• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב תמוז התשפ"ד (18.07.2024) פרשת בלק

קול מבשר מבשר ואומר אליהו הנביא היה ובישר

מקבץ הכרזות "קול מבשר מבשר ואומר" על ביאת אליהו הנביא שבישר על הגאולה האמיתית והשלמה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

תחשבו על זה:

יש כמה דעות האם אליהו הנביא יבוא לבשר על הגאולה, או ביחד עם המשיח, וכו'. וכפי שהרמב"ם כותב בהל' מלכים פי"ב ה"ב, ועוד. אבל, לכל הדעות, שאליהו הנביא בא לבשר על הגאולה, על איזה גאולה מדובר? אליהו הנביא בא לבשר רק על הגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו. לא על משהו אחר.

אז הרבי שליט"א מלך המשיח אמר כמה פעמים, וגם בשיחה מוגה, שאליהו הנביא כבר היה. ובישר. במילא, מי סיפר לנו על בשורת אליהו, ובמילא, היות שאין גאולה בלי המלך המשיח, אז על מי הוא בישר?

מקבץ בשורת הגאולה בנוגע לאליהו הנביא, שבישר כבר את הגאולה האמיתית והשלמה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח.
משיחות הרבי שליט"א מלך המשיח, י"ז תמוז תשד"מ, ז' תשרי תנש"א, ח"י תמוז תנש"א.

• ראה גם פירסום ראשון אליהו הנביא בישר על הגאולה

B0067

הלכות בית הבחירה או בית המקדש

לתת צדקה בלילה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...