• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ט אייר התשפ"ד (27.05.2024) פרשת בהר

הרב יצחק ידגר: "הרבי הוא עצמות ומהות כפי שמלובש בגוף"

בכנס הארצי ׳עצרת גאולה ומשיח׳ בב׳ תמוז תשע"ב דיבר הרב יצחק ידגר ע״ה שליח הרבי שליט״א מלך המשיח ליישובי התענכים בארץ-הקודש. הרב ידגר ריתק את קהל האלפים בסיפורים מרתקים על היחידות הראשונה, המינוי לשגריר באו"ם ועל החתימות לקבלת מלכות המשיח. צפו בדברים ובתמלול המלא
הרב יצחק ידגר: "הרבי הוא עצמות ומהות כפי שמלובש בגוף"
הרב יצחק ידגר נואם ב'עצרת גאולה ומשיח' תשע״ב
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

בכנס הארצי ׳עצרת גאולה ומשיח׳ שאורגנה על-ידי האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה' בב׳ תמוז תשע"ב דיבר הרב יצחק ידגר ע״ה שליח הרבי שליט״א מלך המשיח משנת תשי״ח ליישובי התענכים בארץ-הקודש, מנהל מוסדות חב"ד ביישוב אביטל.

הרב ידגר ריתק את קהל האלפים בסיפורים מרתקים על היחידות הראשונה, המינוי לשגריר באו"ם ועל החתימות לקבלת מלכות המשיח. אתר. הגאולה מגיש וידאו ותמלול מלא מהדברים.

לחיים לחיים.

בשורת טובות, שנזכה לראות כבר בהתגלות בעיני בשר. למרות שכבר רבים זוכים ורואים את הרבי, אבל אנחנו רוצים שיהיה לעייני כל ישראל.

ועל זה אני אספר. מאחר וכל המרצים למניהם, עלו על כל הנקודות האפשריות. לי נשאר לספר קצת אפיזודות מהקשר שלי עם הרבי.

בתש״ל הייתה היחידות הראשונה שלי אצל הרבי, כשנכנסתי לרבי כמובן פעם ראשונה בירכתי ״שהחיינו״ והתרגשתי מעט ושכחתי לתת את הפתק לרבי.

אז הרבי כרגיל, כמו שקם לכולם. קם גם עליי והושיט יד ואז נזכרתי שצריך לתת פתק.

ואז הרבי שואל אותי האם אתה דובר אידיש? דו רעדט יידיש? אמרתי יא אבער בעסער אף עברית, טוב יותר בעברית.

אז הרבי דיבר איתי בעברית.

שאלתי אותו שני שאלות. שאלה ראשונה אנחנו בחבל תענך ניהלתי את בית הספר אחרי כמה מנהלים (והיום אנחנו ממשיכים בשליחות, מסעיים לבית הספר). אז שאלתי את הרבי מאחר שכמה וכמה מאנ״ש מגיעים בשליחות הרבי כאן, מה יהיה עם בית הכנסת חב״ד?

ושם עדות המזרח יהודים יקרים ונחמדים אבל זה לא ״דרכיה ומנהגיה״ זו הייתה שאלה ראשונה.

והשאלה העיקרית הייתה, עיני כל ישראל צופות אליך להתגלות כמלך המשיח. אני מבקש לרבי מאחר ועיני כל ישראל צופיות אליך להתגלות, מבקשים לראות בהתגלות שלך מיד כל עם ישראל.

לגביי שאלה ראשונה הרבי ענה לי: ״נכון שיבנו בית כנסת חב״ד והוא יתפלל עמהם בנוסח חב״ד״.

וברוך השם קרוב לחמישים שנה מתפללים בנוסח חב״ד כל הצעירים והבוגרים וכו׳, וזה מקום מרכז תורני נפלא: תלמוד, חסידות, תניא, הלכה, אגדה, חוגים ושיעורים לנשים, גברים, נערים. ברוך-השם הרבי חי וקיים ומלווה אותנו בכל עת.

