• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב תמוז התשפ"ד (18.07.2024) פרשת בלק

המקשרת / קווים לדמותה של אשת המלך

הצצה אל דמותה המרתקת של הרבנית חיה מושקא, בתו של המנהיג, נכדתו של הרבי ואשתו של מלך המשיח. מועדים בלוח השנה החב"די ומלחמות העולם זרועות החורבן מתארים בקווי מתאר את סיפור חייה של הרבנית חיה מושקא, אשת הרבי שליט"א מלך המשיח, ודמותה המיוחדת והנדירה מזדקרת מבין השורות • האשה שקישרה אותנו
קווים לדמותה של אשת המלך
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

יום חג מיוחד במינו חל באמצע חודש כסלו. למביט מבחוץ אולי נראה היום כעוד תאריך בלוח השנה החסידי, וכך באמת חשבו רבים עד שהודיע אחרת הרבי שליט"א מלך המשיח, נשוא היום.

מדובר ביום י"ד בכסלו. ביום זה בשנת תרפ"ט (1928), לפני 93 שנים, התקיימה חתונתו של הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח. בחתונה כמובן נכחו אורחים רבים ומכובדים שבאו לכבד את אבי הכלה, הרבי הקודם רבי יוסף יצחק (אדמו"ר הריי"צ), ועד היום ניכר זכרה של חתונה מיוחדת זו המותיר את חותמה החד הברור על דפי ההיסטוריה.

ולמרות כל זאת - לבד מהחתן והכלה עצמם אין כל סיבה שהחסידים, או כל אדם אחר, יחגגו את תאריך החתונה בשנה אחרת.

אך בשיחה מיוחדת שנשא החתן, הרבי שליט"א מלך המשיח, בשנים הראשונות לנשיאותו, ביאר את ענינו של יום חתונתו הפרטי במשפט הבא:

"זה היום שקישר אותי אתכם ואתכם איתי, וביחד נתייגע להביא את משיח".

בדרך הטבע הוביל יום זה לכך שהרבי שליט"א מלך המשיח הוא ממשיכו של חמיו, ולאחריו הוא זה שמלא מקומו כנשיא ומנהיג דורנו. בעצם חתונתו של הרבי שליט"א מלך המשיח עם הרבנית חיה מושקא – בתו של הרבי הקודם, התקשר הרבי איתנו, עם החסידים.

עובדה זו, יחד עם התבטאותו המיוחדת של הרבי שליט"א מלך המשיח על כך, מעניקה לנו מעט פרספקטיבה על מעלתה המיוחדת של זוגתו הרבנית חיה מושקא – שיום הסתלקותה חל היום, בתאריך כ"ב בשבט.

בשיחות רבות לאחר פטירתה של הרבנית הצדקת האריך הרבי שליט"א מלך המשיח לבאר את מעלתה הגדולה, ושביבים מדמות ענק זו [שמגודל צניעותה, אגב, שנים רבות כמעט ולא ידעו החסידים על קיומה...] – מוגשים וערוכים לפני גולשי 'הגאולה' על פי ציר זמן חיה.

בהיותה בת 23 בלבד מסר לה אביה כתב הרשאה ויפוי כח, בו הוא העניק לה סמכות בלתי מוגבלת לקבלת ושליחת כספים, מסמכים, רשמיים ושאינם, על שמו ובשמו של "הרבי מליובאוויטש"

לצדו של אביה

הרבנית חיה מושקא נולדה בתאריך כ"ה אדר תרס"א (מרץ 1901) לאביה רבי יוסף יצחק, האדמו"ר הריי"צ – הרבי השישי של חסידות חב"ד, ולאמה הרבנית נחמה דינה. היה זה בעיירה בבינוביץ' הסמוכה למרכזה של חב"ד אז, העיירה ליובאוויטש, ובמברק מיוחד ששלח הסבא רבי שלום דובער (אדמו"ר הרש"ב) לבנו אבי התינוקת הורה לקרוא את שמה על שם אשת סב-סבה – הרבנית חיה מושקא, זוגתו של הרבי השלישי בשושלת חב"ד, אדמו"ר ה'צמח צדק' (כינויו של הרבי הלקוח משם ספרו).

מעניין לציין כי שמו הפרטי של אדמו"ר ה'צמח צדק' הינו רבי מנחם מענדל, כשם נכד-נכדו הרבי שליט"א מלך המשיח, וכך גם שם זוגתו - הרבנית חיה מושקא, כשם אשת הרבי שליט"א מלך המשיח...

מאז ומתמיד הייתה בצמוד לאביה. בתחילה בעיירה ליובאוויטש, ולאחר מכן עברה עם אביה וסבה אל העיר רוסטוב – אליה נמלטו מאימי מלחמת העולם הראשונה. בשנת תר"פ (1920) הסתלק סבה, אדמו"ר הרש"ב, ואת מקומו בהנהגת החסידות ובהחזקת היהדות כולה מילא אביה, אדמו"ר הריי"צ.

