• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ט אייר התשפ"ד (27.05.2024) פרשת בהר

ראש הממשלה אצל מלך המשיח: "באתי אל מורינו ורבינו הנעלה"

ביום ג' מנחם-אב תשל"ז (18.07.1977), הגיע ל-770 בניו יורק, ראש הממשלה, שאז נבחר, מר מנחם בגין, ל"יחידות" לבקש את ברכתו של הרבי שליט"א מלך המשיח. אתר הגאולה מגיש הקלטה מיוחדת מהאירוע הנדיר, תמונות ויומן מפורט
ראש הממשלה אצל מלך המשיח: "באתי אל מורינו ורבינו הנעלה"
מנחם בגין עם הרבי שליט״א מלך המשיח ג׳ מנחם-אב תשל״ז (18.07.1977)
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

ביום ג' מנחם-אב תשל"ז (18.07.1977), הגיע ל-770 בני יורק, ראש הממשלה, שאז נבחר, מר מנחם בגין, ל"יחידות" לבקש את ברכתו של הרבי שליט"א מלך המשיח. לפני הכנסו ל-770 הכריז לציבור העיתונאים, כי הגיע לבקש את ברכתו של מורנו ורבינו, שעתו היא החשובה לממשלת ישראל, לקראת הביקור והפגישה עם נשיא ארה"ב. בצאתו חזר על הכרזות אלו ולאחר מכן, הרבי שליט"א מלך המשיח, בצעד נדיר ומיוחד, דיבר בפני עשרות העיתונאים שעמדו במקום בשפה האנגלית.

אתר הגאולה מגיש הקלטה מיוחדת מהאירוע הנדיר.

יומן מהפגישה ודברי הרבי שליט״א מלך המשיח

(כ"ק אדמו"ר שליט"א יוצא מחדרו לקבל את פני האורח, וטרם צאתו מ-770 מודיע לריל"ג שישאיר את דלת חדרו פתוחה, פני הרבי שליט"א נראים בפתח, הוא יורד את המדרגות, פוסע כמה פסיעות. ולאור זרקורי המצלמות ניגש בחיוך רחב. לוחץ את ידי האורח: הרבי שליט"א מציג לפניו את מזכירו הר' חדוקוב, ושניהם פוסעים פנימה, לפני הפחח מכבדו אדמו״ר שליט״א להיכנס ראשון, הוא מסרב, וכמובן מנצח... בכניסתם מחזיקו הרבי בידו, ולפני פחח גן-עדן התחתון מציע לו שוב להכנס ראשון, אך גם הפעם.... לפני הכניסה לחדר פונה אליו הרבי בחיוך רחב ושוב כנ"ל, אך הפעם נכנסו שניהם יחד, הם נכנסים פנימה ואחריהם המלוים).

בתחילת שיחתם הזכיר אדמו״ר שליט״א את ענין החזרח החללים, מר בגין הציג לפני אדמו״ר שליט״א את מר צ'חנובר, ואדמו״ר שליט״א אמר. הוא הרי כהן, אחר-כך הציג את מזכירו יחיאל קדישאי, ואדמו״ר שליט״א אמר שסבו הי' "גוטער איד", בגין הוסיף שהוא חסיד לעלוב, אמר הרבי "אהבת ישראל". הרבי הזכיר בקשר לצלמים שזה... הכתובה בתורה ובגין הוסיף שזה מהדברים שאין להם שיעור. ח.ב.ה. החזיק בידו מיקרופון. ובגין התעניין מי הוא, וענה הרבי שהוא מארץ ישראל, והוא אף "סברה". הרבי אמר (כנראה בקשר לעתונות) בין אם זה מעלה ובין אם זה חסרון. אך זה שייך לדמוקרטי-ה, ובגין ענה שמוכרחים להשמע להם. (שיחה זו החנהלה באידיש).

ראש הממשלה: באתי הערב כדי לקבל את ברכתו של מורנו ורבנו הנעלה, לקראת ביקורי בוושינגטון ושיחותיי עם הנשיא קרטר.

עם צאתי מהארץ (מארץ ישראל) אמרתי כי השליחות הזאת אין לכנותה גורלית - גורלו של עמנו הנצחי אינו תלוי במפגש מדיני זה או אחר, אבל ידוע לכולנו כי זו שליחות חשובה.

