• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' סיון התשפ"ד (13.06.2024) פרשת נשא

י"ג תמוז תנש"א - מלך המשיח ו"הגאולה"

יומן אירועים מי"ג תמוז תנש"א. הרבי שליט"א מלך המשיח, יצא מ-770 כשבידו הוא מחזיק את הגליון השני של "הגאולה - האמיתית והשלימה", שיצא לאור ע"י האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה, בראשות הרב זמרוני ציק
י"ג תמוז תנש"א - מלך המשיח ו"הגאולה"
הרבי שליט״א מלך המשיח אוחז בידו הק׳ את עיתון הגאולה גליון מס׳ 2
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

הימים: ימי חודש תמוז ה'תנש"א, בעולם מתפרסמים באותם ימים דברי נבואתו של הרבי שליט"א מלך המשיח בדבר הגאולה הקרובה, ובארץ הקודש, החליטה האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה, בראשות הרב זמרוני ציק, להוציא לאור עיתון מיוחד בנושא בשם: "הגאולה - האמיתית והשלימה".

מי שחיפש אישור פומבי לעיתון, יכל למצוא אותו במחזה הבלתי שגרתי, כשהרבי שליט"א מלך המשיח, יצא מ-770 לנסיעה לאוהל הרבי הריי"צ, כשבידו הוא מחזיק את העיתון (גליון מס' 2). להלן היומן המתאר את הנעשה באותו יום ב-770: 

יום שלישי, י"ג תמוז - חג הגאולה

לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א בשעה 10:05, ובכניסתו (בצאתו מהמעלית) בירך נוסע א': "פאר געזונטערהייט, זיין בשורות טובות" [=סע לשלום, שיהיו בשורות טובות].

אחרי התפילה, טרם צאתו, בירך כ"ק אדמו"ר שליט"א קבוצה גדולה של נוסעים: "פארט געזונטערהייט, זיין בשורות טובות, הצלחה רבה" [=סעו לשלום, שיהיו בשורות טובות, הצלחה רבה] (כשחוזר על כך כמה פעמים). כשיצא מהמעלית למעלה, בירך שוב קבוצה גדולה של נוסעים בברכה הנ"ל (וכמה פעמים כנ"ל).

היום נתלה ב-770 צילום קטע משיחת קודש (מלקו"ש חלק כ' עמ' 384), ותוכנו: שעל ידי שמחה אודות הגאולה מכריחים את הגאולה לבוא, ואין זה ענין של דחיקת הקץ, ושיש לחשוב אודות פירוש המילות כפשוטו בתפילת שמו"ע שאומרים "ותחזינה עינינו" ו"את צמח . . מהרה תצמיח". הקטע מסתיים במילים: "און דאמאלם - וועט ער א פרעג טאן בא זיך אליין: וואס האב איך היינט געטאן אין דעם".

כמו"כ תלו ב-770 (ב"שטורעם" גדול) את המודעות מהעיתון "ניו יורק טיימס" עם הכותרת "ענוים הגיע זמן גאולתכם" [ראה יומן ח' תמוז]. [יש לציין ע"ד ה"שטורעם" בענין הגאולה שהולך וממשיך בכל רחבי תבל, כנ"ל ועוד, ובמיוחד בשבועון "כפר חב"ד" (דחסידי חב"ד בארץ הקודש) שיצא לאור לקראת ש"פ בלק, אשר עוסק ב"שטורעם" גדול בענין המשיח וגאולה].

כ"ק אדמו"ר שליט"א נסע למקוה בשעה 1:10, ולפני שנכנס למכונית חילק מטבעות לצדקה לעומדים שם. מהמקוה חזר בשעה 1:55, וכשיצא מהמכונית נופף בידו לשלום. לאוהל נסע בשעה 2:08. לפני שנסע נתן את הסידור לחתן הת' אשר שי' חביביאן ובירכו, ונתן לו ולמחותנים מטבעות לצדקה כרגיל, וכן חילק לעומדים שם ואח"כ שלשל בעצמו לקופה.

כשנכנס למכונית אחז בידו את קונטרס י"ב-י"ג תמוז, ובתוכו היה מונח עיתון "הגאולה" מס' 2 [ראה ר"ד מחלוקת דולרים י"א תמוז], ולאחרי שהתיישב במכונית, הוציא את משקפיו ועיין בקונטרס הנ"ל.

היום תלו בכל רחבי השכונה "כאן צוה ה' את הברכה" מודעות ע"ד הריקודים וכו' שייערכו הערב לאחרי תפילת מעריב ברחובה של עיר, כהכנה לביאת והתגלות המשיח. כמו"כ נסעה מכונית שהודיעה ברמקול אודות הנ"ל. וזה לשון המודעה:

בס"ד.