בקשר לנקודה השניה הרבי עונה לי כך, כשהעט בידו, את העיפרון מניח על השאלה שלי ואומר לי: "בנוגע לנקודה התיכונה בבקשת ברכתו יהי׳ רצון שזה יהיה בקרוב ממש״.

יכול היה להגיד לי מי אמר לך? מה פתאום? ענה לי תשובה ברורה שמלך המשיח זה הוא!

והוא מדגיש את זה ואני כתבתי לו את זה ואמרתי ״מלכנו משיחנו שליט״א״. וזה נוסח המכתב שמתענך שולחים לרבי עד עצם היום הזה.

מקרה שני, שבאמת זה היה מודגש ביותר, כשאני הגעתי בתשל״א לרבי מליובאוויטש מלך המשיח ושם בליל שמחת תורה היה משהו מאוד מרעיש.

גולדה מאיר, ראש ממשלת ישראל לשעבר, מגיעה לאו״ם, האומות המאוחדות מקטרגות על עם ישראל בקשר לערבים וכו׳. והיא הייתה צריכה לעמוד בפרץ ולבטל את כל הקיטרוגים מעל העם.

הרבי שליט״א מאוד מאוד שיבח אותה ואמר שהיא מאוד חזקה וצרכים לעשות הכל כדי שהיא תצליח.

ובליל שמחת תורה זה היה מופע מרשים ביותר, הרבי נראה כשמש זורחת, מאיר וזורח עומד ליד ארון הקודש, פותחים את ההיכל והרבי אומר ״ישנה קבלה מהגאון הרוגוטשובי שההיכל למטה פתוח פמלייה של מעלה יורדת למטה, איך מאך ניט קיין ג'אק - אני אינני עושה ליצנות״.

ואז פתאום הרבי מרים את קולו, מרעים את קולו ואומר ש״אחד היה אברהם״, צעק. וזה הייתה ההכנה לבטל את הגיזרות מעל עם ישראל. ואחר-כך אמר ״יצב גבולות עמים למספר בני ישראל״ וצעק! ולא הבנו מה הרבי רוצה.

פתאום מתברר שהרבי רוצה לבנות או״ם חסידי! והרב גרונר עומר ושומע מהרבי. ואז אני זוכר שהרב שמריהו גוראריה ע״ה, גיסו של הרבי, הרבי אמר לתת לו את מצריים. אחר-כך בן ציון שם טוב, אחר-כך הרב סגל מירושלים בעל הבית על ארץ ישראל וכו׳ וכו׳. 

ואני יהודי מעיראק, גם כן רוצה איזה תפקיד, בפרט ששם יש נפט, עניין, זה כדאי. עמדתי ככה ממול לרבי והרב גרונר אומר לרבי ר׳ יצחק ידגר פון עיראק. והרבי אומר תן לו בעל הבית על עיראק.

ככה שתבינו, תחשבו שאם צריכים הנחה בנפט או בלדק בלי נדר בקרוב אנחנו נודיע לכם.

בקיצור היה לידי הרב זכריה גורי ע״ה, והרב גרונור אומר לרבי הרב זכריה מתימן והרבי אומר תן לו בעלות על תימן וכן הלאה ככה הרבי חילק תפקידים. בנה או״ם חסידי כלעומת האו״ם של הגויים.

ואז התחילו לשיר ״עוצו עצה ותופר״ בצורה מלהיבה ביותר, היה רעש גדול גדול גדול ושמחה אדירה. אח״כ בהמשך ההקפות, הרבי אמר לתת לבעלי-בתים הקפה עם ספר תורה.

והקפה בספר תורה, מי שעושה אצל הרבי - פטור מחיבוט הקבר. כי הוא יוצא ידי חובה שם בהתקפות, כי הלחץ וכו'. הרבי עושה לנו הרבה תיקונים.