בהיותה בת 23 מסר לה אביה כתב הרשאה ויפוי כח, בו הוא העניק לה סמכות בלתי מוגבלת לקבלת ושליחת כספים, מסמכים, רשמיים ושאינם, על שמו ובשמו של "הרבי מליובאוויטש".

בין החגים החב"דיים המוכרים נמצא חג י"ב-י"ג תמוז, בו יצא אדמו"ר הריי"צ לחפשי מכלאו בשנת תרפ"ז (1927) לאחר שנאסר בעוון הפצת התורה וחיזוק היהדות ברחבי רוסיה. שחרור זה היה לאחר שנשלח לגלות בעיר מרוחקת – עונש שהושת עליו במקום עונש מוות – ולצדו עמדה, כמובן, בתו חיה מושקא. ברגע השמע בשורת שחרורו הסופי והמוחלט של אביה, הזדרזה להודיע זאת טלפונית (דבר מורכב לכשעצמו בימים ההם) לחתנה המיועד, הלוא הוא הרבי שליט"א מלך המשיח, שהודיע זאת לשאר החסידים. מני אז, נהיה אותו היום לחג במועדי חסידי חב"ד.

חתונתה עם מלך המשיח

בי"ד כסלו תרפ"ט, כאמור, התחתנה הרבנית עם בעלה הרבי שליט"א מלך המשיח. החתונה המפוארת נערכה ברוב פאר והדר ואישי ציבור ואדמו"רים נכבדים השתתפו בה. במעמד החופה, שנערכה בחצר הישיבה החב"דית בוורשה, הצליח להצטופף קהל של למעלה מחמשת אלפים איש כשעוד רבים רבים צבאו על החצר מחוצה לה. עקב הקהל הרב הורשו להכנס רק בעלי כרטיס כניסה ייחודי, ולמוזמנים חולקה בנוהל יוצא דופן מזכרת בלעדית מהחתונה המיוחדת – צילום מכתב ידו של מייסד חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מליאדי ("האדמו"ר הזקן"), בצירוף הסבר בכתב יד אבי הכלה, אדמו"ר הריי"צ.

בעת החתונה אמר אבי הכלה מאמרי חסידות רבים ונפלאים, שעד היום נהוג בקרב חסידי חב"ד ללומדם קודם החתונה. באותה שעה בה התקיימה החתונה, התקיימה סעודת חתונה במקביל בעיר יקטרינוסלב שברוסיה. היו אלה הורי החתן שנבצר מהם להשתתף בחתונת בנם הגדול, ונאלצו לחגוג את יום כלולת בנם ממרחקים.

גרמניה, צרפת, ניו יורק

לאחר החתונה התגוררו הרבי שליט"א מלך המשיח והרבנית בברלין, ולאחר מספר שנים עברו להתגורר בפריז, שם למד הרבי שליט"א מלך המשיח באוניברסיטת "סורובון" הנחשבת – זאת בהוראת חמיו אדמו"ר הריי"צ. בשנים אלו המשיכה הרבנית לשמש מעין מזכירתו הזמנית של אביה - כשבידיה הופקד ניהול קופת הכספים של אביה על פי הוראותיו הצמודות, ובאותה עת אף חתמה על מכתביו בשמו.

לאחר כיבוש צרפת על ידי גרמניה הנאצית, נמלטו הזוג לעיר ניצה שבדרום צרפת, אשר באותה עת עדיין נותרה תחת שלטון צרפת. אדמו"ר הריי"צ השקיע מאמצים רבים ופעל רבות למען הצלתם והוצאתם של בתו וחתנו מאירופה הבוערת, כשלאחר מאמצים וחודשים רבים הושגה אשרת ויזה אמריקנית עבורם, אותה קיבלו במיוחד בקונסוליה האמריקנית שבמרסיי.

לאחר מאמצים והשתדלויות רבות הגיעו הרבי שליט"א מלך המשיח והרבנית לפורטוגל, ושם עלו על ספינה שהפליגה לארצות הברית.

בכ"ח סיון תש"א, גם הוא יום חג בלוח השנה החב"די, הגיעו צלחה לארצות הברית על סיפונה של האנייה "סורפא פינטא". את פניהם של הזוג המיוחד באו לקבל חשובי החסידים שהתגוררו אז בניו יורק בהוראתו של אדמו"ר הריי"צ, כך שכעבור חודשיים מיום קבלת הויזה בהשתדלותו, עגנה אונייתם של הרבי שליט"א מלך המשיח והרבנית חיה מושקא בחופי ניו יורק.

לצד בעלה הגדול

לאורך השנים לא נודעה שמעה של הרבנית כלל הקרב החסידים. ספונה הייתה בביתה וכלל לא נראתה אל חסידיו המעריצים של בעלה הגדול. רבים לא ידעו כיצד נראים תויי פניה, מלבד קומץ משמשים-בקודש שדאגו לצרכי בית המלוכה, וחוץ משמועות בשמה ועל עובדת קיומה – לא ידעו החסידים דבר...

