• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז סיון התשפ"ד (23.06.2024) פרשת בהעלותך

הפרשה בקצרה: מנין עם ישראל וחנייתם במדבר

פרשת במדבר פותחת את הספר הרביעי בתורה, ספר במדבר. הספר מתאר את מסעותיהם של בני ישראל במדבר בדרכם לארץ ישראל. פרשת השבוע מספרת על ספירת בני ישראל, אופן חניית עם ישראל במדבר, עבודת הלווים ועוד
הפרשה בקצרה: מנין עם ישראל וחנייתם במדבר
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

השבוע אנו מתחילים את הספר הרביעי של התורה, ספר במדבר. בשבוע שעבר סיימנו את ספר ויקרא, שהתחיל מיד אחרי הקמת המשכן בראש חודש ניסן, שנה לאחר צאת עם ישראל ממצרים. הספר החדש, בפרשת הראשונה שלו, מתחיל חודש לאחר מכן, בראש חודש אייר באותה שנה.

כמו כל פרשיות התורה, גם פרשת תזריע מתחלקת לשבעה חלקים - שבע עליות:

בעליה הראשונה, ה' מצווה את משה לספור את בני ישראל פעם נוספת. רש"י מסביר שאלוקים סופר את בני ישראל בגלל חביבותם בעיניו. הספירה הראשונה התקיימה כשהיהודים יצאו ממצרים, הפעם השניה הינה לאחרי שרבים מתו בגלל חטא העגל, ואלוקים ספר כי לראות את מנין הנותרים.

בעליה השניה, התורה מסכמת את מנין בני ישראל לפי חלוקה לשבטים. יחד עם זאת הקב"ה ציוה את משה שלא לספור את שבט לוי. המספר הכולל של עם ישראל היה קצת יותר משש מאות אלף, בנוסף ללויים. כאן ניתנה ללויים האחריות על פירוק, הקמת ונשיאת המשכן במשאות במדבר, וכן הלויים חונים מסביב למשכן.

בעליה השלישית, הקב"ה מצווה את סדר חניית השבטים מסביב למשכן, כל שבט עם דגלו בצבע מיוחד, כמו שרש"י אומר שהצבע היה זהה לצבע של האבן השמורה לשבט בחושן המשפט שנשא הכהן הגדול. כמו כן מסביר רש"י שסדר החניה במדבר הינו לפי הסדר בו נשאו בני יעקב את אביהם בדרכו לקבורה במערת המכפלה.

התורה גם קובעת את סדר המשאות של השבטים במדבר סיני: כפי שכבר למדנו בתורה, בני ישראל נשאו על פי ה', כאשר הענן היה עולה מעל המשכן, ועד לאותו סימן, היה עם ישראל חונה במקום אחד.

העליה הרביעית מתחילה במילים "אלה תולדות אהרן ומשה" ואז מפרטת את תולדות אהרן. רש"י מסביר שהם נקראים גם בניו של משה כיון שהוא לימדם תורה.

כאן מצווים שבט לוי להיות אחראים על המשכן. רש"י מסביר שכיון שהלווים עושים את תפקידם עבור כל עם ישראל, לכן הם מקבלים מעשר משאר העם. התורה מציינת שמלכתחילה הכבוד היה שמור לבכורים, ורש"י מסביר שהמשימה ניטלה מהם כיון שהם השתתפו בחטא העגל.

בעליה החמישית הקב"ה מצווה את משה לספור את הלויים. המדובר בכל בן לשבט לוי מבן חודש ומעלה. הפסוק מתאר את הספירה של משה "על פי ה'", ורש"י מסביר שמשה לא נכנס לכל אוהל על מנת לספור את הילדים והתינוקות, אלא היה עומד מחוץ לאוהל, וקול השכינה היה אומר כמה ילדים ישנם בתוך האוהל.

בעליה השישית הקב"ה מצווה את משה לספור את הבכורים של עם ישראל, וגם כאן הספירה היא מבן חודש ומעלה. במפקד זה נספרו כעשרים ושתיים אלף בכורים, ואז הקב"ה ציוה את משה להחליף את הלויים עם הבכורים בעבודתם.

העליה השביעית כוללת ציווים מיוחדים לבני משפחת קהת הלויים. תפקידם של הקהתים הינו לשאת את הארון והמשכן במשאותיו. מדובר במשימה בעלת חשיבות גדולה ואחריות רבה, כיון שבארון נמצאות לוחות הברית, וביחד עמו הם נושאים את המנורה, השולחן הטהור ושאר כלי הקודש. עבודתם של הקהתים מתחילה רק לאחר שאהרן ובניו כיסו את המשכן ושאר כלי הקודש.

האירוסין, והנישואין הנצחיים

מה דעתכם על מפקד האוכלוסין?

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...