• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב תמוז התשפ"ד (18.07.2024) פרשת בלק

דיקטטורה נוראית - במסווה של "דמוקרטיה"!

זעקתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, בנושא שלימות הארץ, הביאה מידי פעם גלויים מסעירים שחשפו כיצד מתנהלת דרך קבלת ההחלטות בכנסת. בשיחת קודש ממוצאי חג החנוכה בשנת תשמ"ו, התייחס למצב זה המוביל לעקירת כל מושג ה"דמוקרטיה" מקבלת ההחלטות
דיקטטורה נוראית - במסווה של "דמוקרטיה"!
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

מעתיקים הכישלון - ליהודה ושומרון!

התחלת פירוש רש"י על התורה1 היא בפסוק2 "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים", תוך כדי שלילת טענת אומות-העולם, מכיון ש"ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".

אמנם, לדאבוננו, הרי אופן ההנהגה בארץ הקודש היא להיפך ממש: לאחרי כל נצחון שהקב"ה הנחיל לצבא הגנה לישראל, בנתנו להם שטחים של ארץ ישראל מתוך נסים גלויים - מיהרו הפוליטיקאים לשלוח שליחים להודיע ולהכריז על נכונותם ורצונם להחזיר לגוים את שטחי ארץ ישראל שנתן הקב"ה לבני-ישראל.

כך נהגו מיד לאחרי הנצחון במלחמת ששת הימים - שלחו משלחת לוושינגטון להודיע שמוכנים להחזיר את הכל (מלבד ירושלים העתיקה, ועוד כמה ענינים דוגמת זה) - בה-בשעה שבאותו זמן לא היה מי שיעלה על דעתו אפשרות שכזו! הנס היה, איפוא, שהערבים לא הסכימו לקחת מה שרצו לתת להם!

בתקופה שלאחרי-זה - נסעו שוב (הם עצמם, או תלמידיהם שהלכות באותה שיטה) וחתמו על 'הסכמי קעמפ-דייוויד', שבהם התחייבו להחזיר את כל השטחים.

ומה קיבלו עבור כל זה - "פיסת נייר", אלא, שעל "פיסת נייר" זו תתנוסס המילה "שלום". שכן, על-ידי-זה יזכה לכבוד והערצה בעיני כל העמים, ולא עוד, אלא שיזכה לקבל "פרס נובל לשלום".

'נובל' - שעל שמו נותנים פרסים אלו - היה גוי שייצר לעולם כולו עניני השחתה, הרס וחורבן, עבור כל המלחמות שבהם נהרגו מאות אלפי אנשים! אמנם, מאיזו סיבה שתהיה, זכה שגם חלק מכספו - כסף שהרויח מייצור כלי משחית - הוקדש לקרן שממנה נותנים פרסים עבור ענינים טובים, חידוש בחכמת הרפואה, חידוש בהנהגה של שלום וכיוצא-בזה.

ובכן, לקבל פרס זה - כדאי איפוא להעמיד בסכנה של פיקוח-נפש ממש את כל העם היושב בציון!

כך נהגו מיד לאחרי הנצחון במלחמת ששת הימים - שלחו משלחת לוושינגטון להודיע שמוכנים להחזיר את הכל (מלבד ירושלים העתיקה, ועוד כמה ענינים דוגמת זה) - בה-בשעה שבאותו זמן לא היה מי שיעלה על דעתו אפשרות שכזו! הנס היה, איפוא, שהערבים לא הסכימו לקחת מה שרצו לתת להם!

כיום מודים כבר כולם שהסכמי קעמפ-דייוויד גרמו צרות-צרורות - הן מבחינה בטחונית, והן מבחינה כלכלית:

החזרת שטחים אסטרטגיים המהווים ערובה לבטחונה של ישראל, פירוק הישובים בחבל ימית, החזרת בארות הנפט, שבכך החריבו במו ידיהם את מצבה הכלכלי של המדינה כולה - שכן, כדי להשיג מעט נפט, מיצרך הכי חיוני שאי-אפשר להתקיים בלעדו בחיי היום-יום, זקוקים לחסדיו של המצרי, למצאו במצב-רוח טוב, שיסכים למכור מהנפט שהחזירו לו, ולהזהר שלא יהיה 'ברוגז' - מכיון שאז יחזיר את השגריר שלו, ולא ירצה לדבר עמהם כלל, ואז יצטרכו להשיג חבית נפט מ... דרום-אמריקה! - בה-בשעה שבארות הנפט היו ברשותם של ישראל!

אף אחד - לא בוושינגטון, לא בירדן ולא במצרים - לא העלה על דעתו, אפילו בחלום, שיסכימו לוותר ולהוציא מידם כל זה - דבר הכי מופרך שאין לו שום הסברה בשכל אנושי, לא רק שכל אלקי, אלא אפילו שכל של נפש הבהמית!