אפיזודה בשמה בין החסידים מספרת, כי פעם דיבר עימה אחד המשמשים בקודש על סיפור חסידי מוכר, על רבי מנחם מענדל מהורודוק. בעיירתו נשמע ביום בהיר קול שופר חזק ויהודיי העיירה החלו להתרוצץ בהתרגשות, באמרם שזהו קול שופרו של משיח. פתח הצדיק את חלון חדרו והריח את האוויר, אך מבע של עצב עלה על פניו באומרו – "משיח טרם הגיע, איני מריח את ריחו של המשיח"... ואכן התברר כי היה זה חסר דעת שהריע בשופר מגובה ההר הסמוך.

בין היתר שאלו הצד הנגדי את הרבנית לגופו של עניין – "למי לדעתך שייכים הספרים – האם לרבי או לחסידים?"... הרבנית ענתה ללא היסוס – "הספרים שייכים לחסידים, שכן הרבי והספרים שייכים לחסידים!"...

מדוע אם כן היה צריך הצדיק לפתוח את החלון בכדי 'להריח' את משיח? הרי היה יכול 'להריחו' בחדרו. ועל כך נהוג היה לספר, כי בחדרו של הצדיק – 'הריחו' את ריחו של המשיח...

כששמעה זאת הרבנית, נענתה ואמרה כי "כך גם בעלי בחדרו – אינו צריך לפתוח את החלון בכדי 'להריח' את משיח"...

בשנות השמונים התנהלה פרשייה משפטית כואבת בתולדות חסידות חב"ד. פרשיה זו כרוכה בבן משפחתו של הרבי הקודם שגנב ספרים מספרייתו העשירה של אדמו"ר הריי"צ בטענת היותו יורשו החוקי, ועל כן ספרים אלו הינם רכושו הפרטי. ממכירת ספרים אלו הרוויח הקרוב כסף רב, ובכך המשיך לגנוב ולמכור ספרים רבים.

בשורת שיחות מיוחדת דיבר הרבי שליט"א מלך המשיח בכאב על כך שבגניבה זו גונבים מנשיא הדור, וכי רכושו של נשיא הדור אינו רכושו הפרטי כי אם הרכוש השייך לכלל החסידים. צד הגנב טען שהרבי הינו איש פרטי – דעה המנוגדת לגמרי לכל ענינו של רבי – ועל כן חפציו שייכים למשפחתו ויורשיו.

במשפט, שהתנהל במשך יותר משנה, ביקשו צד הגנב את עדותה של הרבנית חיה מושקא במשפט. הרבנית הואילה בטובה להעיד, וצוות של עורכי דין וגובי עדות הגיעו לביתה. בעדות נשאלה הרבנית על ארועים שארעו עם אביה במסעותיו בין המדינות ובענייני הספרים והספריה המיוחדת, שבין היתר שאלו הצד הנגדי את הרבנית לגופו של עניין – "למי לדעתך שייכים הספרים – האם לרבי או לחסידים?"...

הרבנית ענתה ללא היסוס – "הספרים שייכים לחסידים, שכן הרבי והספרים שייכים לחסידים!"...

לימים אמר הרבי שליט"א מלך המשיח כי דבריה של הרבנית הם אלו שהובילו לנצחון הסופי במשפט הספרים, משפט שהוליד, כמובן, חג נוסף בלוח השנה החב"די – חג הספרים "דידן נצח" ביום ה' בטבת.

הסתלקותה של הרבנית

בימים שקדמו לכ"ב שבט תשמ"ח (1988) חשה הרבנית ברע. היא פונתה לבית הרפואה כשהרבי שליט"א מלך המשיח מלווה אותה במבטו.

בבית הרפואה ביקשה שיגישו לה כוס מים לשתיה. הרבנית הגביהה את הכוס, בירכה "שהכל נהיה בדברו", לגמה מהמים ומיד לאחר מכן נפטרה לבית עולמה בשלווה. 

בהלוויתה השתתפו אלפי אנשים, ומסע הלווייתה יצא מבית משיח - 770 שבברוקלין לכיוון בית הקברות החב"די בה טמון אביה אדמו"ר הריי"צ. את הלוויה ליווה משמר כבוד של משטרת ניו יורק, וצי אופנועי משטרה וניידות ליווי עמדו לכל אורך הדרך. בראש ההלויה, אחר ארון הרבנית צעד הרבי שליט"א מלך המשיח בפנים מאוימות, עד לפינת הרחוב שם נכנס לרכבו בו נסע עד לבית הקברות – שם נטמנה הרבנית בסמיכות מקום לקבר אביה.

בשיחה מיוחדת אמר הרבי שליט"א מלך המשיח כי הרבנית בהסתלקותה גרמה לזירוז ביאת הגאולה, וזוהי הירידה האחרונה לפני בוא הגאולה. מעת הסתלקותה של הרבנית התחילה תקופה חדשה בגאולה, והתפקיד שנשאר כעת הוא רק לקבל את פני משיח צדקנו - הרבי מליובאוויטש שליט"א.

לרגל כ"ב שבט: מקבץ סיפורים על הרבנית חיה מושקא נ"ע

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...