• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

לשמוח ולחגוג את הניצחון שלנו

גאולתו ושחרורו של הרבי הקודם אינם הצלה פרטית גרידא. הם מבטאים מהפך מכריע לטובה ביחסי הכוחות הרוחניים בעולם. לכן זו שמחה גדולה לכל עם ישראל
לשמוח ולחגוג את הניצחון שלנו
רבי יוסף-יצחק הריי"צ שניאורסון
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

ברחבי העולם מציינים היום ומחר - י"ב וי"ג תמוז - תשעים ושלוש שנה לגאולת האדמו"ר הקודם מליובאוויטש, כבוד קדושת רבי יוסף-יצחק הריי"צ שניאורסון.

היה זה בשנים ראשונות של שלטון הסובייטים בברית-המועצות. הקומוניזם, כידוע, דיכא בעריצות את פריחת היהדות וניסה לעקור לחלוטין את האמונה בבורא העולם ומנהיגו. הרבי הריי"צ מליובאוויטש עמד בראש המאבק לסיכול המזימה הסובייטית. במסירות-נפש הקים וניהל מחתרת מסועפת של מוסדות תורה ויהדות, ושלח לכל מרחבי ברית-המועצות רבנים, מלמדים, מוהלים ושוחטים, שיסייעו ליהודים לקיים את המצוות.

חמתם של הקומוניסטים בערה בקרבם. תכניתם הייתה לשים יד על הרבי, ובכך למוטט את כל המחתרת היהודית שבראשה עמד. הם אסרו את הרבי, עינוהו בחקירות מתישות ובמכות מייסרות ואף גזרו להוציאו להורג.

אבל היושב במרומים לא נתן להם להפיק את זממם. חתנו של רבי יוסף-יצחק וממלא מקומו ברבות הימים – הרבי שליט"א מלך המשיח – הפעיל מערכה כבדה של לחצים בינלאומיים, ובחסדי-שמים הם הועילו וחייבו את הקומוניסטים לסגת מתכניתם. בג' בתמוז התחילה הגאולה והרבי ניצל מגזר דין מוות. בי"ב בתמוז הושלם נס השחרור והרבי התבשר על שחרורו המוחלט מידי הרשע (בפועל הוא שוחרר למחרת, בי"ג בתמוז).

מאז חוגגים ברחבי העולם את ימי הגאולה וההצלה בי"ב וי"ג תמוז, בהתוועדויות חסידיות ובקבלת החלטות טובות להוספה בהפצת היהדות ובשורת הגאולה.

מה לנו ולחגיגה?

שאלה מתבקשת היא, למה בעצם כה גדולה שמחתנו על שחרורו של רבי יוסף-יצחק. ראשית, לכאורה זהו יום הצלה אישי של הרבי בלבד, ושנית, מדובר במשהו שארע, כאמור, לפני עידן ועידנים. מה לנו, אנשים שחיים יותר מתשעים שנה מאוחר יותר, ולשמחת ההצלה של הרבי?

ובכן, הבה נתבונן: הלוא ברור שהרבי לא נאסר כאיש פרטי, אלא מתוקף מעמדו כמנהיג יהודי ראשון במעלה. מטרתם של הסובייטים באסירתם את הרבי לא הייתה להפר את שלוות החיים הפרטיים של הרבי. הם ראו ברבי, ובצדק, כמי שכל חוטי האמונה היהודית כרוכים בו ושבלעדיו יתפרד כל מארג החוטים ויאבד את משמעותו – ולכן הניחו עליו את ידיהם המרושעות.

בהסתכלות מעמיקה יותר, היו הסובייטים שליחי כוחות רשע עליונים. כוחות אלה ניהלו מלחמת חורמה נגד כוחות הקדושה בעולם, שהתעצמותם תלויה בשמירת התורה והמצוות של עם ישראל. מאסרו של הרבי על-ידי הקומוניסטים, שנועד להחליש את קיום התורה והמצוות, נועד ממילא להשפיע מאוד לרעה על מידת הקדושה שבעולם. וזה בעצם היה רצונם של כוחות הרשע.

אם כן, גאולתו ושחרורו של הרבי אינם הצלה פרטית גרידא. הם מבטאים מהפך מכריע ביחסי הכוחות הרוחניים בעולם. הם הוכיחו התגברות והתעצמות של כוחות הקדושה – וזו אפוא שמחה כללית לכל עם ישראל.

מחג הגאולה לגאולה השלימה

כך אכן כותב רבי יוסף-יצחק במכתב ששיגר לכל חסידיו לקראת החגיגות במלאת שנה לשחרור: "לא אותי בלבד גאל הקדוש-ברוך-הוא . . כי אם גם את כל . . אשר בשם ישראל יכונה". זו אינה שמחתי הפרטית, מסביר הרבי. זו שמחה לכל העם היהודי, לנוכח הניצחון הגדול של כוחות הקדושה בעולם.

לכן גם כיום, עשרות שנים אחרי, אנחנו מציינים את השמחה הגדולה של היום. כי גאולתו של הרבי, שכאמור החלישה את כוחות הרשע הרוחניים, הקלה מאוד את מלאכת ההעצמה של כוחות הקדושה המוטלת עלינו. חג הגאולה י"ב בתמוז קרב אותנו בצעדי ענק אל הניצחון הסופי והמוחלט של כוחות הקדושה בעולם – אל הגאולה האמיתית והשלמה, וזו בוודאי סיבה גדולה לשמוח, ולציין בחגיגיות את היום הזה, מתוך בטחון שמגאולה זו נזכה לראות מיד ממש בגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש.

מן הרע ברחתי | אגרת של הרבי הריי"ץ

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...