אלו שחתמו על הסכם זה - הוצרכו להתחרט ולחזור בהם משיטתם בכל הקשור לבטחון הארץ, שיטה שהלכו בה במשך 40 שנה! ומדוע עשו זאת - מפני שלא יכלו לעמוד בלחץ, לחץ כזה שלא היה אלא מן השפה ולחוץ, שכן, קרטר (נשיא ארצות-הברית דאז) בעצמו לא האמין שיש אפשרות שיסכימו לחתום על הסכם כזה, וכל מה שלחץ, לא היה אלא כדי לצאת ידי-חובת דרישת היסטייט-דעפארטמענט‘ (משרד החוץ) וכיוצא-בזה.

ולאחרי כל זה, כאשר רואים שחתימת "הסכם שלום" זה הביאה "בכיה לדורות" -ממשיכים ללכת באותה הדרך גם בנוגע לירדן, בכך שיוצאים בהכרזה שמוכנים להחזיר את יהודה ושומרון, כדי שיכימו לחתום על פיסת נייר שעליה תתנוסס המלה "שלום"!

יתירה מזה:

בנוגע לחתימת "הסכם שלום" - איבדו כבר את התקווה, אבל אף-על-פי-כן, ממשיכים "להתחנן" שיסכים לכל הפחות שיכתבו ששני הצדדים מסכימים להפגש יחדיו מסביב לשולחן עגול. ולא עוד, אלא אפילו לאחרי שהצד השני ביטל את הבטחתו להסכים ל'פגישה' בלבד (מצד הלחץ שהפעילו עליו שאר הערבים, וביניהם, גם ערבים שגרים ביהודה ושומרון) - "לא מתייאשים", אלא יוצאים בהצהרה גלויה: ידעו כל העמים שאי-ההסכמה לפנישה לשלום אינה אלא מצד השני, אבל היהודים מצדם, להיותם "עם חכם ונבון"3, אוהבי שלום ורודפי שלום, מוכנים ומזומנים בכל עת ובכל שעה, שכאשר הצד השני יראה ״חסד גדול״ ויודיע שמסכים לפנישה - מוכנים מיד לנסוע לאיזה מקום שירצה הצד השני ובאיזה זמן שירצה, כדי לדון על איזה ענין שירצה, ללא כל תנאים מוקדמים!

כל העולם מתרגש - מלבד... הערבים!

שיטתם היא - שבדרך זו מעוררים רגש של "כבוד" ו״הערצה" ליהודים אוהבי השלום בעיני כל העמים - "מלבד"... הערבים עצמם, אשר, כל וויתור וכל התחנפות, מחזקת ומעודדת אותם, וכתוצאה מזה - מוסיפים בפעולות של חבלה בכל רחבי ארץ ישראל!

בתקופה האחרונה שומעים על מקרים רבים של חבלה בהם נהרגו כמה-וכמה מישראל, אזרחים או חיילים - בירושלים העתיקה, בחברון, בשכם ובראמאלה!

ה׳תירוץ' שמשמיעים על כך הוא - שאין זה אלא "מקרה" בעלמא: חייל שהיה צריך לנסוע ממקום למקום, עצר טרמפ, ו"במקרה" ישב במכונית מחבל שהתנפל עליו והרגו!

מדוע בתקופה שלפני קעמפ-דייוויד רעדו מחייל ישראלי, ואילו כיום - המצב הוא להיפך ממש, שחייל יהודי עם נשק, שמהלך ברחובותיה של ירושלים, חברון, או אפילו תל-אביב - אינו בטוח שלא יבוא ערבי מאחוריו, יתנפל עליו, ויעשה לו, רחמנא-ליצלן, מה שעשה בעבר!פרצה שריפה מסתורית באוהל של חיילים, שבה ניספו, רחמא-ליצלן, שמונה חיילים, ונפצעו עוד כמה - גם זה אינו אלא "מקרה" בעלמא.

אבל, ״מקרים״ אלו הפכו לימעשים שבכל יום', רחמנא ליצלן!

כיצד עולה בדעתו של מישהו להטעות את העולם כולו - בחשבו שיעולם גולם׳ -שהריגת עשרות יהודים ברחבי יהודה ושומרון אינה אלא ״מקרה״ בעלמא?!

אפילו כשקורה דבר כזה פעם אחת בלבד, אין להתייחס לכך כאל מקרה סתם, כי אם, לחקור ולדרוש ולמצוא את סיבת הדבר; ובפרט כאשר "מקרים" אלו הפכו לימעשים שבכל יום׳!

