• ב"ה ימות המשיח!
  • ט"ז סיון התשפ"ד (22.06.2024) פרשת בהעלותך

האם מלחמת אוקראינה היא נבואת גוג ומגוג?

המלחמה העולמית שהוזהרנו עליה אלפי שנים מראש, האם היא תתקיים, האם היא הייתה כבר, או שבעצם ייתכן שאנחנו כבר נמצאים בעיצומה? • לא מה שחשבתם
האם מלחמת אוקראינה היא נבואת גוג ומגוג?
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

בעיתה מול אחישנה

המראות הקשים שזורמים מהמלחמה באוקראינה, כמו גם הפליטים שרבים מהם כבר הגיעו לארץ הקודש. מעוררים את אחת מהשאלות שמרבות לצוץ, כשעולה הנושא של הגאולה כתהליך שאנחנו נמצאים בעיצומו: האם מלחמת גוג ומגוג עתידה לפרוץ בקרוב? האם באמת כדי שיבנה בית המקדש, חייבת להיות קודם מלחמה עולמית, או שמדובר באגדה?

ראשית נבהיר כי לא מדובר במיתוס או באגדה, אלא מלחמת גוג ומגוג מוזכרת במקורות רבים. בספרי הנביאים, במפרשים לחומש, ובמדרשים רבים. בספר הזוהר הובא גם תיאור מהלך המלחמה באריכות. אבל כל זה עדיין לא אומר שקיום המלחמה הכרחי עבור ביאת המשיח, היות ומדובר בנבואה רעה שאינה חייבת להתגשם. 

עניין נוסף הוא שמלחמת גוג ומגוג היא חלק מתהליך הגאולה ה'סטנדרטי' הנקרא "בעיתה". ואילו כאשר הקב"ה יחיש עלינו את קץ הגלות ויביא את הגאולה תיכף ומיד ממש - "אחישנה", פרטים רבים המובאים במדרשים ובאגדות חז"ל לא יהיו הכרחיים ונדלג עליהם לצורך זירוז תהליך הגאולה.

לא תהיה מלחמה

דעת הרבי שליט"א מלך המשיח היא כי מלחמת גוג ומגוג לא תהיה, יש דעות שהיא התקיימה כבר במלחמת העולם הראשונה והיה שם אחד בשם 'גוג'. ויש גם קבלה מהבעש"ט שעקב אריכות הגלות נפטרנו ממלחמת גוג ומגוג. 

גם בזמן מלחמת המפרץ הכריז הרבי שליט"א מלך המשיח כי אחרי השואה האיומה ודאי יצאנו כבר ידי חובת חבלי משיח. ומעתה יהיה אך טוב וחסד לכל יהודי באשר הוא, וודאי אלו הנמצאים בארץ הקודש עליה נאמר "עיני ה' אלוקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה".

ישנם גדולי ישראל נוספים כמו החפץ חיים, הרב מרדכי אליהו והאדמו"ר ממעליץ (בשם רבי אהרון מבעלז), הסוברים כי השואה הנוראה בה נטבחו שישה מיליון יהודים ה' יקום דמם והייתה המלחמה הגדולה בהיסטוריה, היא היתה מלחמת גוג ומגוג.

כשזירת הקרב עוברת צד

אבל בואו נהיה זהירים, כל זה עדיין לא אומר שאפשר להוריד כזה מהר מהלקסיקון את המילים 'גוג ומגוג', יש לנו מה ללמוד מזה ביום יום:

ראשית נסביר, מדוע הכינוי הנפוץ הוא 'מלחמת גוג ומגוג'? לכאורה מדובר בביטוי לא מדויק. גוג זה שמו של מלך מדינת מגוג, שביחד עם עוד מלכים ונשיאים מנהיג את המלחמה.

אלא מסביר האריז"ל כי 'גוג ומגוג' בגימטריה יוצא שבעים, ונקודת המלחמה הזו היא, שהקב"ה מסבב שכל שבעים האומות יבואו בראשות גוג לירושלים להילחם. וזה יהיה החידוש בגאולה השלימה, היות ובכל הגאולות עד היום נגאלו פעם אחת ממצרים, אחרי זה מיוון וכן הלאה "וכן בכל יום ויום ניצולו מיד זה ונופלים ביד זה". ובניצחון גוג ומגוג יינצל עם ישראל בבת אחת - מידי כל אומות העולם.

על פי זה מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח את עניין מלחמת גוג ומגוג בעבודת ה' היום יומית:

שבעים האומות מסמלים את המידות הרעות הנמצאות בתוכנו (בתורת החסידות מחלקים את מידות האדם לשבע, כשכל אחת מהם כלולה מעשר), ומלחמת גוג ומגוג פירושה המלחמה בהם, ולהעלות ולזכך את כולם ועד להביאם להרי ירושלים - שלימות יראת השם.

ואומר הרבי שליט"א מלך המשיח שעניין זה שייך לכל יהודי באיזה מצב שהוא, גם אם כל ה'שבעים אומות' שבעולם הקטן שבתוך ליבו עדיין בתוקף גדול, יש לו את הכוח ברגע אחד להתהפך ולנצח את כולם, ולהעלות אותם לירושלים המסמלת את שלימות יראת השם בדרגה הגבוהה ביותר.

ועל ידי נצחון גוג ומגוג הקטנים שבקרבנו, נפעל גם את הנצחון הגדול על הגלות העולמית, ונמצא את עצמנו עמוק בתוך הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!

הילדה שחשבה אחרת

השחיטה האסורה - חידוש תורה?

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...