• ב"ה ימות המשיח!
  • י"א תמוז התשפ"ד (17.07.2024) פרשת בלק

קפיטליזם וסוציאליזם: הילכו שניהם יחדיו?

האם תהליך הגאולה הוא תהליך אישי שצריך לבוא בבחירתו ויוזמתו של הפרט, או שיש מישהו שידאג עבור הכלל ויפיק את ההתרחשויות? ייתכן שכל התשובות נכונות
קפיטליזם וסוציאליזם: הילכו שניהם יחדיו?
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

בירושלים של ערב חורבן הבית השני, גדול הדור רבן יוחנן בן זכאי, חפץ להערים על הקנאים שנעלו את שערי העיר, ולצאת ולנסות להגיע להידברות עם הרומאים על הפסקת החורבן. התוכנית היתה פשוטה, בתחילה הופץ הקול על מחלתו של רבי יוחנן, ולאחר כמה ימים בישרו בני ביתו כי הוא השיב את נשמתו ליוצרה.

בית החיים בו קוברים את המתים נמצא כידוע מחוץ לעיר, ולכן לקנאים לא היתה ברירה אלא לאשר להוציא את 'מיטתו' של רבן יוחנן בן זכאי 'זצ"ל' אל מחוץ לעיר.

אך לא כל המון העם שהשתתף בהלווייה המדומה הורשה לצאת, רק שני תלמידיו הנאמנים הנושאים את המיטה הורשו להוציאה. רבי אליעזר בן הורקנוס לו חלק רבי יוחנן שבחים גדולים, והתבטא שהוא "בור סוד שאינו מאבד טיפה", אחז את ראש המיטה. ורבי יהושע בן חנניה שעליו אמר "אשרי יולדתו", נשא את רגלי המיטה.

את המשך הסיפור כולם מכירים. רבי אליעזר ורבי יהושע נכחו בעיניהם ברבם הגדול והנערץ מנסה בכל כוחו למנוע את החורבן הגרוע מכל. לקחו אישית את הדברים, והגאולה העתידה והנצחית עמדה בראש מעייניהם ושאיפתם.

צמיחה מעומק החורבן

"ויגדלו הנערים" - הפכו שניהם לחכמים גדולים בישראל, הם תפסו מקום של כבוד בדור המנהיגות התורנית שאחרי החורבן, ומסופר אודותיהם רבות בגמרא ובאגדות חז"ל.

יותר מסמלית שימשה העובדה כי אחד מהם החזיק את רבו בראשו, והשני ברגליו. שורשי נשמותיהם השונים הביאו למחלוקות תורניות גדולות ומפורסמות ביניהם, מביניהם כמובן תופסות סוגיות הגאולה מקום נכבד.

בגמרא במסכת ראש השנה הם חולקים בנוגע לתאריך הגאולה. רבי יהושע סובר כי "בניסן עתידין להיגאל", ורבי אליעזר סובר ש"בתשרי עתידין להיגאל".

עצרו הכל: אז בעצם אם אנחנו נמצאים כעת בחודש שהוא לא ניסן ולא תשרי, אז זה אומר חלילה שישנה פחות ציפייה לגאולה? מה עם 'אני מאמין בביאת המשיח בכל יום שיבוא'? ו'לישועתך קיווינו כל היום' שאנחנו מזכירים שלוש פעמים ביום?

למי מחכים

אלא כמובן מסבירה לנו תורת החסידות, כי 'ניסן' ו'תשרי' אלו בעצם שמות קוד לאופנים שונים באמצעותם יכולה לבוא הגאולה. 

וכאן זה מביא אותנו למחלוקת נוספת בין זוג התנאים: רבי אליעזר תולה את הגאולה בעשיית התשובה של עם ישראל. ורבי יהושע מתנגד לדעה זו, ומסביר כי גם אם עם ישראל לא יעשו תשובה מעצמם - יגרום להם הקב"ה לעשות תשובה ויעוררם, וכך תבוא הגאולה.

בעצם יש כאן שני קצוות של אופציות להתרחשות הגאולה. או שההתעוררות והמאיסה בגלות וברע תבוא מהעם ומהפרט עצמו, והם ישובו בתשובה שלימה וכך יביא הקב"ה את הגאולה.