מעובדה אחת ויחידה - מתעלמים לגמרי:

מדוע בתקופה שלפני קעמפ-דייוויד רעדו מחייל ישראלי, ואילו כיום - המצב הוא להיפך ממש, שחייל יהודי עם נשק, שמהלך ברחובותיה של ירושלים, חברון, או אפילו תל-אביב - אינו בטוח שלא יבוא ערבי מאחוריו, יתנפל עליו, ויעשה לו, רחמנא-ליצלן, מה שעשה בעבר!

מה שהשתנה בינתיים הוא - "הסכם השלום" עם מצרים, וההכרזה שמוכנים להחזיר גם את יהודה ושומרון תמורת אותו "הסכם שלום"!

לא רוצים פיתרון - רק רושם!

אותם מנהיגים שהולכים בשיטה זו מכירים גם הם במחדל - בלשונם - השורר כיום במצב הבטחוני, וכדי לכפר עליו - החליטו על פעולה שתעורר רושם גדול בעולם כולו: התקפה צבאית על בסיסי מחבלים ב... תוניס!

מדינה שנמצאת במרחק מאות מילין (= 2,460 קילומטר) מארץ ישראל, שבה גרים גם כמה אלפים מאחינו בני-ישראל, שקיבלו שם יחס הכי טוב - במדינה זו בחרו לערוך פעולה צבאית, תוך כדי סיכון חייהם של הטייסים שהשתתפו בפעולה זו, אשר, המטרה של הריגת מספר מסויים של מחבלים הנמצאים בריחוק מקום, אינה בערך כלל לגודל הסכנה שבפעולה זו, שרק מצד הנס שהראה הקב״ה, חזרו מפעולה זו בשלום.

במדינה זו, כאמור, בחרו לערוך התקפה צבאית - לא בסוריה, בירדן או במצרים, מדינות השוכנות בגבולה של ארץ ישראל, ובהן נמצאים שונאים גלויים, שאינם שומרים את שנאתם ״בסוד״!

הטענה הרשמית היא, כביכול, שמומחים צבאיים החליטו שאין הגיון בפעולה צבאית בירדן וכיוצא-בזה, מפני ששם עומדים בכוננות לקראת אפשרות כזו; מה-שאין-כן בתוניס - הרי אף אחד לא יעלה על דעתו שיעשו 'שגעון' כזה ללא כל תועלת!

מדובר אודות פיקוח-נפש של בני-ישראל בעתיד, שכן, אותם מחבלים שביצעו פעולות אלו בעבר, אינם במצב שכבר סיימו את מלאכתם ועכשיו הולכים לטייל או לישון, אלא, עוד ידם נטויה, רחמנא-ליצלן, ובראותם שהצליחו להרוג יהודי, וממשיכים להסתובב חפשי, הרי זה מעורר אותם להמשיך במעשיהם ביתר שאת וביתר עוז, רחמנא ליצלן!

לאמיתו של דבר, ידעו גם הם שפעולה זו אינה מהוה תשובה ופתרון למצב הבטחוני, כוונתם לא היתה, איפוא, אלא לערוך פעולה שתעורר רושם גדול (מבלי להתחשב בכך שעל-ידי-זה מסגירים סודות צבאיים לאויב), ובינתיים, ישכחו כולם אודות המחדל במצב הבטחוני ברחבי ארץ ישראל.

מעלימים האמת מהציבור!

"עצה" נוספת יש להם - שלא לפרסם מקרים כאלו בכלי-התקשורת!

מתקבלת ידיעה על דקירת יהודי בירושלים העתיקה, ועל-דרך-זה כמה וכמה מקרים שהרגו יהודים ביהודה ושומרון - אזי נותנים הוראה להעלים מקרים אלו, ולא לדווח עליהם בכלי-התקשורת, כדי שלא להסעיר את דעת-הקהל!

וכי מדובר כאן אודות הסערת דעת-הקהל?!

מדובר אודות פיקוח-נפש של בני-ישראל בעתיד, שכן, אותם מחבלים שביצעו פעולות אלו בעבר, אינם במצב שכבר סיימו את מלאכתם ועכשיו הולכים לטייל או לישון, אלא, עוד ידם נטויה, רחמנא-ליצלן, ובראותם שהצליחו להרוג יהודי, וממשיכים להסתובב חפשי, הרי זה מעורר אותם להמשיך במעשיהם ביתר שאת וביתר עוז, רחמנא ליצלן!

אין זה בגדר 'השערה', כי אם, מקרים שאירעו בפועל!

ואם-כן, מהי איפוא התועלת בהעלמת העובדות על ריבוי מקרים אלו?!

