• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' סיון התשפ"ד (13.06.2024) פרשת נשא

הבשורה שהתממשה אז והיום

בדומה לשלבים המקדימים אל גאולת הרבי הקודם, בהם קדמה להתממשותם בשורה – גם על הגאולה עצמה זכינו לשמוע בשורה: הרבי שליט"א מלך המשיח בישר במילים נבואיות כי כבר הגיע זמן הגאולה!
הבשורה שהתממשה אז והיום
רבי יוסף-יצחק הריי"צ שניאורסון
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

בי"ב וי"ג בתמוז, מלאו 93 שנים לשחרורו הנסי של כבוד-קדושת אדמו"ר הריי"צ (רבי יוסף-יצחק) מליובאוויטש, ממאסרו בידי הסובייטים. היה זה בשנות השיא של השלטון הסובייטי ברוסיה ושכנותיה (ברית-המועצות דאז). הדת ושומריה נרדפו עד חרמה. האחד והיחיד שיצא למאבק איתנים על שימור גחלת היהדות בברית-המועצות, היה הרבי הריי"צ.

הרבי ניהל מחתרת של ממש בכל רחבי המדינה ודאג להקמת "חדרים" לילדים, קיום בתי-כנסיות ובניית מקוואות – על אפם ועל חמתם של צמרת השלטון.

בשלב מסוים החליטו הללו כי הרבי "הגדיש את הסאה", ולכן אסרוהו ודנוהו למוות (ה"י). אלא שמשמים רצו אחרת ובדרך פלא שינו הסובייטים את דעתם והמירו את גזר הדין בשלוש שנות גלות בעיר גזרה מרוחקת בשם קאסטרמה. בהמשך – גם מהחלטה זו נסוגו וכעבור תשעה ימי גלות התבשר הרבי כי הוא משוחרר לגמרי. מסיבות בירוקרטיות התעכב השחרור יממה נוספת ולמחרת, ביום י"ג תמוז, שב הרבי לביתו ולמשפחתו.

יום הבשורה היה י"ב בתמוז, שנחוג מאז על-ידי רבבות חסידים כ"חג הגאולה", יחד עם היום שלמחרתו – י"ג בתמוז – יום השחרור בפועל.

ידע הכל מראש

גאולתו של אדמו"ר הריי"צ, כמי שלחם את מלחמתה של היהדות, סימלה ניצחון של כוחות הקדושה על כוחות הטומאה. לימים, כאשר מסך הברזל הסובייטי קרס לגמרי ורבבות יהודים החלו לצאת משם – אמר חתנו וממלא-מקומו, הרבי שליט"א מלך המשיח, כי היה זה הודות לבקיע הרוחני שנבקע בחומות הקומוניזם בעת גאולתו של חמיו.

בדומה לגאולת הרבי, בה קדמה לשחרור בפועל בשורה – גם לקריסה הסופית של מסך הברזל קדמה בשורה: היה זה בשנת תשמ"ז (1987), בשעה שאף אחד לא חלם כי רוסיה עומדת לפני מהפך שלטוני, ובאופן מפתיע וחסר הגיון הורה הרבי שליט"א מלך המשיח לחסידיו להקים בירושלים שכונת מגורים ליהודים שיעלו מרוסיה וליצור עבורם מקומות עבודה. באותו זמן, אפילו נשיא ברית-המועצות מיכאיל גורבצ'וב, לא שיער אלו תמורות פוליטיות הוא עומד להוביל. כך הוא עצמו סיפר בדיעבד. אך הרבי שליט"א מלך המשיח כבר ידע מה הקדוש-ברוך-הוא מתכוון לחולל ובישר על כך, כדי שיתכוננו בהתאם.

כשניצני הפרסטרויקה נראו בארץ, עם גל העלייה הראשון – היו השכונה שנבנתה והמפעל שהוקם בהוראתו הנבואית של הרבי המקומות היחידים שמוכנים לקליטת עולים, שיכונם ושיבוצם במשק העבודה הישראלי.

הנבואה והבשורה העיקריתֿ

שלבים אלה של קריסת השלטון שחרט על דגלו מלחמה ביהדות – הינם שלבים מכריעים, כפי שאומר הרבי שליט"א מלך המשיח, בקידום והחשת העולם לגאולה. התפרקותם והתפוררותם של מעוזי כפירה לוחמניים מעידה כי העולם מיטהר ומזדכך לקראת מצב בו לא תיתכן כפירה; מצב בו האמונה המוחלטת בא-ל אחד תחבוק את פני תבל – כפי שיהיה תחת מלכותו של מלך המשיח.

ושוב, בדומה לשלבים המקדימים אל הגאולה, בהם קדמה להתממשותם בפועל בשורה – גם על הגאולה עצמה זכינו לשמוע בשורה: הרבי שליט"א מלך המשיח בישר במילים נבואיות, כפי שהגדירן בעצמו, כי כבר הגיע זמן הגאולה והנה הנה היא באה!

ראינו פעם אחר פעם כי כל נבואותיו של הרבי שליט"א  מלך המשיח התגשמו במדויק, כולל הנבואות הקשורות עם תהליכי הגאולה המתרחשים לנגד עיננו בכל פינה בעולם, וברור לנו כי גם בשורה זו עומדת להתממש בכל רגע. אנו מאמינים ומצפים לכך מיד, ברגע זה ממש כי על נבואות לטובה כבר הובטחנו, ש"דבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם".

לשמוח ולחגוג את הניצחון שלנו

מן הרע ברחתי | אגרת של הרבי הריי"ץ

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...