כי בשמחה תצאו... (מהגלות)

הננו להזמין את כל אנ"ש והתמימים שיחיו

לעצרת שמחה

בכלי תזמורת וריקודים ברחובה של עיר בהשתתפות אברהם פריד שיחי'

לכבוד חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז, 

שהוא כהכנה לביאת והתגלות המשיח

(לקו"ש ח"ד ע' 1065)

***

ובמיוחד בשנה זו, שנת אראנו נפלאות, כאשר ראינו במו-עינינו ניסים ונפלאות ביציאתם של מאות אלפי אחב"י מאחורי מסך הברזל, והניסים והנפלאות שאירעו במלחמת המפרץ, שזה מתאים לדברי הילקוט שמעוני: שנה שמלך המשיח נגלה בו . . הגיע זמן גאולתכם!

*** 

שתתקיים אי"ה ביום ג', י"ג תמוז

בשעה 9:30 בערב

אנשים: ברחובה של עיר, קינגסטאן פינת איסטערן פארקוויי (מול 770).

נשים: באולם 305 קינגסטאן עוו. בין איסטערן פארקוויי ליוניא?ן סט.

כיבוד קל

המטה העולמי להבאת המשיח.

ביחד עם המודעה הנ"ל היה מצורף עוד פתק, ובו מענות כ"ק אדמו"ר שליט"א בקשר לחגיגת חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז, באופן דשמחה וריקודים ברחובה של עיר, כהכנה לביאת והתגלות המשיח, וע"ד המודעה הנ"ל (ועוד בהקשר לזה).

כמו"כ תלו היום מטעם "המטה העולמי להבאת המשיח" בשדרת קינגסטון שלט גדול ומרהיב עין, שעליו מתנוססים המילים (באותיות גדולות - בשלש שורות): "שישו ושמחו בשמחת הגאולה / הנה משיח בא / הגיע זמן גאולתכם".

מהאוהל חזר כ"ק אדמו"ר שליט"א בשעה 8:52, וכעבור 8 דקות, בשעה 9:00, נכנס לתפילות מנחה ומעריב.

כשיצא מחדרו הק' לתפילות הסתיימה חופה בחוץ, וכ"ק אדמו"ר שליט"א הביט לעבר הדלת הראשית של 770 שהיתה פתוחה. כשנכנס לביהכ"נ שר הקהל "ואני אבטח בך", אך כ"ק אדמו"ר שליט"א לא עודד בידו את השירה (כרגיל בכגון דא - בגלל החופה), וכשעלה על הבימה הסתובב לימינו לעבר הקהל כרגיל - אך גם אז לא עודד בידו. בקדישים האחרונים של תפילת מנחה, לא הסתובב לשמאלו כרגיל.

בסיום מעריב, בקדיש בתרא, הסתובב לעבר הריל"ג וסימן לו באצבעו על גב ידו הקדושה לאות של חלוקת דולרים, כשמהנהן בראשו הק'. אחרי הכרזת הגבאי ירד כ"ק אדמו"ר שליט"א מהבימה וחילק לכאו"א שני שטרות של דולר לצדקה.

לכו"כ ילדים שעברו חייך כ"ק אדמו"ר שליט"א, ביניהם ילד א' שמחא כפיו לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א, וכמו"כ חייך לכו"כ אנשים שעברו כשמהנהן בראשו הק'. 

לא' מאנ"ש נתן כ"ק אדמו"ר שליט"א עוד שני פעמים שני שטרות של דולר, באומרו לו משהו. הת' יוסף שי' נחשון אמר לכ"ק אדמו"ר שליט"א שיש לו היום יום הולדת, וכ"ק אדמו"ר שליט"א בירכו: "שנת הצלחה".

לכו"כ שביקשו ברכות וכיו"ב, וכן לילדים שאמרו "משיח נאו", השיב כ"ק אדמו"ר שליט"א: "אמן".

לפני שהחתן והכלה (שחופתם התקיימה לפני התפילה) הגיעו לקבל דולרים, הגיעו שני הצלמים, וכ"ק אדמו"ר שליט"א הבחין בא' מהם וכעבור דקה הסתובב אליו (לימינו) ונתן לו שני דולרים בחיוך מיוחד (ואח"כ ניגש השני, וכ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לו כנ"ל).