בסופו של דבר - מתגלה מקרה מסויים ועוד מקרה, ואז אין ברירה, ומוכרחים להודות שאכן אירע כך וכך, אלא שמפרסמים מיד שאין זו פעולת-חבלה, כי אם "מקרה"!

אך גם "עצה" זו לא מועילה - שכן, גם כאשר מעלימים מקרים רבים, ולא מרשים לפרסם אודותם בכלי-התקשורת בארץ ישראל, הרי בסופו-של-דבר מתפרסמים הדברים בכלי-התקשורת בחוץ-לארץ, ובפרט שהמחבלים עצמם מפרסמים בכל העולם כולו שארגונם עשה כך וכך, ואז מתברר ש"מקרים" כאלו ישנם לעשרות... כך שבודאי אין זה "מקרה" בלעמא, כי אם, התגברות פעילותם של המחבלים בצורה הכי חמורה שלא היתה מעולם!

כחומרת הכישלון - כך חומרת התירוצים!

לאחרונה עלתה בדעתם "המצאה" חדשה לגמרי:

בפגישה שהתקיימה בין קבוצת יהודים עשירים מארצות-הברית (שזקוקים לתמיכתם הכספית, ובמילא, צריכים להתייחס אליהם) לבין אישים בעלי תפקידים רשמיים בארץ ישראל - הביעו יהודי ארצות-הברית את גודל תדהמתם לנוכח חומרת המצב הבטחוני, בשאלה תמימה: מה קרה לפתע בתקופה האחרונה?!

הרי גם עד היום הזה - טענו - לא היו הערבים "אוהבי ישראל" גדולים, ולא אויבים קטנים. ואם-כן, מה קרה בתקופה האחרונה שהתרבו בגדה המערבית מקרי-חבלה, עד להריגת נפשות ממש, שלא בערך לגבי המצב בכל השנים שלפני-זה?!

מה ענו להם אותם "חכמים" - לא יאומן כי יסופר - שמצב זה הוא לטובתם של ישראל!!

הא כיצד?! - הצליח ה'מוח היהודי' למצוא "המצאה מחוכמת" באופן של 'איפכא מסתברא':

הריגת חיילים יהודים בעת מילוי תפקידם - הסבירו להם - מקוממת את הערבים תושבי יהודה ושומרון נגד ארגוני המחבלים של אש"ף שביצעו מעשים אלו, בראותם שאין בהם שמץ של מדה אנושית, עד כדי כך, שמסוגלים להרוג חייל בעת שעומד על המשמר, ובמילא, מכאן ולהבא לא יושיטו להם עזר וסיוע בפעולותיהם!

גם הערבים שהם תושבים קבועים ביהודה ושומרון - המשיכו להסביר להם - אינם "אוהבי ישראל" במיוחד כפי שמכריזים בעצמם. אך אף-על-פי-כן, השיטה שלהם היא שיש לנהוג במתינות יותר.

במה מתבטאת ה"מתינות"? שינוי בשיטה שיש לגרש את היהודים מארץ ישראל? -בשום אופן לא! זוהי שיטתם!! שינוי בשיטה שיש להזיק ליהודים? - גם לא! זוהי שיטתם!!! - אלא מאי, יש לנהוג ב"מתינות", במדה מסויימת של אנושיות, כלומר, כאשר חייל אוחז ברובה ועומד על משמרתו בתור בא-כח של הממשלה - באותה שעה על-כל-פנים לא יפגעו בו!

ולכן, כאשר הערבים, התושבים הקבועים ביהודה ושומרון, רואים שארגוני המחבלים אינם נוהגים ב"מתינות", והורגים גם חיילים על משמרתם - אזי יכעסו עליהם, ויודיעו להם שמכאן ולהבא עליהם 'לשקול בדעתם' אם ימשיכו לתמוך בהם ולהושיט להם עזר וסיוע, אם לאו!

שמעתם מימיכם "המצאה מחוכמת" יותר מזו?!...

וכאמור, הסיבה היחידה להתדרדרות המצב הבטחוני היא - "הסכם השלום" עם מצרים, והודעות חוזרות ונשנות על הנכונות להחזרת יהודה ושומרון תמורת פיסת נייר הנקראת בשם "הסכם שלום"!!

בשטחי יהודה ושומרון, הנתונים תחת שלטון צבאי (לא שלטון אזרחי) - מסתובבים מחבלים שהרגו כבר עשרות אנשי צבא, אשר, "נפש אחת מישראל" היא "עולם מלא"4 (ובפרט כמה עשיריות מישראל). ומטבע הדברים - מצב כזה מחליש את הפחד של הערבים מפני הצבא הישראלי ומעודד אותם להוסיף בפעולות חבלה.

