• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

רמזים במצוות ארבעת המינים

מה הקשר בין ארבעת המינים לאברים החיוניים של האדם ואיך אפשר לקשר את ארבעת המינים לאושפיזין המגיעים בחג הסוכות. על הרמזים והסודות של מצוות החג - בכתבה המלאה
רמזים במצוות ארבעת המינים
צילום: נהוראי אדרי
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

מצוות ארבעת המינים - רמזים, מדרשים, וגם הסברים מתורת הקבלה והחסידות.

ע"פ מדרשי חז"ל, וספר החינוך, צורתם החיצונית של ארבעת המינים מלמדת אותנו יסודות בעבודת ה':

אתרוג - דומה ללב - מלמד אותנו לעבוד את ה' בשכלנו [כי הלב הוא מקום בו מתגלה בינת וחכמת האדם, כנאמר "ולבי ראה הרבה חכמה", "לב חכם לימינו"].

לולב - דומה לחוט השדרה - שהוא עיקר מבנה גוף האדם - מלמדנו להקדיש את כל גופנו לעבודת ה' יתברך.

הדס - עלי ההדס דומים לעיניים - מלמדנו שלא לתור אחרי עינינו.

ערבה - עליה דומים לשפתי האדם - מלמדת אותנו לשים רסן בפינו, ולהיזהר בדיבורנו.

כידוע, רומזים ארבעת המינים גם לארבעת הסוגים בבני ישראל, ועל כך נאמר במדרש רבה:

"כולכם כאחד תעשו אגודה אחת - ויכפרו אלו על אלו".

ארבעת המינים מייצגים גם את האושפיזין:

3 הדסים - שלושת האבות. 2 ערבות - משה ואהרון. לולב - יוסף הצדיק (שנעמד והזדקף (כמו הלולב) כדי להסתיר את אימו רחל, מעשיו הרשע). אתרוג ("פרי עץ הדר") - מייצג את המלכות (הוד והדר) של דוד המלך.

לפי הארי" הקדוש (שער הכוונות ח"ב, ענין סוכות, דרוש ה'. וראה גם בספר פרי עץ חיים ח"ב, שער כ"ט - שער הלולב וד' מיניו):

ארבעת המינים רומזים לארבעת אותיות שם ה-ו-י-ה.

י' - הדס. ה' ראשונה - ערבות. ו' - לולב. ה' אחרונה - אתרוג.

וסוד הספירות הרמוזות בהם:

3 הדסים - כנגד 3 הספירות חסד-גבורה-תפארת. 2 ערבות - כנגד 2 הספירות נצח והוד. 

לולב - ספירת היסוד. אתרוג - מלכות שביסוד, עטרת היסוד, "ראש צדיק".

ולכן, מסביר האר"י, צריך להצמיד את האתרוג את הלולב כאשר נוטלים אותם, כי הלולב הוא היסוד, והאתרוג הוא "העטרה הדבוקה עימו בלי פירוד", ולכן גם צריך לחבר אותם בצורה כזו שהאתרוג יהיה צמוד לתחתית הלולב (שער הכוונות ח"ב עמ' ש"ח - וכן הוא מנהג חב"ד לדייק בזה).

ומוסיף האר"י, שהסיבה שאנו מנענעים את ארבעת המינים, ועושים איתם "הולכה" ואחר כך "הובאה", היא כדי להרים ולהעלות אותם אל שורשם, שאז הם מקבלים "הארה גדולה", ואחר כך אנו עושים "הובאה" - ומקרבים את ארבעת המינים בחזרה אלינו - ואז אנחנו מורידים אלינו את האורות העליונים הללו, וממשיכים אותם אל "הנוקבא" - ספירת המלכות [שהיא כידוע מקור ושפע החיות לכל העולמות - "מלכותך מלכות כל עולמים" - ומראש השנה ועד סוכות אנחנו "בונים" ומשלימים אותה יותר ויותר, וממשיכים לה הארות אלוקיות נעלות].

לולב, אומר האר"י - בגימטריא 'חיים'. וגם 'הדס' - גימטריא 'חיים' עם הכולל [כי לולב הוא המשכת החיים מהיסוד אל המלכות, ואילו הדס הוא המשכת החיים מספירת הבינה אל הז"א - שער הכוונות ח"ב, עמ' שי"ג].

ג' פעמים הדס בגימטריא [שהרי יש לנו 3 הדסים] - 207 - וזוהי הגימטריא של המילה 'אור'.

וזהו רמז לכך ששורשו של ההדס הוא בספירת הכתר, כי כתר בגימטריא 620, ועם הכולל הוא 621, וזה 3 פעמים הגימטריא של 'אור' .

ועוד רמז מביא האר"י במילה הדס. כידוע, 3 ההדסים הם כנגד שלושת האבות.

הד"ס - במילוי: ה"י דל"ת סמ"ך - גימטריא 569, ועוד הגימטריא של 'הדס' 69 = 638.

וזו הגימטריא המדויקת של "אברהם יצחק יעקב"!

שנמשיך את כל ההמשכות וכל הברכות - ע"י הסוכה, וארבעת המינים, ושמחת בית השואבה (שגם בה יש סודות נעלים) - ועד לברכת הגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש.

הסודות שבמצוות הישיבה בסוכה

הושענא רבה - מה נוהגים ביום זה?

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...