• ב"ה ימות המשיח!
  • כ"ב אדר א' התשפ"ד (02.03.2024) פרשת כי תישא

כמה תזכורות ליום הושענא רבה

יום זה, האחרון של חול המועד סוכות, מצויין הושענא רבה, ונוהגים בו מספר מנהגים מיוחדים המציינים את יחודיותו של היום. אספנו עבורכם את ההנהגות השונות ליום זה
כמה תזכורות ליום הושענא רבה
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

הלילה - אומרים את חומש דברים ומסיימים אותו עד חצות, ואז מחצות לילה אומרים את כל ספר התהלים כידוע, ואחרי כל ספר אומרים 3 יהי רצון [של שבת ויום טוב, של אחרי צאת הלבנה, של הוש"ר].

כמו כן, וכמובא בשיחות הקודש של הרבי שליט"א מלך המשיח, אומרים את מאמרי הזוהר המובאים "בתיקון הושענא רבה".

[הרבי שליט"א מלך המשיח אומר במפורש שיש לומר את מאמרי הזוהר הללו - המובאים בתיקון בכמה עמודים בודדים - ראה שיחת ליל הוש"ר תשמ"ג וכן שיחת ליל הוש"ר תשמ"ו, וראה באריכות בענין זה בשיחת ליל הוש"ר תשמ"ח].

מנהגים ביום הושענא רבה:

1. חיבוט ערבות - רבותינו נשיאינו נהגו לקחת 'הושענות' גם עבור הנשים והילדים, ולכן מקובל שכל אחד מבני המשפחה עושה חיבוט ערבות.

2. אמירת ההושענות מחר:

תחילה אומרים את ההושענות שאומרים מדי יום [דהיינו - הושענא למענך אלוקינו הושענא...], ואז, לפני שמתחילים את 7 ההקפות, כל אחד אומר במקומו (בלי להקיף) את ההושענות שלא אמרנו בשבת - דהיינו את ההושענות של יום ו' [שמתחילות במלים - 'הושענא אדמה מארר'].

רק אחר כך עושים את 7 ההקפות.

3. אסור לזלזל בהושענות, ואין לפסוע עליהן. יש נוהגים לבער אותן בשריפת חמץ [ואפשר לעשות זאת גם השנה, וגם עם הלולב וההדסים - למרות שנקטפו בשנת השמיטה].

4. בספר המנהגים מפורש שטובלים את המוציא בדבש בהושענא רבה, ושאוכלים קרעפלאך.

5. עוד מובא בספר המנהגים, שלפני כניסת החג של שמחת תורה, נוהגים להיכנס לסוכה ולאכול משהו ו"להיפרד מהסוכה".

6. אומרים "שנים מקרא ואחד תרגום" של פרשת וזאת הברכה לפני כניסת החג [בחו"ל אומרים זאת בשמיני עצרת, לפני שמחת תורה].

7. הרבי שליט"א מלך המשיח עורר על הוספה בצדקה בהושענא רבה [שיחת תשד"מ, ליל הושענא רבה].

השמחה של סוכות נמשכת לכל השנה

הושענא רבה - מה נוהגים ביום זה?

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...