ובכן, העצה היעוצה - לדעתם של אותם "חכמים" - להטיל פחד על המחבלים, היא -לא על-ידי-זה שיתפסו את המחבלים ויענישו אותם [אף מחבל אינו פוחד מ"עונש" של ישיבה בבית-סוהר ישראלי - אדרבה: שם יקבל את צרכיו, אכילה, שתיה ודירה - מן המוכן - מה שאינו זוכה לקבל כאשר מתגלגל בכפרו... ומה גם שתוך זמן קצר תתבצע עיסקה של 'החלפת-שבויים', שבה ישחררו אותו, ביחד עם עוד מאות מחבלים כמותו, עבור 3-5 יהודים, כפי שהיה בעבר ונעשה כבר באופן של "תמידים כסדרם"], וגם לא על-ידי משטר חזק וקפדני, שידעו מלכתחילה שלא יעלה בידם לעשות איזה מעשה חבלה,

אלא אדרבה: יגבר גל הפיגועים, רחמנא-ליצלן, עד שגם ערביי יהודה ושומרון יביעו את מורת-רוחם על אופן הפעילות החבלנית, ואז... תבוא הישועה, על-ידי-זה שהערבים תושבי יהודה ושומרון יפסיקו לתמוך במחבלים!

כסף - לא צריכים המחבלים מערביי יהודה ושומרון, יש להם כסף מעל הראש - מערב-הסעודית, ושאר מדינות הנפט, אשר, לעומת היהודים שהחזירו את בארות הנפט שהקב"ה נתן בידם, מחזיקים הם בנפט שברשותם, ועל-ידי-זה מפעילים לחץ בכל העולם כולו! וכאמור, חלק מהרווחים של עסקי הנפט - מיועד עבור המחבלים ביהודה ושומרון, ברבת עמון ובשאר המקומות כיוצא-בזה!

אלא מאי - עד עתה התייחסו ערביי יהודה ושומרון למחבלים של ארגוני אש"ף (מירדן וסוריה) בסבר פנים יפות; אמנם, כשיראו שהמחבלים "העיזו" להרוג חיילים על משמרתם - אזי "יכעסו" עליהם, וכתוצאה מזה - "יפסיקו" את הפעילות החבלנית!

"הסברה" זו נקראת "המצאה פוליטית" שאין כמוה, אשר, אנשים בעלי תפקיד רשמי, כאמור, אינם מתביישים לומר ולהסביר דברים אלו לקבוצת יהודים שמתייחסים אליהם מתוך הכבוד הראוי, מפני שהצליחו במסחר, וזקוקים לתמיכתם הכספית!

שמעתם מימיכם הסברה כזו - שהריגתם של עשרות חיילים ברחבי יהודה ושומרון היא "טובה גלויה", רחמנא ליצלן?!... מי ישיב לנו את אותם עשרות חיילים שנהרגו?! כיצד לא מתביישים בפני האלמנות והיתומים?!

וכאמור, הסיבה היחידה להתדרדרות המצב הבטחוני היא - "הסכם השלום" עם מצרים, והודעות חוזרות ונשנות על הנכונות להחזרת יהודה ושומרון תמורת פיסת נייר הנקראת בשם "הסכם שלום"!!

הצרה הגדולה היא - שאין זה "מה שהיה היה", אלא מכריזים בפירוש שיש להמשיך באותה שיטה, "אכלתי ואוכל עוד"! כך התנהגתי בעבר, ואינני הראשון, שהרי כך התנהג מי שקדמני, ובמילא, אמשיך גם אני להתנהג באותה שיטה!

שמעתם מימיכם טענה שכזו?! מכיון שבעבר היה מי שנכשל והכניס את כלל ישראל בסכנה, כאמור, בכיה לדורות, היה-לא-תהיה, אשר לכן, ימשיך גם הוא באותה הדרך, מכיון שאיננו הראשון!

כופים להצביע נגד המצפון

ואם לא די ב"הסברה" זו - מעלים את הנושא להצבעה, כביכול, שהרי זוהי 'מדינה דמוקרטית'... אלא מאי, כל חברי המפלגה חייבים להצביע כך וכך, ואינם מתביישים להכריז בפרהסיא, שאף שבין חברי המפלגה ישנם כאלו שמצפונם האישי מחייב אותם להצביע באופן אחר, למרות זאת, מחייבת אותם המפלגה להצביע על-פי ציווי והוראת המפלגה, היפך מצפונו האישי!

'דיקטטורא' כזו - במסוה של 'דמוקרטיא - לא ניתן למצוא בשום מקום בעולם, אפילו לא ברוסיה הסובייטית! - אוי ואבוי שהגענו למצב כזה שצריכים להביא ראיות מהם -שאפילו "מקולקלין שבאומות" לא מתנהגים כך!

