• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב תמוז התשפ"ד (18.07.2024) פרשת בלק

שלשת השלבים של מנהיגי הדורות

לאחר שני השלבים שבהם "העליונים ירדו למטה" ו"התחתונים עלו למעלה" יש צורך בשלב שלישי שבו שני הדברים נעשים כמקשה אחת, ואת השלב הזה התחיל הבעל שם טוב על ידי תורת החסידות שגילתה שהמציאות האמיתית של הנברא היא לא הנברא עצמו אלא דבר ה' המחיה את כל אחד ואחד
שלשת השלבים של מנהיגי הדורות
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

חג השבועות מציין את יום קבלת התורה. מלבד זאת ישנם עניינים נוספים שהתחדשו ביום זה, כמו למשל לידתו ופטירתו של דוד המלך, ובדורות המאוחרים יותר גם יום הסתלקותו של רבי ישראל "הבעל שם טוב" מייסד תורת החסידות.

כל עניין המתרחש בעולם הוא בדיוק ובהשגחה פרטית, ובוודאי שכן הוא כאשר מדובר במאורעות כל כך חשובים כמו מתן תורה והסתלקותם של דוד המלך והבעל שם טוב. ומכיוון ששלושת אירועים אלו התרחשו באותו יום, צריך לומר שיש ביניהם תוכן משותף המקשר את שלושתם.

החידוש של מתן תורה

ידוע שעיקר החידוש של מתן תורה לא היה רק קבלת התורה (שהרי גם קודם לכן קיימו האבות את התורה), אלא עיקר החידוש היה שאז ביטל הקדוש ברוך הוא את הגזירה "עליונים לא ירדו למטה ותחתונים לא יעלו למעלה".

עד למתן תורה עמדה מחיצה של ברזל בין ה"עליונים" ובין ה"תחתונים", בין קדושה ורוחניות ובין מציאות גשמית כלשהי. ולכן גם כאשר קיימו מצוות קודם מתן תורה, לא חדרה הקדושה אל החפץ הגשמי והחפץ נותר בסיום המצווה בסתמיותו; אבל מאז מתן תורה ניתן הכח שכאשר יהודי מקיים מצווה, הוא מחבר את האור הרוחני עם החפץ הגשמי.

ביטול הגזירה אמנם התחיל במתן תורה, אך הוא הושלם בכמה שלבים במשך הדורות עד לדוד המלך והבעל שם טוב:

כאשר הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, התרחש השלב הראשון בביטול הגזירה - "עליונים ירדו למטה". אז לראשונה ירד אור הקדושה וחדר אל תוך העולם הזה, וכמתואר במדרש שבעת מתן תורה "ציפור לא צווח, עוף לא פרח" וכל היקום כולו הואר באור הקדושה.

מציאות מאוחדת

אלא שלאחרי כל זה היה צורך בשלב נוסף שבו "תחתונים יעלו למעלה" - שמציאות העולם תזדכך ותאיר מצד עצמה, וזה התרחש באמצעות שני חידושים מרכזיים שחידש דוד המלך:

החידוש הראשון הוא מלכות בית דוד. באמצעות המלוכה יכול עם ישראל להתבטל אל הבורא בתכלית, שכן עניין המלוכה בישראל הוא שעל ידי הביטול אל המלך מתבטלים אל הקדוש ברוך הוא.

כאשר אדם בטל אל התורה ללא המלך הוא נותר כמציאות וישות עצמאית. אבל בביטול אל המלך האדם מתבטל מכל וכל כי כל מציאותו תלויה במלך (שלכן כל המורד במלך חייב מיתה), ועל ידי כך גם הביטול אל הבורא הוא ביטול מושלם.

החידוש השני של דוד המלך היה בניין בית המקדש (שאמנם נבנה על ידי שלמה בנו, אבל ההכנות לבניית בית המקדש החלו בזמנו של דוד). החידוש של בית המקדש אינו רק ששרתה בו השכינה, אלא שהוא בעצמו, כלומר - המבנה והמקום הפיזי עצמם, היו מקדש לה', שלכן גם לאחר חורבן המקדש נותר הר הבית בקדושתו עד היום.

חיבור מושלם

לאחר שני השלבים שבהם "העליונים ירדו למטה" ו"התחתונים עלו למעלה" יש צורך בשלב שלישי שבו שני הדברים נעשים כמקשה אחת, ואת השלב הזה התחיל הבעל שם טוב על ידי תורת החסידות שגילתה שהמציאות האמיתית של הנברא היא לא הנברא עצמו אלא דבר ה' המחיה את כל אחד ואחד.

השלימות בזה תהיה בקרוב ממש על ידי משיח צדקנו המאחד בתוכו את שני שלבים אלו, שיוליכנו לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

(על פי לקוטי שיחות חלק ח' עמוד 21)

גם מלך וגם רב

אפר של אהבת ישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...