• ב"ה ימות המשיח!
  • י"א תמוז התשפ"ד (17.07.2024) פרשת בלק

בשביל מה צריך ללמוד על הגאולה

פעמים רבות מעורר הרבי שליט"א מלך המשיח על כך שיש ללמוד עניני משיח וגאולה, ושלימוד זה הוא הדרך הישרה, הקלה והמהירה להביא את הגאולה בפועל. ישנם השואלים - האם לא מספיק להאמין בלב שלם? למה דוקא ללמוד?
בשביל מה צריך ללמוד על הגאולה
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

פעמים רבות מעורר הרבי שליט"א מלך המשיח על כך שיש ללמוד עניני משיח וגאולה, ושלימוד זה הוא הדרך הישרה, הקלה והמהירה להביא את הגאולה בפועל.

ישנם השואלים - האם לא מספיק להאמין בלב שלם? למה דוקא ללמוד?

עתיד או הווה

התשובה לכך נעוצה בעובדה שלא רק שהגאולה צריכה לבוא בקרוב, אלא אנו כבר בעיצומו של תהליך הגאולה המתחולל.

במקומות רבים מדבר הרבי שליט"א מלך המשיח על כך שייעודי הגאולה כבר החלו, ושאנו כבר נמצאים ב"ימות המשיח" - בתקופה בה מלך המשיח כבר התגלה והחל את פעולותיו בגאולת עם ישראל.

וזה כל ההבדל: במשך הדורות, כשהגאולה היתה תקופה עתידנית שציפו אליה - אכן ניתן היה להסתפק באמונה שלימה, "אחכה לו בכל יום שיבוא".

אך בדורנו, הגאולה אינה דבר עתידי, הגאולה כבר כאן, היא מתרחשת בימים אלו. החל משנת תש"נ (1990) בה נפל המשטר הקומוניסטי בפעולתו של מלך המשיח, והחל להתקיים "קיבוץ גלויות" מיהדות ברית המועצות לשעבר וממקומות נוספים, וכלה במאורעות שמסעירות את העולם בחודשים האחרונים ובשנים האחרונות, המהווים חלק מפעולותיו של מלך המשיח בהכנת העולם למצב של גאולה.

לכן מוטלת עלינו הזכות והחובה לא רק להאמין בהתגלותו של מלך המשיח, אלא להתחיל כבר לחוות את תקופת הגאולה - וזאת על ידי לימוד עניני משיח וגאולה, הגורמים לאדם הלומד להכיר בכך שנמצאים על סף הגאולה ולהרגיש זאת.

יהי רצון, שעל ידי ההוספה בלימוד עניני משיח וגאולה נזכה כבר להתגלותו המושלמת של הרבי שליט"א מלך המשיח.

הדרך הישרה

משיחת 'דבר מלכות' ש"פ תזריע-מצורע תנש"א:

"...וההוספה בלימוד התורה בעניני משיח והגאולה ("מלכות שבתפארת") היא ה"דרך ישרה" לפעול התגלות וביאת המשיח והגאולה בפועל ממש.

ועל של פועל באתי – ובודאי יעוררו ויפרסמו בכל מקום ומקום:

כדי לפעול התגלות וביאת המשיח תיכף ומיד – על כל אחד ואחת מישראל (האנשים – הן יושבי אוהל (ישכר) והן בעלי עסק (זבולון), וכן הנשים והטף, כל חד וחד לפום שיעורא דילי') להוסיף בלימוד התורה (במיוחד) בעניני משיח וגאולה.

ומה טוב – שהלימוד יהיה (ברבים) בעשרה, כי, נוסף על המעלה ד"עשרה שיושבים ועוסקים בתורה שכינה שרויה ביניהם", יש מעלה מיוחדת כשלומדים עניני משיח והגאולה ברבים בנוגע להתפעלות והשמחה ברגש הלב, שעל-ידי-זה הולכת וגדלה ההשתוקקות והצפיה לביאת המשיח". 

עולם הבא: כל הפרטים

שאלות ותשובות: חי וקיים בגוף גשמי

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...