הייתי בעצמי ברוסיא-הסובייטית, ויודע הנני את דרכם והנהגתם: כאשר מכריחים לעשות דבר מסויים - מסבירים הם שה"מצפון" מחייב את ההנהגה בשיטת הקומניזם, כך מחייבת שיטת ׳מארקס׳, כללי ה״צדק והיושר", השיטה שאסור לפגוע בשכרו של השכיר, ושאר ענינים כיוצא-בזה. ומוסיפים, שאם פלוני יביע את מצפונו האישי באופן אחר -יושיבוהו בכלא, או ישלחוהו לסיביר... אבל, להכריז בגלוי ובאופן רשמי שמישהו יצביע היפך מצפונו האישי - דבר כזה לא יעשה שום מנהיג בקרמלין!

אמנם, בארץ הקודש המצב כיום הוא אחרת: מכריזים בגלוי ובאופן רשמי, שגם אם המצפון האישי מחייב באופן כך וכך - אין להתחשב עם המצפון האישי, אלא יש להצביע היפך המצפון, וזאת, לא מפני ההסברה שהמצפון צריך לחייב באופן אחר, כי אם, מפני ציווי המפלגה!!

דיקטטורה נוראית - במסווה של "דמוקרטיה"!

ישנם 3-5 אנשים שהם מנהיגי המפלגה, ועל פיהם ישק כל דבר שיעשו כל חברי המפלגה, מבלי להתחשב כלל וכלל בחוות-דעתם, כל אחד מחברי המפלגה עסוק בעבודתו באותה מחלקה שניתנה לרשותו. אבל, בנוגע לענינים הקשורים עם כללות הנהגת המדינה -קובעים מנהיגי המפלגה, ועל-פי החלטתם, חייבים להצביע כל חברי המפלגה, ללא כל נפקא-מינא מהי דעתם ומצפונם.

בנו של רב, ואולי גם בעצמו רב, שמצפונו מחייב אותו באופן כך וכך, ורוצה להצביע בהתאם למצפונו. אומרים לו: בשום אופן לא!

לכל הפחות, אכבד ואשב בביתי - טוען הלה - ולא אבוא בכלל להצבעה. אומרים לו: בשום אופן לא! חובתך לבוא להצבעה, ולהצביע נגד מצפונך האישי!

המפלגה - מסבירים לו - מוציאה אותך ממצב של בעל-הבית. ולא רק בנוגע לגופך, אלא גם בנוגע לנשמתך, ובמילא, חובתך להצביע כציווי המפלגה, גם אם הדבר הוא בניגוד למצפונך!

ואם לא תבוא להצביע כציווי המפלגה - מאיימים עליו - יזרקו אותך מהמפלגה, ממשרתך ומפרנסתך, ותסבול רדיפות, אתה ואשתך ובני ביתך, עד סוף כל הדורות, כפי שכבר היה לעולמים!... - את 'מצפונך האישי' - אומרים לו - תחזיק בחדר-השינה... אבל בצאתך לרחוב, עליך לצעוק ולהכריז את דבר המפלגה! וזאת, ללא כל נפקא-מינא מי היה אביך, איזה חינוך קבלת, איזה חינוך אתה נותן לבניך; כל מה שנוגע אינו אלא דבר אחד ויחיד - דבר המפלגה!

ומביא ראיה מעצמו: הוא בעצמו התחנך בתלמוד-תורה ובישיבה, וגדל כיהודי דתי, ולא עוד, אלא שנולד על-ידי ברכתו של צדיק, ומתפאר בכך! ולמרות זאת, בנוגע לעניני המפלגה - מתנהג כך וכך!

ומוסיפים להסביר: לא יתכן שכל אחד יקח את החוק לידיו, שהרי "לא תוהו בראה לשבת יצרה", ובמילא, יש לחוקק חוק בנוגע לכל המדינה כולה, ובענין זה - יש לסמוך על בקיאים והמומחים, ראשי ומנהיגי המפלגה, וכל השאר - יכולים ללכת לישון ביחד עם ה"מצפון" שלהם, כשיקומו בבוקר, יציצו בעיתון של המפלגה, ויראו את הודעתו של מזכיר המפלגה אודות החלטת מנהיגי המפלגה, ובהתאם לכך - יצביעו בגלוי!

ואחר-כך יפרסמו בכל העולם כולו שהצעה פלונית קבלה "רוב קולות" של באי-כח העם! אשר, חלקם קומונסטים, חלקם נוצרים, חלקם ערבים, וחלקם - להבדיל יהודים! "סליחה" על הביטוי "להבדיל" - חס-ושלום לחלק בין אחד לשני, שהרי זה היפך ה'דמוקרטיא'!

