• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ט אדר א' התשפ"ד (28.02.2024) פרשת כי תישא

איגוד הלולב ומיניו - איך וכיצד

מצוות החג היא נטילת ארבעת המינים. בשנה זו בה חל היום הראשון של החג בשבת, לא נוטלים את הלולב ביום הראשון אלא רק בשאר ימי השבוע. כל ההלכות לקיום המצווה
איגוד הלולב ומיניו - איך וכיצד
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

צורת האגידה

נוהגים לכרוך את האגודה בעלי לולב. אך אין מנהגינו לעשות כיסים קלועים להדסים ולערבות.

על הלולב עצמו כורכים שתי כריכות ומשתדלים ששתי הכריכות תהיינה מכוסות בהדסים וערבות וגם הכריכה העליונה תהי’ מכוסה, לפחות מקצת ממנה.

נוסף על שתי הכריכות הללו, אוגד את הלולב ביחד עם ההדסים והערבות על ידי שלוש כריכות, ושלוש כריכות אלו תהיינה במשך טפח אחד. וטוב לאגוד ההדסים והערבות בתחתית הלולב, שכשיטול את הלולב יאחז גם את ההדסים והערבות.

אוגד את ההדסים כשאחד מימין הלולב (כששדרת הלולב נגד פניו) השני משמאלו והשלישי באמצע – נוטה לצד ימין, והערבות אחד לימינו והשני לשמאלו וישתדל שהערבות לא יבלטו כל כך.

זהירות בזמן האגידה

צריך להיזהר שיהיו כולם כדרך גידולם דהיינו שמקום החתך יהא למטה, ואם הפכן גם בדיעבד לא יצא. אם כרוך חוט על ההדס צריך להסירו לפני שאגדו שלא יהא חציצה.

אופן האגידה וזמנה

מצות ד’ מינים היא שיטול האתרוג ביד אחת ובידו השניה יטול את הלולב עם שני בדי ערבה ושלושה בדי הדס. ומצוה מן המובחר לאגוד הלולב עם ההדסים והערבות באגודה אחת.

נוהגים לאגוד את הלולב בסוכה בערב יום טוב, והמהדרים אוגדים בעצמם את הלולב.

אין נוטלים יותר מאתרוג אחג לולב אחד ושתי ערבות, אבל מוסיפים על שלושה הדסים (אדמו"רי חב"ד הורו לאנשים שונים לקחת ארבעה הדסים, שנים עשר, שלושה עשר ועשרים וששה. הרבי שליט"א מלך המשיח שם בלולבו שלושים וששה הדסים).

שמירה על ארבעת המינים ביום טוב

אם הותרה האגודה ביום טוב, או ששכח לאוגדה בערב יום טוב אסור לאוגדה ביום טוב בקשר אלא בעניבה, או לכרוך סביבותם ולתחוב ראש הכריכה בתוך העיגול מבלי לקשור.

מותר להחזיר את הלולב ביום טוב למים ואף להוסיף עליו מים אם צריך, אבל לא יחליף את המים. ובחול המועד מצוה להחליף את המים כדי שישאר הלולב לח והדור.

במשך ימי חול המועד מחליפים את ההדסים והערבות, כולם או חלק מהם, אבל אין לוקחים בכל יום ערבה חדשה.

הדרך הנכונה לזיכוי הרבים בנטילת לולב

הושענא רבה - מה נוהגים ביום זה?

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...