• ב"ה ימות המשיח!
  • י"א תמוז התשפ"ד (17.07.2024) פרשת בלק

לקט שיחות: איך אפשר לסייע לחיילים להצליח?

רבים וטובים התגייסו במהלך השבועיים האחרונים על מנת לסייע לחיילים היקרים במשימתם. הרבי שליט"א מלך המשיח מורה לתת צדקה לזכותם שיצליחו להחליט נכון
לקט שיחות: איך אפשר לסייע לחיילים להצליח?
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

עוד כמה ציטוטים מדברי הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א, בזמן מלחמת לבנון, על נתינת צדקה והוספה במצוות לזכות החיילים, וגם לזכות מקבלי ההחלטות - כדי שיקבלו את ההחלטות הנכונות.

מתוך שיחת קודש של הרבי מלך המשיח שליט"א, ליל ג' תמוז, שנת תשמ"ב:

"וכדי למהר ולזרז את שמירת הקב"ה על כל אחד ואחד מישראל (כולל - ע"י הפעולה דסיום המבצע הנ"ל כדי להבטיח את בטחונם של יהודי ארץ ישראל) - אתן עבור כל אחד ואחד מהמסובים שטר של דולר, כדי לתת זאת (ביחד עם הוספה משלו) לצדקה...לזכות עצמו ולזכות כלל ישראל, ובמיוחד - לזכותם של חיילי "צבא הגנה לישראל", שהם יצליחו לסיים את המבצע הנ"ל במיעוט הכי אפשרי של אבדות, ויתירה מזו: ללא כל אבדות...

ויסיימו את המבצע הנ"ל - בהתאם להוראת התורה שצריכים להתנהג על פי דעתם אל אנשי הבטחון, שלדעת כולם חייבים לסיים זאת בשלימות... ויסיימו זאת ללא בלבולים מה"מדינאים" שעיכבו זאת עד עתה, וממשיכים באסיפות שלהם וכו' ואחריתם מי ישורנו - כי ההוספה בפועל בנתינת הצדקה לזכותם תפעל שיערה עליהם רוח ממרום וילכו וישובו לביתם, ויתנו לאנשי הבטחון לנהל את כל הענינים הקשורים עם בטחון...".

שיחה נוספת של הרבי מלך המשיח שליט"א מאותה תקופה של המלחמה, כ"ב סיון, תשמ"ב:

"ונתינת הצדקה תהיה גם לזכותם של אלו שבידם נתונה ההחלטה (ע"פ דרכי הטבע) כיצד להתנהג בשעות ובימים הקרובים - שיצליחו לכוין ולהחליט ולעשות בהתאם לרצונו של הקב"ה... ולעשות זאת בזריזות..."

ובשיחה נוספת - מוגהת (מודפסת בהתוועדיות, תשמ"ב, חלק ג', עמ' 1737 ואילך):

"ומזה מובן גודל ההכרח לסיים את הפעולה שנועדה להסיר את הסכנה לבטחונם של היהודים הנמצאים בארץ ישראל, הן ב"גליל" - בצפון, והן בדרום, הן במזרח, והן במערב...וכפי שמכריזים אנשי הצבא, שהם המומחים לעניני בטחון, שמטעמי בטחון טהורים (ללא שיקולים מדיניים) חייבים לסיים את הפעולה בשלימותה. וכמדובר כמה פעמים, שהתורה קובעת שבעניני בטחון צריכים להתנהג ע"פ חוות דעתם של המומחים לעניני בטחון, כשם שבעניני רפואה צריכים להתנהג ע"פ חוות דעתם של הרופאים".

והנה... ישנם "מדינאים" שמעדיפים שיקולים פוליטיים על פני שיקולים בטחוניים...וטענו שצריכים להפסיק ולא לסיים את הפעולה... מפני הפחד שלהם מהגוים!

... סיבת הדבר היא - פחד שוא מפני הלחץ של אומות העולם, בה בשעה שהייתה הוראה ברורה שלא יהיה כל לחץ מדיני, כדי לתת אפשרות לסיים את הפעולה בשלימות!

[ובפרט כאשר רואים בפועל שהעולם נמצא במעמד ומצב ד"וסכסכתי מצרים במצרים", היינו שהגוים ושונאי ישראל עסוקים במלחמות שלהם, בינם לבין עצמם... הרי בודאי שזהו הזמן המתאים לסיים ולהשלים פעולה זו בשלימותה... תוך מינימום של קורבנות]...

כדאי שכל אחד ואחד יוסיף בכל עניני יהדות, ובפרט במצות הצדקה... לזכותם של אנשי הצבא... גם לזכותם של אלו שבידם נתונה ההחלטה (ע"פ דרכי הטבע) כיצד להתנהג...שיצליחו לעמוד בנסיון זה, ולהחליט להתנהג על פי רצונו של הקב"ה, ומתוך שמחה וטוב לבב".

בשיחה נוספת מיום ז' תמוז, תשמ"ב, מדגיש הרבי מלך המשיח שליט"א את חשיבות הבטחון בה', ושזה מביא לנסים גלויים:

"והנה מאחר שהקב"ה הראה נסים גלויים... הרי אע"פ שלא ניצלו את ההזדמנויות הקודמות, אף על פי כן, צריכים על כל פנים לנצל את הימים הבאים באופן המתאים, היינו לסיים את הפעולה שנועד להבטיח את בטחונם של יהודי ארץ ישראל...וסיום הפעולה הנ"ל תהיה מתוך בטחון אמיתי ובטחון גמור ב " ה' אלוקי הצבאות " - שאז יראו נסים גלויים גם מכאן ולהבא...".

לכתחילה אריבער: ההתוועדות עם פרוץ מלחמת יום כיפור

דרמה בארצות הברית: ניסיון חיסול של המועמד לנשיאות

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...