לפתע, נזכרים ב"דמוקרטיא"! היכן היא הדמוקרטיא כאשר צריכים להתחשב בדעתם האמיתית של רוב העם - כאשר יצביעו בהתאם לדעתם ומצפונם?!

כאשר דיקטטורא כזו - שאין כמותה בכל העולם כולו, אפילו לא ברוסיא-הסובייטית -נקראת בשם "דמוקרטיא", הרי אין כל פלא בכך שפיסת-נייר נקראת "שלום", והריגת חיילים יהודים, רחמנא ליצלן, נקראת "טובה גלויה"!!!

האם שאלו מישהו מהי דעתו אודות החזרת שדות הנפט?! מהי דעתו אודות גירוש יהודים מימית, או אודות הכוונה לגרש יהודים מירושלים העתיקה!!

עד עתה, אמנם לא גירשו יהודים מירושלים העתיקה, בינתיים, מתבטא הגירוש בכך שלא מאפשרים להגדיל ולהרחיב את התיישבותם, של יהודים בירושלים העתיקה (ועל-דרך-זה בחברון ובשכם), בה בשעה שמצד ריבוי הילודה הטבעית הולך וגדל מספרם של הערבים!

ילודה טבעית - טוענים הם - היא ענינו של הקב"ה ואסור לפגוע בתינוק ערבי כשם שאסור לפגוע בתינוק יהודי, ואדרבה - מוסיפים לטעון - הפלה אצל בן-נח חמורה יותר מאשר הפלה אצל בת-ישראל, כפסק-דין התורה6.

ואחר-כך מסבירים את טעם האיסור לגידול הרחבת ההתיישבות היהודית - כדי שלא להסעיר את הרוחות, שהרי חייבים להתחשב בדעת הרוב, ומכיון שבירושלים העתיקה חיים 65,000 ערבים, מהווים הם את הרוב המכריע, ובמילא, על פיהם ישק כל דבר!

כאשר דיקטטורא כזו - שאין כמותה בכל העולם כולו, אפילו לא ברוסיא-הסובייטית -נקראת בשם "דמוקרטיא", הרי אין כל פלא בכך שפיסת-נייר נקראת "שלום", והריגת חיילים יהודים, רחמנא ליצלן, נקראת "טובה גלויה"!!!

׳לא תעמוד על דם רעך׳!

לכאורה, מהי התועלת בכל הדיבור האמור, ואדרבה - מכיון שיכעסו על דיבורים אלו, יוציאו את כעסם על-ידי-זה שלא יתנו עבור ענינים הקשורים עם זה שצועק ומרעיש נגדם!

ובכן:

לכל לראש - בענין הקשור עם שפיכת-דמים ממש, ישנו ציווי7 "לא תעמוד על דם רעך"! [ומה שפלוני ופלוני שותקים - אינני יודע תירוץ לזה, שאלה זו צריכים לשאול אותם]. ונוסף לזה, בדבר שנוגע וכואב באמת - לא מתחשבים אם הצעקה תועיל אם לאו, הצעקה היא מפני שהדבר נוגע!

ועוד ועיקר:

מטבעו של יהודי שהוא "בעל חלומות", על-דרך הכתוב8 על יוסף "בעל החלומות", ועל-פי המבואר על הפסוק9 "נוהג כצאן יוסף - כל ישראל נקראים על-שם יוסף". נמצא, שכל יהודי הוא כמו יוסף - "בעל חלומות". וטבע זה נותן ליהודי כח לסבול את צער ויסורי הגלות, ובפרט - הצער והיסורים שגורמים יהודים לעצמם, "מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו".

ומכיון שכן, נזכרים יהודים - נכדיו של יוסף - אודות חלומותיו של יוסף, אשר, עם היות שישב בבית-הסוהר, הרי סוף-כל-סוף הגיע למצב ש"בלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו"11.

(כ"ק אדמו"ר שליט"א חייך, ואמר:) אינני חושב שצעקותי יועילו שלא ירימו יד ורגל מבלי לקבל ממני רשות - עד כדי כך - אינני חולם; ה'חלום' הוא, איפוא, שכולי האי ואולי יועילו הצעקות שמכאן ולהבא יוסיפו בשמירה ממשית בירושלים העתיקה, בחברון ובשכם, ואפילו... בתל-אביב!