או שגם אם מתוך מעמקי החושך של בורות הגלות, יהיה קשה להבחין באור הגאולה המתעתד לבצבץ, וכך לא תהיה התעוררות מספקת של עם ישראל מצד עצמם לתשובה ולגאולה. גם אז לא יאבדו הסיכויים ואבינו שבשמים ברחמיו המרובים, יעיר אותנו בהתעוררות הדרושה - וישלח בעקבותיה את הגאולה השלימה.

כלאיים של בחירה

אם כן 'תשרי' מסמל כידוע את עבודת המטה, ואת שיטת רבי אליעזר שהגאולה תבוא בכוח התעוררות העם מצד עצמם. ו'ניסן' מסמל את ההתעוררות מלמעלה שבעקבותיה תבוא הגאולה.

וכאן מוצאים אנו עניין מופלא: בנוגע לאופן הגאולה הפסיקה ההלכתית היא (כפסיקת הרמב"ם) שישראל נגאלים בתשובה. ובנוגע לזמן הגאולה נכתב כי 'בניסן עתידין להיגאל'. זאת אומרת שביאת הגאולה בפועל היא לא כשיטת רבי אליעזר וגם לא כשיטת רבי יהושע, אלא דווקא משילוב שניהם יחד.

למען האמת, אם נחשוב ונתבונן מעט נגלה כי בעצם היותנו וקיומנו וחיותנו, שום דבר לא מגיע בכוחות עצמנו. בכוח הבורא הכל יכול אנו נמצאים כאן וזוכים לקיים תורה ומצוות בעולמו.

גם על המצוות עליהם נאמר "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים", שהפירוש הוא שכאן בחר בורא עולם להשאיר את הבחירה חופשית בידינו. גם הבחירה החופשית הזו לא הייתה כלל בידינו לו בורא עולם לא היה מעניק לנו את כח הבחירה.

וכאן נשאלת השאלה, כיצד בדור שלנו הירוד בהרבה מדורות התנאים והאמוראים, דווקא בו נצליח להביא את הגאולה?

לא לשבור

אלא כאן מחדש לנו הרבי שליט"א מלך המשיח, כי אם באמת נשתמש רק בכוחות האישיים שלנו, יהיה הדבר קשה עד בלתי אפשרי. אבל בכוח ה'ביטול' המיוחד בו האדם מבטל את רצונותיו ומאווייו, אז נוכל להשתמש בכוחות עליונים הרבה יותר, משום שאין הוא משתמש בכוחותיו שלו - אלא הוא בדוגמת צינור שדרכו עוברת הגאולה.

ובצורה כזו יוכלו להתחבר שתי הדעות המנוגדות לכאורה של רבי יהושע ורבי אליעזר. כאשר האדם אינו מציאות נפרדת משל עצמו אלא הוא 'מתבטל' ועושה רק דברים של טוב, קדושה, ותורה ומצוות. אזי בכח הביטול יוכל הוא גם לעשות תשובה מצד עצמו, וברצונו ובבחירתו כדעת רבי אליעזר. 

ומאידך גיסא התעוררות זו לעשות תשובה מצד עצמו, הגיעה לו דווקא מצד ההבטחה של התורה ש'ישראל עושין תשובה בסוף גלותן ומיד הם נגאלים'. 

אם תרצו זהו בעצם גם ענינה של הגאולה. לא משהו שמימי ושובר מוסכמות שיחריב את כל העולם המוכר לנו, ומצד שני גם לא תהליך טבעי ורגיל מידי. אלא דווקא שילוב של רוחניות בעוצמות גבוהות מכפי שהעולם יכול להכיל לכאורה, שישתלבו בתוך הטבע והעולם המוכר לנו. ואז יתגלה לנו גם איך בעצם באמת הם תמיד התחבאו שם בפנים, רק שלא היינו רוחניים ומזוככים מספיק מכדי לראות זאת.

וממש כעת ברגע שאתם קוראים שורות אלו, נחזה בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח, ולא נצטרך עוד הסברים וביאורים כשהדברים יהיו מוחשיים מול עינינו..

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

מי אמר שהגאולה לא תשאר במישור הרוחני?

שאלות ותשובות: חי וקיים בגוף גשמי

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...