• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' סיון התשפ"ד (13.06.2024) פרשת נשא

בפרלמנטים וממשלות העולם חוגגים י”א ניסן

החג הגדול והקדוש, יום הולדתו של הרבי שליט"א מלך המשיח - איננו חג מגזרי של קהילות חסידי חב"ד ולא רק חג לכלל העם היהודי • ביובל השנים האחרונות, הפך י"א בניסן לחג בינלאומי, הנחגג ומצוין מידי שנה בבית הלבן על-ידי נשיא ארה"ב, ובממשלות, פרלמנטים ועיריות בכל רחבי תבל • העולם כולו מכיר בנשיאות ומלכות הרבי שליט"א מלך המשיח על העם היהודי ועל כלל האנושות
בפרלמנטים וממשלות העולם חוגגים י”א ניסן
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

לשלב חדש ומתקדם בגילוי נשיאותו ומלכותו של הרבי על כלל האנושות, זכינו לקראת י"א ניסן תשל"ח (1978), כאשר 'מעצמת העל' המשפיעה בעולם - ארצות הברית, הכריזה וקבעה בהחלטת הקונגרס (שבהשגחה פרטית מספר ההחלטה היה 770...) לציין ביום הולדת הרבי שליט"א מלך המשיח את "יום החינוך".

החלטת הקונגרס מבקשת מנשיא ארה"ב לצאת בקריאה לאזרחים לכבוד "יום החינוך", ומתארת את השפעתו האדירה של הרבי שליט"א מלך המשיח על ארה"ב והעולם כולו - בהפצת חינוך והקמת מרכזים ומוסדות לחינוך בכל רחבי תבל. ההחלטה קוראת לציין את י"א ניסן כתאריך לאומי בו יושם הדגש על חשיבות וחיוניות נושא החינוך לערכים ולאמונה בבורא העולם.

ואכן, נשיא ארה"ב דאז, מר ג'ימי קרטר, יצא בהכרזה זו - שעוררה הדים רבים ופרסומה עשה רושם אדיר. כותרת 'ידיעות אחרונות' בישרה על "חוק בארה"ב לכבוד הרבי מלובאביץ' - יום הולדתו נקבע כ'יום החינוך' לציון פעולתו החינוכית". הכותרת בעיתון 'מעריב' הוסיפה וסיפרה כי "218 חברי קונגרס הצביעו בעד הרבי מלובביץ'".

שליח חב"ד לבית הלבן, סיפר אז על משפט מיוחד שאמר לו אחד הסנטורים: "הרבי הוא לא רק מגדולי המנהיגים בעולם, ולא רק גדול המנהיגים, אלא הרבי הוא המנהיג היחיד!"

את רובה ככולה של התוועדות י"א ניסן באותה שנה, הקדיש הרבי שליט"א מלך המשיח לשיחות מיוחדות אודות החלטה והכרזה זו, המעידה על התקרבותנו לביאת המשיח ולקיום היעוד "אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד".

בשיחתו אף אמר כי אנו מוצאים מקור בתורה לעניין זה של קביעת יום מיוחד להתעוררות ועיסוק בעניין החינוך, אף על פי שזה נוגע וחשוב לאורך השנה כולה - בדוגמת החגים שקבעה התורה, כגון חג השבועות, חג הביכורים, שעניינו להודות לה' על הפירות והשפע שנותן, אף שההודיה לה' שייכת כל השנה, יש צורך וחשיבות לקבוע יום מיוחד לזה.

גם אם לא היינו מוצאים לכך מקור בתורה, המשיך ואמר, חובה עלינו לציין את "יום החינוך" מצד "דינא דמלכותא דינא", כאשר נקבע יום זה בחוקי המדינה. הרבי שליט"א מלך המשיח מדגיש שהכוונה ביום החינוך, להדגיש שהחינוך הוא לא רק בהקניית ידע וחכמה, אלא בעיקר בהקניית ערכים של אנושיות והנהגה על יסוד האמונה בבורא - "יש בעל הבית לבירה זו" ועל יסוד תורתו הקדושה, המכוונת את חיינו.

***

כעבור כמה חודשים, בהתוועדות כ' מנחם-אב באותה שנה, שוב הקדיש שיחה אודות נושא זה ואמר שבהמשך להכרזת "יום החינוך" בי"א ניסן - כעת, לקראת תחילת שנת הלימודים החדשה, כדאי לדאוג שיעשו זאת בכל מדינה ובכל עיר בפני עצמם, כך שהדבר לא יהיה רק 'מלמעלה' מהממשלה העליונה, אלא בממשל הפרטי בכל מדינה ועיר - שדווקא כך יגיע העניין לתשומת ליבם של יותר ויותר אנשים. ואכן, בעקבות השיחה, צוין 'יום החינוך' במקומות רבים בארה"ב ובמדינות נוספות, וגם בארץ הקודש, בתל אביב, ובעוד מספר ערים.

