הבבא סאלי והרבי שליט"א מלך המשיח

שלושים ותשע שנים חלפו מעת הסתלקותו לשמי מרום של של הצדיק רבי ישראל אבוחצירא, ה"בבא סאלי". סקירה על קורות חייו וקשריו הענפים עם הרבי שליט"א מלך המשיח, וביטויים מיוחדים שנמעו מפיו בקשר לעניין התגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח

בבא סאלי: לדמותו ושאיפת חייו של רבי ישראל אבוחצירא

הבבא סאלי זיע"א היה ידוע בציפייתו לביאת משיח, ויחד עם זאת בקשריו המיוחדים עם הרבי מלך המשיח שליט"א. בנוסף לכך הצטרף הבבא סאלי לקריאתו של הרבי מלך המשיח שליט"א שכל ילד יקנה אות בספר התורה של ילדי ישראל • קראו

י"ט טבת הוא חג אמיתי של כל חסיד חב"ד

מה הקשר בין ניגון "הרבי שליט"א", מנהג ההקפות וי"ט טבת? • מדוע לא קבע הרבי שליט"א מלך המשיח את י"ט טבת כחג בחסידות חב"ד? • הרב חיים לוי יצחק גינזבורג בטור מיוחד על משמעותו של י"ט טבת בחיי חסיד

לקריאה: מגילת ראש חודש כסלו

א' כסלו, ראש חודש, היום בו מציינים את יום צאתו הראשונה של הרבי שליט"א מלך המשיח לאחר האירועי הבריאותי שהתרחש בשמיני עצרת תשל"ח. היום נחוג אצל החסידים ואוהדי חב"ד מאז מידי שנה בשנה

כ' חשון: יום הולדתו של רבי שלום דובער, הרבי הרש"ב

היום כ' חשון, מציינים את יום הולדתו של הנשיא החמישי לשלשלת אדמו"רי חב"ד, הרבי הרש"ב. מפעולותיו העיקריות: הקמת ישיבות 'תומכי תמימים', בהם לומדים את תורת החסידות כחלק מסדרי הלימודים, כמו שלמדים את חלקי התורה הגלויים

י"ז אלול: יום הנחת אבן הפינה להרחבת 770

היום לפני 34 שנה נערך מעמד הנחת אבן נפינה, להרחבת בית רבינו שבבבל 770, על ידי הרבי שליט"א מלך המשיח, שביאר במספר הזדמנויות על מעלתו הייחודית של מקום זה. בין היתר גילה כי בבניית מקום זה, הרי זה מקיים את "ובנה מקדש במקומו" שנאמר על מלך המשיח

"כאָדאָראָם" - שמחה וריקודים בשטורעם הכי גדול! - יום ט"ו אלול, יום התייסדות ישיבת תומכי תמימים

ביום זה בשנת תרנ"ז הוקמה רשת הישיבות המהפכנית והמפורסמת של חב"ד - ישיבת תומכי תמימים. מטרתה אחת: לפעול את ביאת המשיח. כיאה ליום גדול זה, בכלל ריכוזי חב"ד נערכים חגיגות שמחה והתוועדויות חסידיות

ממנהגי חודש אלול: אמירת שלשה פרקי תהילים ביום

החל מהיום, ראש חודש אלול, נוהגים לומר בכל יום שלשה פרקי תהלים, לפי הלוח המופיע בסוף ספר התהלים. מנהג קדוש זה, נתגלה להבעל שם טוב ממורו ורבו אחיה השילוני, וממנו לרבותינו נשיאנו

תיעוד / כ' מנחם-אב לאורך השנים עם מלך המשיח

גלריה תיעודית מכ' מנחם-אב - יום הסתלקותו של הגאון המקובל רבי לוי יצחק, אביו של - יבלחט"א - הרבי שליט"א מלך המשיח - לאורך השנים

רבי לוי יצחק אופה מצות בסיוע הקומוניסטים!