עם צאתי בקשתי את אזרחי ישראל להתפלל למען הצלחתי בדרך אשר אני עומד ללכת בה בשם עמנו אשר שלחוני, ואכן כפי שקבלתי הבוקר יש תפלות למען הצלחת השליחות הזאת, ועתה הערב אני באתי לקבל ברכה לדרך הזאת מהרבי מליובאוויטש, שבודאי תאמצני ותחזקני, וכפי שאני מקוה, בעזרת השם תהיה הצלחה בשיחות עם נשיא ארצות הברית, ועל ידן נוכל לחזק את בטחוננו וגם לקדם את עמנו ואת ארצנו לקראת השלום המיוחל.

הרבי שליט״א מלך המשיח: אני אומר כמה מילים בשפה שיהודי רוסיה היו רגילים לדבר ובה הם מדברים גם עכשיו במאמע לשון, לכל לראש לברך את האורח שכראש הממשלה מייצג את כל הממשלה ובעיקר ומה שאולי יותר חשוב שעלה בידו וזה הקו שבו הוא הולך שלאחר הבחירות צירף אליו חוגים שונים מבני ישראל גם אלו שלכאורה לא הצביעו.

והרי זה הכיוון של עמנו עם אחד וקשור בתורה אחת שניתנה מאלוקים אחד וזאת בהתאם לתקווה שהייתה תמיד שיהיה מה שפחות פילוג הדעות וסוף סוף התורה אחת תאחד את כל ישראל כולל את אלו שמאיזו סיבה שתהיה עדיין אינם מקיימים את התורה אבל ליבם ער לתורה ובכל מצב הם ערים וקשורים בתורה ורגשות לתורה ויהדות.

וכיון שככל הידוע לי כבר היתה טעימה של איחוד מפלגות שונות בשנים שעברו כהכנה למלחמה בתשכ"ז שגם עתה תהיה טעימה כזו כהכנה לשלום אמיתי באופן של וישבתם לבטח בארצכם ונתתי שלום בארץ ואפילו חרב של שלום גם היא לא תעבור בארצכם ויתאחדו עם התורה ועם הקב"ה וילכו לבטח בימים האחרונים של הגלות ויתכוננו מתוך שמחה וטוב לבב ברוב טוב גשמי ורוחני לגאולה האמיתית והשלימה.

ושוב תודה לאורח וכן לאלו שבשמם הוא בא ובודאי אין זה לכבודי האישי אלא כבוד התנועה שניהלה מאבק בדרכים שונות כדי לשמור על גחלת יהדות רוסיה שחלק ממנה כבר נמצא בארץ הקודש ואין ספק שהגדוד הראשון יסלול את הדרך ויפתח את השערים כדי להוציא משם את האלפים הרבבות ומאות האלפים מבני ישראל יחד עם בניהם ונכדיהם שלמים בגופם ונפשם שלמים בגשמיות וברוחניות.

הצלחה רבה בשליחותו של האורח ויהי רצון שתהיה שלמות העם ושלמות התורה יחד עם שלימות הארץ ובדרכי נועם ובדרכי שלום ובמהרה בימינו ממש.

(אח״כ נכנסו הקבוצה השני׳)

ראש הממשלה: באחי הערב כדי לקבל את ברכתו של מורנו ורבנו הנעלה, לקראת ביקורי בוואשינגטאן, לקראת מפגשי ושיחותי עם נשיא ארצות הברית מר קארטער.

בהזדמנות אחרת אמרתי כי אין לכנות שליחות זאת בשם גורלית, כי עם ישראל הוא עם הנצח, וגורלו אינו תלוי במפגש זה או אחר, אבל אין ספק שהשליחות היא רבת חשיבות בשביל עתידו של עמנו,

ולכן דרושות לי תפלותיהם של אזרחי ישראל, כפי שבקשתי אותם עם צאתי מן הארץ אל חופי אמריקא.

ברכתו של הרבי מליובאוויטש, של מורנו ורבנו, היא לי יקרה מאד. ובודאי תחזקני ותאמצני, למען אוכל להביא לפני נשיא ארצות הבריח, את בעייתנו בשטח הבטחון, ולמען קדם את האומה לקראת השלום המיוחל.