הצהרות ואירועי 'יום החינוך' בכל המקומות בהם צוין באותה שנה - תועדו וקובצו באלבום מיוחד שהופיע אז. בעיתון הנפוץ בארה"ב "וושינגטון פוסט" התפרסמה מודעה אודות קביעת 'יום החינוך' וחשיבותו. על מודעה זו הגיב נשיא ארה"ב קרטר במכתב לרבי שליט"א מלך המשיח, בו הביע את שמחתו על קביעת היום בתאריך יום ההולדת - י"א ניסן.

באותה מודעה, מביע הרבי שליט"א מלך המשיח את רצונו ותקוותו ש"יום החינוך" יצויין מדי שנה ויהפך ל'מוסד' ועניין קבוע ונצחי כי "במיוחד מפני שטבע החינוך שהוא מקיף וחודר בכל דבר בחיים - 'יום החינוך' יחזק ויוסיף תוכן ומשמעות גם בציון ימים מיוחדים אחרים בתרבות האמריקאית כגון 'יום האב', 'יום האם' ועוד" מביטוי זה ניכר רצונו ש'יום החינוך' יהיה מפורסם, מוכר ומקובל בכל ארה"ב ובכל העולם, כמו שאר ה'ימים המיוחדים' הבינלאומיים.

מאז ועד היום, מידי שנה בי"א ניסן, מציין הקונגרס ונשיא ארה"ב את 'יום החינוך'. בנוסף, התייחס הרבי שליט"א מלך המשיח במשך השנים גם לציון 'יום החינוך' בממשלי ערים ומדינות שונות ברחבי ארה"ב ובמדינות נוספות, וגם בארץ הקודש, בעיר תל אביב.

ברוך השם, בשנים האחרונות חלה התעוררות מבורכת בעניין זה בקרב השלוחים ברחבי ארה"ב, ומדי שנה הולך ומוסיף בהפצת העניין - כאשר עוד ועוד שלוחים הצליחו ומצליחים לפעול על הממשלים במדינותיהם ועל הפרלמנטים בעריהם להכריז ולציין את 'יום החינוך' בי"א ניסן, לכבוד המלך.

***

בשנת תשמ"ה, חגגו בסמיכות לי"א ניסן גם את יום ההולדת ה- 850 של הרמב"ם, והדבר צויין בכמה מקומות בעולם. גם בבית הלבן נערכה חגיגה לכבוד כך, יחד עם חגיגת יום ההולדת - אירוע שהתקיים בהזמנת נשיא ארה"ב רונלד רייגן.

בהתוועדות י"א ניסן באותה שנה, דיבר הרבי שליט"א מלך המשיח על כך שידוע ומפורסם בעולם שהרמב"ם דאג לכל בני האדם, יהודים וגויים. ולאלו שטוענים מהו העניין שהגויים מכירים ברמב"ם? השיב, שרואים בתורה שאחת הברכות המיוחדות שהקב"ה אומר לאברהם אבינו היא "ברוך תהיה מכל העמים", שהעמים יברכו את בני ישראל. כפי שאנו מוצאים ממגילת אסתר "וכל שרי המדינות . . מנשאים את היהודים . . כי גדול מרדכי בבית המלך ושמעו הולך בכל המדינות כי האיש מרדכי הולך וגדול" (אסתר ט,ד).

ומרדכי בדורו - כמשה בדורו, וכהרמב"ם בימים ההם - נשיא דורנו בזמן הזה, קביעת 'יום החינוך' בכל מקום ומקום מקדמת אותנו לקראת מימוש החזון שכל העמים יכירו במנהיגו האמיתי של העולם.

כפי שכותב הרמב"ם בהלכות מלך המשיח, שחלק מפעולותיו זהו העניין של "ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה" ובהמשך לכך "ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד שנאמר "כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד"".

י"א ניסן בשנה זו, בה מציינים 120 שנה, הינו הזדמנות להביא לכך שכל העולם יכירו ברבי שליט"א מלך המשיח כמנהיג ונשיא דורנו, זהו לא עניין רוחני, שמיימי ומופשט, אלא בגשמיות בפועל ממש - שבכל ממשל ופרלמנט ובכל עירייה ומועצה, יכירו ויכריזו בהחלטה רשמית שקובעים 'יום החינוך' ביום הולדתו - שמזה משתמע שהוא הוא מחנך דורנו המאיר ומתווה לכולנו את הדרך בה נלך, כרצונו הקדוש - וזהו חלק מ'קבלת המלכות' על ידי העם.

נשיא ארה”ב, דולנד טראמפ חותם על הההצרה לכבוד הרבי שליט”א מלך המשיח
נשיא ארה”ב, דולנד טראמפ חותם על הההצרה לכבוד הרבי שליט”א מלך המשיח
ראש ממשלת קנדה חותם על הצהרה לכבוד הרבי ומוסר אותה לשלוחי הרבי שליט״א מלך המשיח. תשמ”ז (1987)
ראש ממשלת קנדה חותם על הצהרה לכבוד הרבי ומוסר אותה לשלוחי הרבי שליט״א מלך המשיח. תשמ”ז (1987)

מזל טוב! 120 שנה להולדת הרבי שליט"א מלך המשיח

ב' ניסן • יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...