זה היה בליל שמחת תורה, למחר הייתה התוועדות כמובן. ושוב הרבי עושה התוועדות ואני לא ידעתי שכל כך מהר יהיה התוועדות, הלכתי למארח שלי ושם עשיתי קידוש. ככשבתי מאותו יהודי יקר חזרתי כבר והאולם מלא מפה לפה.

וכל בחור אמריקאי, יש לו שם מהמנהל האמריקאי בלטה, קטע, כל אחד יש לו פינה שלו, מדורי דורות ולא מתאים להכנס, לעמוד במקום שהם או שאבותיהם עמדו שם.

עד שהשם ריחם עלינו, באו הצרפתים ועשו סדר קצת, אז האמריקאים הורידו טורים.

בקיצור, אני מגיע לבית הכנסת הכל מלא מפה לפה ורוצה לראות את הרבי, אני לא רואה, קהל אדיר.

הגעתי ועמדתי ליד פח האשפה שבשער הגדול השני, ואמרתי רבי, הרי צדיקים דומים לבוראם אני נמצא באשפות והצדיקים "מאשפות ירים אביון" מה יהיה אני באתי לרבי, אני לא רואה אותך רבי, לא שומע אותך.

סיימתי את המשפט הזה הרבי קם ועומד אומר "כל הבעלי-בתים שקיבלו בעלות בכח התורה יעלו לכאן ויאמרו לחיים".

אני שומע את הדברים האלה מיד אחרי התפילות שלי, אמרתי השם באמת שומע תפילות, רבי זה הקב"ה הכוונה עצמות ומהות נמצאת ברבי, כך היה וביקשתי לחבר'ה אני בעל-בית על עיראק, חבר'ה.

ואז הרימו אותי וכל אחד שם אצבע קטנה והגעתי ליד ר' יואל כהן וממול לרבי. פשוט הרימו אותי. ואז דוד רסקין ע"ה מחלק עם בקבוק גדול, וודקה, לחיים וככה כל הבעלי-בתים מקבלים וגם אני בין היתר מקבל. 

אחרי שאמרתי לחיים לרבי, הרבי אומר לי נו אמרתי לחיים? אז מיד ר' דוד נתן לי עוד פעם. ואחרי-כן הרבי פונה לכל הקהל בברכה לחיים ולברכה וכו' ומסתכל על כולם מכל הכיוונים.

אחרי כמה דקות שוב הרבי מניח את היד על השולחן ואני ממולו. נו אמרת לחיים? ושוב נתנו לי לחיים.

בפעם הרביעית שהרבי שואל אותי, אומר לי נו מה אתה אומר? לא ידעתי מה להגיד הרבי לא הכין אותי לקראת הדברים.

אז אני אומר לרבי: "מאחר ואני בעל-הבית על עיראק, בכח התורה, אז אני מבקש שיהודי עיראק יצאו מן המיצר והשבייה. עם כל אלה שנמצאים בשבייה".

הרבי לקח את ידו הקדושה וקמץ את ידו בתוקף ואמר: "בחסד וברחמים" ככה צעק!

ביקשתי שיהודי עיראק יצאו ואז קיבלתי עוד פעם לחיים. ואח"כ באותה התוועדות היה משהו מדהים, הרבי אמר שמאחר ובאו"ם מרימים ידיים סופרים קולות אז גם כאן התחילו לצעוק שה' הוא האלוקים.

ואח"כ הרבי אמר מאחר והגויים הולכים לתיאטרון אז אנחנו גם צריכים לצאת ידי חובת תיאטרון ושיעשו "קולע" והתחילו להתהפך ממש.

ואני זוכר את בערק'ה חן ובן ציון שם טוב פשוט התהפכו בין הספסלים והחברה תפסו להם את הרגליים, פשוט כולם התחילו לעשות "קולע" במקום שאין מקום. כמו בבית המקדש. והייתה שמחה אדירה אדירה.

