• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' סיון התשפ"ד (13.06.2024) פרשת נשא

הפרשה שנקראה על שמו של אדם שלילי

כשקוראים את פרשת קרח מתעוררת שאלה פשוטה: כיצד ייתכן שפרשה שלימה בתורה תיקרא על שמו של אדם רשע? רעיון לפרשת השבוע, פרשת קורח, מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח
הפרשה שנקראה על שמו של אדם שלילי
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

כשקוראים את פרשת קרח מתעוררת שאלה פשוטה: כיצד ייתכן שפרשה שלימה בתורה תיקרא על שמו של אדם רשע?

והביאור בזה: קרח רצה להיות כהן גדול ועל כן הוא יצא במחלוקת על משה רבינו ואהרון. כלומר, הרצון הפנימי שלו היה להיות נבדל וקדוש יותר, ורצון זה כשלעצמו הוא עניין טוב וחיובי, וכמו שמשה רבינו אמר שגם הוא רוצה להתעלות לדרגת הכהן הגדול, אלא שבפועל זהו תפקיד השמור רק לאדם אחד בלבד.

לא להקדים את המאוחר

בספר 'לקוטי תורה' מבאר אדמו"ר הזקן ששורש מחלוקת קרח נבעה מכך שקרח רצה להקדים את המועד, כי באמת לעתיד לבוא כל ישראל יתעלו לדרגה של כהן גדול, אלא שקרח לא רצה להמתין עד לבוא הגאולה, ורצה לפעול זאת כבר אז.

ועל פי זה מובן מדוע פרשת השבוע נקראת על שמו, כדי להדגיש וללמדנו שהרצון של קרח היה דבר נכון וחיובי, וכך גם צריך לרצות ולשאוף כל יהודי ויהודי, אלא שעדיין יש צורך בזהירות כיצד לתרגם זאת למעשה בפועל, כפי שמרומז בשמו של קרח:

השם קרח מורכב מהאותיות ק' ר' ח'. המשותף בין שלושת האותיות הוא ששלושתן דומות לאות ה', אלא שבכל אחת מהן יש שינוי ברגל השמאלית. באות ק' הרגל יורדת למטה מהשורה, באות ר' חסרה בכלל הרגל השמאלית, ובאות ח' הרגל השמאלית מחוברת לקו העליון.

וההסבר בזה: האות ה' מסמלת את שלושת הקווים: מחשבה, דיבור ומעשה. הקו השמאלי המסמל את קו המעשה אינו מחובר למעלה, אל קו המחשבה (והדיבור) כי כדי ליצור דבר מתוקן חייבת להיות הפסקה בין המחשבה והדיבור (שהם תכנון הדבר) ובין העשייה בפועל.

לא יותר ולא פחות

אך מצד שני התכלית היא שהעבודה לא תישאר רק בעולם המחשבה או הדיבור (כמו באות ר'), אלא שהיא תרד גם לרובד המעשי והממשי - כמו האות ה'. ובזה יש להיזהר ולראות שהמעשה אינו יורד למטה מקו הדיבור (כמו באות ק'), כי המעשה חייב להיות חדור ומונהג על פי המחשבה והדיבור, כדי שלא ירד חלילה למקומות בלתי רצויים, ולאידך יש לראות שהמעשה לא יהיה מחובר למחשבה (כמו באות ח'), כי דווקא כאשר יש הפסק בין המעשה והמחשבה אז נפעל הדבר כמו שצריך.

זו הייתה טעותו של קרח, שהוא רצה לשנות את הרגל השמאלית של האות ה' - קו המעשה, כי כאמור, הרצון של קרח היה רצון טוב ונכון, אבל הטעות שלו הייתה שבנוגע למעשה זה לא התבצע באופן הנכון.

לראות את העתיד

מזה נלמדת ההוראה למעשה מקרח, שכל יהודי צריך לרצות להיות בדרגת כהן גדול, אלא שבנוגע למעשה צריך הוא לנהוג כמו באות ה', זאת אומרת שיחד עם התשוקה והרצון להתעלות למעלה, עליו לדעת שהעיקר הוא קיום המצוות כאן למטה בעולם הזה הגשמי, עולם המעשה.

הוראה נוספת: כאשר אומרים ליהודי ללכת להשפיע על יהודי אחר הנמצא במצב רוחני ירוד, עליו לדעת שאל לו לשפוט את היהודי על פי מצבו בהווה, כי לא רק שסופו לעשות תשובה בעתיד, אלא שכבר ממצבו בהווה ניתן לראות בו את הטוב והיופי הפנימי שבו, בדיוק כפי שלומדים מפרשת קרח.

וה' נותן כח לכל אחד ואחד לעשות את עבודתו, בפרט בימינו אלה שכבר הסתיימה העבודה ואפילו צחצחו כבר את הכפתורים ובוודאי שהגאולה צריכה להיות תיכף ומיד ממש.

(על פי שיחת שבת פרשת קרח תשמ"ח)

לגלות את הטוב אצל כל אחד

אפר של אהבת ישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...