ולא ידמו לעצמם שיוכלו להטעות את ה'עולם גולם' שזהו מצב של שלום אמיתי, ופעולות החבלה אינם אלא "מקרה" - יש לזכור שסוף-כל-סוף העולם איננו "גולם", וגם כאשר נדמה לפעמים ש"בלעו" את התירוץ וההסברה, כמוזכר לעיל אודות ההסבר שנתנו לקבוצת יהודים מארצות-הברית - הרי לאמיתו של דבר 'הבינו היטב' את ה"הסברה", אלא שהחליטו שבלאו-הכי לא יוכלו לשנות את המצב! יש לנו את הענינים שלנו בארצות-הברית - חשבו לעצמם, ואיננו יכולים לעזור לכם - כאשר רצונכם להמשיך ולדרדר את המצב בכל השטחים, בפוליטיקא, בבטחון, בכלכלה, בחינוך, ובכל שאר הענינים!

מעולם לא היה חינוך פרוע כמו מצב החינוך בארץ ישראל כיום! בארצות-הברית ישנם לכל-הפחות בתי-ספר שאינם זקוקים לממשלה, מה-שאין-כן בארץ ישראל - זקוקים כולם לממשלה, וזו מכריזה דברים ברורים שאין להתחשב במצפון, כי אם, בהוראת המפלגה!

ואין להאריך בענינים שאינם בשבחן וטובתן של ישראל; ה'חלום' הוא, איפוא, אולי יתקנו, במקצת על-כל-פנים, בקשר לכל הענינים האמורים לעיל.

ללמוד מימי חנוכה

ונסיים בענין הקשור עם חנוכה:

ישנה אמנם "מלכות יון הרשעה"12 - היושבת בסוריא, ברבת עמון, בערב-הסעודית וכיוצא-בזה. אשר, ידה נטויה לשלוט, רחמנא ליצלן, על העם היושב בציון.

ולמטרה זו - מחפשים "מתייוונים" [כולל - יהודי שקיבל חינוך דתי, ובחייו הפרטיים עושה כמה-וכמה ענינים טובים, ובענינים שאינם קשורים עם המפלגה - יש לו יחס חיובי לדת, ויעשה טובה ליהודי דתי; זהו רגש של יהודי בכלל, ובפרט יהודי הדר בארץ הקודש, ועל-אחת-כמה-וכמה יהודי שראה נסים גלויים בחייו הפרטיים, עד לנס הכי גדול - שנתנו בידו (על-פי טבע) לקבוע בענינים הנוגעים לפיקוח-נפש של מאות אלפי יהודים], שיעזרו להם, רחמנא-ליצלן, בהגשמת מטרתן.

ובכן, לאחרי שאמרנו "ועל הנסים" במשך שמונת ימי חנוכה - בטוחים אנו, שלמרות היותנו "חלשים" ו"מעטים" בגשמיות, ואילו "מלכות יון הרשעה" הם "גבורים" ו"רבים" בגשמיות, הרי "בשעתא חדא וברגעא חדא" זוכים "להודות ולהלל לשמך הגדול", על הנסים הגלויים שרואים לעיני בשר ממש, עד לנס העיקרי - שיראו בעיני בשר - את הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

(מעובד ע"פ שיחת מוצאי זאת-חנוכה תשמ"ו)

הערות ומראי מקומות:

מקרים רבים: בתחילת חשון תשמ״ו מודיע דו״ח של אמ״ן שבתשעת החודשים האחרונים הוכפל מספר הפיגועים שביעע אש״ף מ-300 ל-660.

רצח מדמם: אירוע שאירע בי״ז ניסן תשמ״ה -8.4.1985 - החייל שאלתיאל עקיבא שנסע בטרמפ נחטף ונרצח באכזריות.

שריפה מסתורית: אירוע זה התרחש בכ״ו כסלו תשמ״ו (9.12.1985). בעיתונות התפרסם שהשריפה פרצה מנר דולק שהושאר במקום. בשיחה זו מגלה הרבי כי "שריפה" זו, היתה למעשה פעולת חבלה.

התקפה . . פתתים: פעולה זו אירעה בט״ז תשרי תשמ״ו (1.10.1985); במהלך הפעולה נהרסו מספר בנינים ונהרגו 60 מחבלים. העיתונות דיווחה כי היתה זו הפעולה הרחוקה ביותר מגבולות ישראל שביעע חיל-האויר.

1) בראשית א, א.
2) תהלים קיא, ו.
3) לשון הכתוב - ואתחנן ד, ו.
4) סנהדרין פ"ד מ"ה.
6) נח ט, ו. וברש"י שם. וברמב"ם הל' מלכים פ"ט הי"ד.
7) קדושים יט, טז.
8) וישב לז, יט.
9) תהלים פ, ב. וברש"י שם.
12) נוסח התפילה - "ועל הניסים".

כך מינה הרבי מלך המשיח שליט"א את השר הדרוזי הראשון בישראל

דרמה בארצות הברית: ניסיון חיסול של המועמד לנשיאות

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...