברוך הוא נמצא ביחד איתו, והבנה זו היא הבנה פשוטה ובסיסית אפילו לאדם בעל 'הבנה קצרה', שכאשר נמצאים ביחד עם הקב"ה אין מה להתפעל מהחושך השורר כיוון שאין לו שום ערך כלפי הקב"ה.

נוסף לכך הקב"ה מודיע לו שנמצאים בימים האחרונים שלפני הגאולה האמיתית והשלימה, ועליו להכין את עצמו ואת משפחתו, ואת כל העולם כולו, לקבל את האור של הקב"ה, אור הגאולה ואור התורה והיהדות, וזאת על ידי הגברת האור של תורה ומצוות בחיים הפרטיים של כל אחד ואחד.

ומכיוון שהקב"ה נמצא עימו ביחד, וודאי שהוא יוכל לבצע בשלימות את עבודתו, ודווקא מתוך שמחה המוסיפה בהצלחת העניין.

חשבון נפש

חשבון זה מקבל הדגשה נוספת בחודש אלול:

כאשר מתכוננים לקראת הגאולה ועורכים חשבון נפש כדי לתקן את העבר ולקבל על עצמנו תוספת חיזוק מכאן ולהבא, הרי שבחודש אלול מקבלים כוחות מיוחדים כדי להצליח בזה.

וכמרומז בפרשת השבוע, בפסוק "ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך" - ראשי תיבות אלול, שהקב"ה מסייע לכל יהודי בעבודת התשובה, למול את ערלת הלב, ולהתכונן לגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו תיכף ומיד ממש.

(על פי שיחת כ"ד אלול תשמ"א)

היום שמביא חיות בעבודה של אני לדודי

אפר של אהבת ישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...