וכך הרבי ביטל את הגזירה מעל עם ישראל! וגולדה מאיר שהייתה הגבר היחיד בכנסת, היא ביטלה את הגזירות בכח הרבי ובאו"ם החסידי שהרבי בנה.

רואים את כוחו של הרבי. הרבי מלווה אותנו ימים ולילות.

כעבור יומיים שלושה מגיעים למטוס, מטוס אל-על, מחלקים עיתונים, ידיעות אחרונות, מעריב.

בעיתון ידיעות אחרונות, כתוב שם בכותרת הראשית: "עשרים ושבע משפחות מעיראק יצאו בדרך לא לגאלית דרך פרס בדרכם לארץ ישראל". מיד מיד הדבר התקיים.

אני מיד דיווחתי לרבי, את כל מה שאנחנו עושים מדווחים, כשאתם כותבים לרבי אתם מקבלים כוחות לא טבעיים, מעל ומעבר, שתבינו.

וכך היו לי כמה עניינים אצל הרבי, כשהחתמנו את כל החסידים שהרבי צריך להתגלות ור' זושא הפרטיזן נ"ע היה מעל לראשנו. אני לבקיבקר, פרידמן והנכד של בערק'ה חן.

כתבנו הצהרה ודברים ברורים מהרבמ"ם והדגשנו שם. "אם יעמוד מלך", והראנו שם שזה הכל מדובר על הרבי. ״אם יעמוד״ זה י״א ניסן ואח״כ ״מוד״ זה מספר שבע, ״מלך מבית דוד״ הכל. וביקשנו מהחסידים לחתום, והחתמנו אלפים!

ונתתי את זה לחבר׳ה ואמרתי להם חבר׳ה אני קופץ וחוזר, אני רוצה לתת לרבי בעצמו. אבל בא פתאום איזה משיגענר אחד. קוראים לו שלמה קונין אני מדבר משוגע מצד הקדושה, לא מצד השלילה.

בקיצור שלמה קונין היה ואני לא הייתי בפרוסודור של המזכירות של הרבי, שלמה קונין מגיע ואומר מה זה? מה זה? רואה חבילות. אומרים לו זה חתימות שאנחנו מבקשים ״אין מלך בלא עם״ ״ובקשו את ה׳ אלקיהם ואת דוד מלכם״.

ויום יום שעה צריך לחיות עם זה כי הרבי חי וקיים!

שלוש פעמים זכיתי לראות את הרבי ובפעם השלישית רצו לקחת אותי לבית רפואה. עד שדוקא איזה אשכנזי אחד תפס אותי והציל אותי. עמדתי ליפול במנחה וראיתי את הרבי עם הגארטל עם הסידור אז חשבתי שזה דמיון.

בקיצור שלמה קונין מה עשה? חטף את כל החבילה של החתימות והכניס את זה לרב חודקוב. ואני בריצה מגיע, טעמתי משהו למטה ובאתי. אני אומר חבר׳ה נו איפה זה? אמרו שלמה קונין חטף מאיתנו והכניס את זה לרב חודקוב, אני לא הבנתי מי נתן רשות? אין שאלות, קונין לא שואלים שאלות. קונין זה בטל לרבי במאה אלף אחוז.

בקיצור עמדנו בפרוסדור פתאום הרב חודקוב יוצא ואומר ״בנוגע לחתימות כתוב ״אם יעמוד״ מאליו יעמוד, מלכי בית דוד משוחים ועומדים״, אמרתי מי אתה? אתה הרבי מליובאוויטש? מה אתה עונה לנו במקומו?

הוא שואל ביידש, הוא לא ידע שאני מבין יידש, אומר מי זה הפארענק הזה? מי זה הספרדי הזה? אמרתי לו אני כורדי עם כורדים לא מתחילים. אני רוצה תשובה מהרבי! מה אתה עונה לי במקום הרבי? מי שמך!