אי"ה מחר בבוקר בצהרים ביתר דיוק אני יוצא לבירת ארצות הברית ביום ג' וביום ד' תתקיימנה השיחות עם הנשיא ועם יועציו ועוזריו, ואני מקווה שאוכל בעזרת השם להודיע לכבוד הרב עם שובי משם על תוצאות חיוביות, על תוצאות שתעזורנה לנו לקדם את השלום שבו אנחנו רוצים בכל לבנו ובכל נפשנו.

יהי רצון שנזכה לימים שבהם נוכל לומר, כי אמנם כן חלה התקדמות זאת.

ובעזרת השם נזכה כולנו לגאולה השלימה.

(מכאן ואילך דברו באנגלית כבקשה העתונאים והובא בזה בתרגום חפשי).

ראש הממשלה: באתי הערב לאדוננו ורבנו לבקש ולקבל את ברכותיו לקראת נסיעתי לוואשינגטון להיפגש עם מר קרטר ולשוחח איתו על עתידו של המזרח התיכון. אזרחי ישראל מתפללים להצלחת שיחות נחוצות אלו, אינני קורא לפגישה זו פגישה גורלית, כי עם ישראל הוא עם נצחי, וגורלו בעתיד אינו תלוי בפגישות מדיניות עם נשיא העולם החופשי,

אבל זוהי פגישה רבת חשיבות בקשר לעתידנו, ועל כן באתי לבקש את ברכתו של הרבי. רבינו הדגול.

הרב שניאורסון הוא אישיות חשובה בישראל, כולנו מעריצים אותו, וכולנו מקבלים את דעתו ועצותיו, הוא אהוב מאוד לבית ישראל, הוא ביטא את רגשיו העמוקים ואהבתו לבנינו, ברכותיו מאוד חשובות אצלי, ואני תפלה שהם יחזקוני בפגישתי החשובה עם נשיא ארצוה"ב, מר קארטר.

ואקוה כי מפגישות אלו תבוא התקדמות הבטחון והשלום האמיתי בין ישראל ומדינות ערב, שלום זה שאליו אנו מתפללים ושואפים, ועליו אנו מתפללים שסוף סוף ישרה במזרח התיכון.

כתב: האם אפשר לשאול איך התקבלת (לא רק אצל הרבי כי אם) גם אצל שאר המנהיגים שפגשת בנ.י.

ראש הממשלה: כן. נפגשתי היום עם הרב סלובייצ'יק מגדולי חכמי זמנינו ועם הרב פיינשטיין מגדולי הרבנים בדורנו זה, וכולם נתנו לי את ברכחם, ואיחלו לי הצלחה בעת שיחוחי עם הנשיא קארטר.

נדמה לי שכבר קיבלתי את איחולי כל עם ישראל, כולל איחולי יהדות ארצה"ב, להצלחה בשיחותי שבהם תלויים הרבה דברים - ומעתה אני הולך לוואשינגטון עם בטחון חזק בלבי שבטח תהי' (ע"י השיחות) התקדמות לבטחון לאומי ושלום, שלום זה שאליו אנו מצפים כ"כ, כדי שבנינו יחיו בחירות וכבוד ובטחון ושלום.

אולי רוצה הרבי להגיד משהו?

הרבי שליט״א מלך המשיח: את עיקר הצהרתי, כבר אמרתי בשפת יהודי רוסי' (שמהם מוצאי).

אך ברצוני להוסיף כמה מילים ובהם להביע את ברכותי להצלחה רבה בשליחות החשובה ביותר של ראש הממשלה. וגם להדגיש שוב, כי אני מקבל כבוד זה מביקורו, בהחלט לא בתור כבוד אישי, אלא בתור כבוד לתנועת ליובאוויטש שהתמסרה מדורי דורות להחדיר בעם ישראל בכל מקום שהוא את האמונה שלימה בה', אשר חלק מהאמונה הוא שה' כל - יכול ימלא את בקשותיהם הטובות, ע"י התחזקות בהמשך המסורת בקיום החורה ומצוותי'.