כשהחתן והכלה עברו, נתן להם כ"ק אדמו"ר שליט"א פעמיים שני דולרים, באומרו לכל אחד: "זאל זיין  (שיהיה) בשעה טובה ומוצלחת, בנין עדי עד". כשעברו המחותנים כולם - כולל משפחת ר' מאיר שי' הארליג (שהיה מהשושבינין של החו"כ ביחד עם אשתו תחי') נתן להם כ"ק אדמו"ר שליט"א כנ"ל פעמיים שני דולרים, באומרו (בחיוך): "פאר (עבור) חתן-כלה", וכמו"כ קרא כ"ק אדמו"ר שליט"א לכמה מהמחותנים שלא קיבלו פעם שניה (שני דולרים) ונתן להם שוב. בזמן שעברו החו"כ וכו' שר הקהל "מהרה ישמע".

א' מהילדים שעבר (ממשפחת נאגל) - שהיה נראה שקיבל רק דולר א', סימן לו כ"ק אדמו"ר שליט"א בשתי אצבעותיו הק' כשואל באם קיבל שנים. הילד לא הבין ולא הבחין במה מדובר, וכ"ק אדמו"ר שליט"א סימן לו בהרימו עוד דולר בידו הק' שיבוא לקחת, ובינתיים הילד הבין וסימן בחזרה לעבר כ"ק אדמו"ר שליט"א שיש לו שני שטרות, וכ"ק אדמו"ר שליט"א המשיך לחלק.

החלוקה ארכה למעלה מחצי שעה (מלפני 9:25 עד 9:55), ובסיומה הכניס כ"ק אדמו"ר שליט"א בסוף סידורו פעמיים שני שטרות של דולר, חילק לעוד כמה שלא קיבלו, ויצא מביהכ"נ כשמעודד בידו הק' את השירה "שובה ה'".

בדרך צאתו (ליד העמודים בקדמת ביהכ"נ) נעצר וחילק לעוד כמה נשים שעדיין לא קיבלו. טרם צאתו בירך נוסעים: "פארט געזונטערהייט (סעו לשלום), זיין בשורות טובות".

כשיצא מהמעלית למעלה בירך נוסעים ונוסעות - בהניפו את ידו הק'(!): "פארט געזונטערהייט, זיין בשורות טובות, פארט געזונטערהייט" [=סעו לבריאות, שיהיו בשורות טובות, סעו לבריאות], ואח"כ נכנס לחדרו הק'. מחוץ ל-770 - בפינת הרחובות קינגסטון ואיסטערן פארקוויי - כבר ניגנה התזמורת בניצוחם של האחים פיאמנטה שיחיו, והחלו הריקודים בהשתתפות הרבה מאנ"ש והתמימים שיחיו (וכן קהל שהגיע משכונות אחרות - בורו פארק ועוד), כהכנה לגאולה ובשמחה רבה.

המנחה ויו"ר "המטה העולמי להבאת המשיח" ר' שמואל מ.מ. שי' בוטמאן (אשר חילק מהמשקה שקיבל מכ"ק אדמו"ר שליט"א בשבת קודש עבור זה) דיבר בחשיבות הענין, והקריא את שתי התשובות שיצאו מכ"ק אדמו"ר שליט"א אודות החגיגה.

כמו"כ חולק דף ובו צילום מלקוטי שיחות ח"ד עמוד 1065, בו מדובר בנוגע לריקודים ברחוב בביאת המשיח. הזמר החסידי ר' אברהם שי' פריד השתתף בחגיגה ושימח את הקהל. כמו"כ אמרו הילדים את שנים עשר הפסוקים. הריקודים נמשכו בניצוח התזמורת עד שעת חצות, ואח"כ המשיכו (מתוך התרגשות) לרקוד עד לשעה 3:00 לפנות בוקר! הקהל יצא בהרגשה של רוממות הנפש.

**

בימים אלו י"ל כו"כ חוברות ועיתונים בעניני משיח וגאולה וביניהם עיתון הגאולה האמיתית והשלימה, מט' תמוז - גיליון 2. ויו"ל ע"י הרה"ח ר' זמרוני שי' ציק - שליח ומנהל "בית-חב"ד" ב"בת-ים - אה"ק".

וראה לעיל שביום שלישי י"ג תמוז, בעת שנסע הרבי לאהל אחז בידו הקדושה את עיתון הגאולה.

כמו"כ - בקשר להנ"ל, הנה, בעת שאחיו של המו"ל מסר זאת ביום א', י"א תמוז - בעת חלוקת הדולרים לצדקה, בבוקר, בירכו הרבי ואמר: "הצלחה רבה", והרבי נתן לו דולר נוסף, באומרו: "בשביל הגליון בשורות טובות".

המאסר, הגאולה, ומה שבאמצע | סיפורי המאסר והגאולה מפי הרבי שליט"א מלך המשיח

מן הרע ברחתי | אגרת של הרבי הריי"ץ

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...