הוא שמע כורדי, מיד נכנס לחדר נכנס לחדר ועשה עבודה, הרים טלפון פנימי לרבי ואמר לרבי אחרי שקיבל כמה זאפטות הבין שהוא לא יכול להיות רבי. רבי יש אחד! אין יותר! ואין אחריו! הרבי יתגלה בקרוב!

אמרתי את הדברים האלו ובאמת אחרי עשר דקות יוצא עם תשובה עם חיוך, כבר לא נבהל ממני כי יש לו תשובה מהרבי. הוא אומר ככה. הרבי כותב כוונתם רצויה, דבר ראשון שזה נכון שאני המשיח, התעסקות במבצעים, אזכיר על הציון.

זאת אומרת שהרבי הסכים עם כל העניין.

עכשיו בנוגע לגביי ג׳ תמוז יש לי הרבה לספר אבל הזמן, צריכים לכבד גם את האחרים אז אני יעשה הכל כדי לקצר.

אנחנו נמצאים בתקופת נסיון ומובא בחסידות האדמו״ר הזקן הצמח צדק ושאר האדמו״רים על העניין ״כי מנסה ה׳ אלוקים אתכם לדעת״.

והרבי מסביר שתכלית ירידת הנשמה בשביל הנסיונות. והנסיונות באים לאדם המתקרב לה׳ ולעבודתו כי דרך״ רשעים צלחה״, ״מגבהים כנשר קינם״, ״אומרים ידינו דווקא רמה״. אבל הרבי שואל מהו כי מנסה? מילא בשר ודם, מה שייך לבורא עולם נסיון.

ואז הרבי מסביר בצורה נקודתית ״כי מנסה ה׳ אלוקים אתכם לדעת״, שאתם תיגעו לדרגת דעת, זאת אומרת כמו שהאדם יודע שיש לו נשמה והוא חש שהנשמה מבלעדיה אין לו חיות כך הוא ירגיש איך שה׳ ממלא ומסובב את העולם.

זאת אומרת שהנסיונות לאדם, לא לבורא עולם. ומסביר הרבי שהנסיונות כדי לגלות את הכוחות הנעלמים.

וזה הגלות הזאת הנוכחית, היא אחרונה. ואנחנו נראה את זה שבקרוב. זה נסיון כדי לגלות את העניין של אתכסיא, אתכסייא זה יותר גדול מג׳ תמוז הראשון של יהושע, יותר מג׳ תמוז השני של הרבי הקודם שהיה משיח בן יוסף כפי שראינו בשיחות.

ג׳ תמוז האחרון, הדבר שהוא יותר ירוד ומכוסה ונעלם, הוא הגבוהה ביותר. אז ההתכסות שלו בשביל ההתגלות בגדול וכל זה יהיה בקרוב ממש ממש.

וואי וואנט משיח נאו.

רק נסיים בפסוק הזה אספר לכם שהנביא ישעיהו היה גם מדבר אנגלית. ישעיהו בפרק נב. החבר׳ה יודעים אני חוזר על הדברים יש לי המון לדבר אני אקצר בזה. ישעיהו - ישועה. נב בגימטריה - אליהו.

וכך הוא כותב ״מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום״.

״מה״ בגימטריה גאולה. ״נאוו״ זה באנגלית - נאו ״נאוו״ נאו, על ההרים רוצים משיח כאן למטה! לא משיח במקום אחר.

רבינו בחיי, הזהר הקודש בפרשת חוקת כותבים משיח לא מת! חי וקיים! בעזרת השם.

אז הוא כותב שם ובפסוק הזה אני מסיים ״מה נאוו על ההרים״. מה כתוב אח״כ ״רגלי מבשר משמיע שלום״ - אות ראשונה מכל מילה - רבי מנחם מענדל שניאורסון יבוא ויגאלנו!

מוטי עדן מנהל הערוץ הראשון מספר על המנהיג היועץ והנביא של דורנו

אתפריעו ואתגליין - חיים נצחיים בלי הפסק בינתיים

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...