ושילכו מחיל אל חיל בהפצת טוב וחסד סביבם, וזה יהי' כלי טוב לקבל ברכותיו של הקב"ה להצטרכותיהם בגולה ובאה"ק, ושיהי' שלום אמיתי, בחור הכנה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.

וכמובן תודה מיוחדת לראש הממשלה וע"י גם לכל עם ישראל שבאה"ק בכללות.

כתב: כלומר, אתה נותן למר בגין את ברכותיך?

הרבי שליט״א מלך המשיח: כן. יותר ממאה אחוז.

הרבי שליט״א מלך המשיח: בבקשה לא להפגע מהמבטא שלי.

כתב: תודה רבה - אין כל בעיות.

הרבי שליט״א מלך המשיח: אותו דבר שגם בארץ לא יהיו בעיות.

כתב: זוהי ברכתך?

הרבי שליט״א מלך המשיח: כן. זוהי ברכתי שלא יהיו שום בעיות לארץ הקודש. וגם לראש הממשלה תשתדלו לעשות את חייו יותר קל, כי באפשרותכם לעשות זאת, כי בארה"ב (פרסומת) מאוד נחוץ.

כתב: נדמה לי שלרבי יש השפעה יותר גדולה!

הרבי שליט״א מלך המשיח: אתה תעשה את מה שביכולתך.

בתום השיחות יצא כל הקהל את החדר, ומר בגין נשאר ליחידות אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א.

(בשעה 12:40 נפתחה הדלת, ראש הממשלה יוצא מחדרו של הרבי, יחד עם הרבי. הם עוצרים ע"י פתח גן-עדן התחתון, כדי לאפשר לצלמים לעשות את מלאכתם, מר בגין פונה לאנשיו ושואל לשלומם ומתנצל... הרבי אומר שזה באשמתו והם עונים כי לא נורא. בינתיים למדו קצח תורה, הם נפרדים בלחיצת ידיים. רה"מ אומר: שלום כבוד הרב, והרבי מאחל לו הצלחה ושמיעת בשורות טובות. אח"כ ניגש ש. דיניץ לוחץ את ידי הרבי, הרבי אומר לו להתראות כאן בארה"ב והוא עונה שבינתיים הוא נשאר כאן.

שומרי הבטחון משלחים החוצה את כל הצלמים, רה"מ יוצא. אחריו הולך הרבי, מר בגין מסתובב מפעם לפעם אל הרבי, ומכריז שיחלקו כבוד לרב, הקהל הרב מקבל את פניהם בתשואות סוערות, ובשריקות.

ביורדם את המדרגות עצרו. ובנין משיב לשאלות עתונאים, המתעניינים האם הוא מרגיש כעת יותר בטוח, והוא עונה שהשיחה עם הרבי נתנה לו הרגשת בטחון, והוא מעודד יותר לקראת השיחות עם הנשיא קארטר. לשאלת כתבים, האם הראה לרבי את תכנית השלום שהוא עומד להעלות בשיחה עם קארטר, עונה מר בגין. שהוא כבר נפגש בעבר עם הרבי, וכמקובל אצל הנכנסים ליחידות, אין מגלים את חוכן הדברים.

הרבי שליט״א מלך המשיח עומד כל הזמן לידו ומקשיב.

אח"כ מלוה אותו הרבי עד מכוניתו ושוב מבקש בגין ממלויו לחלוק כבוד לרב.

ע"י המכונית פרץ הקהל, שוב, במחיאות כפיים. שוב נפרדים בלחיצת ידיים, גם מבין המלוים נגשו לרבי ולחצו ידיו, הרבי שליט״א מלך המשיח אומר להם שלום ולהתראות, הרבי שואל לשמו של אלי' אליאב ומעניין בעבודתו ובשלומו. מר בגין נכנס למכוניתו מלווה במשמר בטחון, הרבי מנופף לו בידו לשלום. והוא מנופף חזרה. והשיירה נעה לדרכה.

הרבי שליט״א מלך המשיח חוזר לחדרו.

הראיון הבלעדי לרדיו קול ישראל | ה'יחידות' של מר מוטי עדן עם הרבי מלך המשיח שליט"א

כנס לעידוד ההתיישבות בעזה? שורה של טעויות!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...