• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

הנחיצות שבכיסוי כלי-הקודש

מדוע באמת הארון, שהכיל את מהות הקשר שלנו עם הקדוש-ברוך-הוא – לוחות הברית – נאסר בחשיפה ישירה לעיני עם ישראל? מדוע הותר לראותו רק כשהוא מכוסה בעור שהופשט מבעל-חיים (ה"תחש") מת?
הנחיצות שבכיסוי כלי-הקודש
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

בסיום פרשת-השבוע מתואר תהליך כיסוי כלי המשכן על-ידי הכוהנים, לקראת כל מסע במדבר. הכיסוי נועד למנוע חשיפה מיותרת של כלי הקודש, שעשויה להזיק לרואים. במיוחד, חמורה חשיפתו של ארון הברית, שאף לכוהנים נאסר לראותו.

מדוע באמת הארון, שהכיל את מהות הקשר שלנו עם הקדוש-ברוך-הוא – לוחות הברית – נאסר בחשיפה ישירה לעיני עם ישראל? מדוע הותר לראותו רק כשהוא מכוסה בעור שהופשט מבעל-חיים (ה"תחש") מת?

ההסבר לכך הוא בעצם תמצית הכוונה האלוקית שבבריאה. הקדוש-ברוך-הוא ברא את העולם לא כדי שאנו נקבל השראה בלתי מבוקרת מאורות אלוקיים גבוהים מאוד. אדרבה, מי שחושף את עצמו לגילוי אלוקי שלמעלה מיכולותיו – למשל: מי שמביט סתם כך ישירות על הארון, ללא שתהיה לו יכולת הכלה רוחנית מתאימה – נפגע מעוצמת האור ומת.

המטרה בבריאת העולם הייתה להעלים את גילויי האלוקות מבעד למעטה חומרי וגשמי, כדי לזמן לאדם התמודדות אמיתית ומאתגרת מול קשיים וניסיונות. הרצון העליון הוא שיהודי יקיים את התורה והמצוות דווקא מתוך חשכה רוחנית, דווקא כששורר העלם והסתר אלוקי.

אלא שכמובן, לא זהו היעד הסופי. בסופו של דבר, לאחר עבודה מאומצת וקשה, נהפוך לראויים ואכן נזכה לכל הגילויים הגדולים בצורה בלתי אמצעית. וזוהי בעצם הגאולה השלמה. כל אלפי השנים ששורר בעולם העלם אלוקי, ובמיוחד שנות הגלות שבהן החושך כפול ומכופל – אינן אלא תקופת הכשרה עבורנו לקראת הגאולה הנכספת. ככל שנרבה לקיים תורה ומצוות כך נמהר את מוכנותנו לגילויי הגאולה הגדולים, שיאירו במהרה בימינו ממש.

(מעובד על-פי התוועדויות תשמ"ה כרך ד עמוד 2139)

מה'מדבר' אל 'ארץ ישראל'

מה דעתכם על מפקד האוכלוסין?

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...