• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד תשרי התשפ"ד (29.09.2023) פרשת וזאת הברכה

מול כל העולם

מהן המלחמות אותן צריך לנהל מלך המשיח? הרמב"ם פוסק כי על מלך המשיח להילחם טרם בואו. מהן אותן מלחמות, והיכן מצאנו אותן בדורנו? על מלחמות המתנהלות באופן קצת שונה מהמצופה. "להרים דת האמת למלאות העולם צדק"
מול כל העולם
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

הרמב"ם מביא שעניינו של מלך הוא "להרים דת האמת, למלאות העולם צדק, לשבור זרוע הרשעים ולהילחם מלחמות ה'". סיומת זו "ולהילחם" שייכת לכל שלושת הדברים. המלחמות ה' יהיו (נוסף לשבירת הרשעים) גם על מנת "להרים (את) דת האמת ולמלאות העולם צדק".

ובזה אכן ראינו את מלחמתו הרוחנית של הרבי שליט"א מלך המשיח על-מנת "למלאות העולם צדק" על ידי הפצת 7 מצוות בני נח, שבזה השפיע על רבות מממשלות העולם להתנהג באופן של צדק ויושר ולהפסיק להציק ליהודים ואף לאינם יהודים. מלחמה מתוך שלום.

ניתן לומר בפשטות שזה שכיום עם ישראל יכול לקיים תורה ומצוות בכל מקום בעולם בחופשיות - זהו נצחונו של מלך המשיח, שהבטיח זאת ופעל ונלחם שכך יהיה!

ובענין "הרמת דת האמת" ראינו בפשטות את מלחמות ה' שנלחם הרבי שליט"א מלך המשיח על-מנת להרים את דת האמת ולשמור את שלושת השלמויות – שלמות התורה, שלמות העם ושלמות הארץ:

מלחמה אדירה מנהל הרבי שליט"א מלך המשיח על "שלימות התורה" ללא פשרות ומבלי להתפעל מ"הוכחות" המדע, מלחמה נגד נסיעת אוניות בשבת, יחד עם מלחמה חיובית לעזור לכל יהודי בכל מקום לקיים את התורה והמצוות.

מלחמה נוספת ניהל שנים רבות על "שלימות העם" ועל ביטול גזירת "מיהו יהודי" שמכיר גם ב"גיור" שלא לפי ההלכה, דבר שהביא לטשטוש הזהות היהודית, וכמו-כן מלחמתו נגד ההתבוללות בכלל.

וכך במאבק על "שלימות הארץ", שנלחם שלא יתנו שטחים מארץ ישראל לגויים (וכל שכן שלא אוטונומיה ומדינה חס ושלום) מצד פיקוח נפש וסכנה לעם ישראל!

עוד יש להוסיף, שבשלב  הראשון - "בחזקת משיח", הניצחון במלחמות לא מוכרח. הניצחון שייך לשלב שבו המשיח הוא "משיח ודאי". אך בשלב הראשון הסימן הוא עצם המלחמה עבור דברי השם. 

ואם-כן, ברור שהרבי שליט"א הוא ה"מלך מבית דוד" שנלחם מלחמות השם, ולכן (וגם על סמך דבריו הקדושים בשיחותיו הקדושות) פסקו מאות רבנים מכל העולם שהרבי שליט"א הוא מלך המשיח והוא יגאלנו תיכף ומיד ממש!

מקורות: רמב"ם הלכות מלכים פרק ד' הלכה י', שם פרק ח' הלכה י' (וראה שם ספי"א "ויתקן העולם כולו לעבוד את השם"), לקו"ש חלק ט' עמ' 263, שיחות קודש.

מלחמה ושלום

מלך המשיח מוכרח להיות חי בגוף גשמי | הרב גינזבורג

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...