רבי לוי יצחק לא שעה להם ולאיומיהם, והוא באחד: אם לא יישמעו להוראותיו ולפקודותיו בענייני כשרות – לא רק שלא יתן את הכשרו אלא אף לא יירתע מלגזור איסור חמור להשתמש במצות אלו

כ׳ מנחם-אב: יום השנה של רבי לוי יצחק שניאורסון

הרב לוי יצחק שניאורסון (כונה גם ר' לויק) (י"ח בניסן תרל"ח (1878) - כ' במנחם אב תש"ד (1944)) אביו של הרבי מלך המשיח שליט"א, היה רבה של דנייפרופטרובסק, מקובל ואחד המנהיגים היהודים הבולטים בברית המועצות. נאסר על הפצת היהדות ונשלח לגלות בצ'אילי שבקזחסטן

תשעה באב - יום לידת משיח

תשעה באב הינו יום הולדתו של מלך המשיח. וכיון שביום הולדתו של אדם "מזלו גובר" , נמצא, שבתשעה באב מתגבר מזלו של משיח צדקנו והוא יום מסוגל לגאולה האמיתית והשלימה...

כ"ו תמוז - ניצחון בויכוח הבעל שם טוב (תקי"ט)

מדוע החג הזה לא ידוע, למרות שהבעש"ט ותלמידיו הכריזו עליו כחג?! ״רמז לדבר מלשון רז"ל, בענין נס חנוכה, לשנה אחרת קבעום. וכיון שקבלה האמורה היתה בשנת תקי"ט, ז.א. שעוד קודם קיום האמור בפעם הראשונה, היתה הסתלקות הילולא של הבעש"ט ונתפרדה החבילה״

י"ט תמוז יום הברית של הרבי הריי"צ (תר"מ)

בשעת ברית המילה שלו בכה כ"ק מו"ח אדמו"ר כדרך התנוקות. אמר לו סבו כ"ק אדמו"ר מהר"ש: "מדוע הנך בוכה? כשתגדל תהיה... ותאמר חסידות בשפה ברורה”

י"ט תמוז - יום הולדת הרז"א (תרי"ח)

יום הולדת הרה"ק ר’ שניאור זלמן אהרן - הרז"א בנו הגדול של כ"ק אדמו"ר המהר"ש ואחיו של כ"ק אדמו"ר הרש"ב. כ"ק אדמו"ר הצ"צ היה נוהג בעת הברית של בניו ונכדיו לקרוא להם גם בראשי תיבות, וקרא לו רז"א, ואמר בלשון הזוהר: דא רזא טמירא

ט"ו תמוז - הרבי הריי"צ חזר ממאסרו (תרפ"ז)

בש"ק פר’ פנחס עלה לתורה וברך ברכת "הגומל”. בשעת הקידוש בליל שבת אמר את המאמר "ברוך הגומל" ולמחרת בסעודת היום אמר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ שסעודה זו היא "סעודת הודאה"

י"ג תמוז - הרבי הריי"צ מקבל את תעודת השחרור (תרפ"ז)

ביום י"ג תמוז לאחר שקיבל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ את תעודת השחרור, התאספו אנשים רבים במעונו של הרבי והרבי התוועד ואמר מאמר חסידות ד"ה "ברוך הגומל לחייבים טובות”

י"ב תמוז - הרבי הריי"צ נכנס לעסקנות (תרנ"ה)

"באסיפת רבנים מסויימת שהתקיימה אז שלח הרבי מוהרש"ב נ"ע את כ"ק מו"ח אדמו"ר בתור בא-כחו. היות והרבי היה אז צעיר, בגיל חמש- עשרה, שלח איתו אביו את הרשב"ץ״

י"ב תמוז - הולדת הרבי הריי"צ (תר"מ)

"לאחר מספר שעות חזר בעלי - כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב - כשהוא שמח וטוב לבב, ועל סף הבית עשה "קולע" ומצב רוחו היה מרומם. ספרתי לו את דבר החלום, וימהר בעלי אל אביו ויספר לו את החלום אשר חלמתי״

י"ב-י"ג תמוז חג הגאולה של האדמו"ר מוהריי"צ (תרפ"ז)

היום העולם היהודי חוגג את יום חג הגאולה, יום שיחרורו של כ"ק אדמו"ר רבי יוסף יצחק - הריי"צ מליובאוויטש, האדמו"ר הקודם של חב"ד, מבית האסורים הסובייטי, לפני 95 שנה • על סיפור המאסר והגאולה בכתבה המלאה

דף 1 מתוך 5