• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב אייר התשפ"ד (20.05.2024) פרשת אמור

ו' תשרי תשכ"ז: מלך המשיח רומז על המלחמה...

בהתוועדות הקודש, שקיים הרבי שליט"א מלך המשיח, לרגל ו' תשרי, בשנת ה'תשכ"ז, האריך לבאר, מי הוא משיח צדקנו, ואיך נדע שזה הוא, לאור דברי הרמב"ם: "יכוף כל ישראל" - בדרכי נועם ובדרכי שלום
ו' תשרי תשכ"ז: מלך המשיח רומז על המלחמה...
הרבי שליט״א מלך המשיח בהתוועדות ו׳ תשרי תשכ״ח
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

בהתוועדות הקודש, שקיים הרבי שליט"א מלך המשיח, לרגל ו' תשרי, בשנת ה'תשכ"ז, האריך לבאר, מי הוא משיח צדקנו, ואיך נדע שזה הוא, בין השאר הביא הרבי שליט"א מלך המשיח את סימני הרמב"ם: "יכוף כל ישראל" - בדרכי נועם ובדרכי שלום וביאר כי מדובר על הניצחון של המשיח במלחמות השם.

בין השאר אומר שם על יציאת היהודים מרוסיה - גאולה פרטית של המון עשרות מאות אלפים ורבבות שתביא לגאולה השלימה. שיחה זו נאמרה כמה חודשים לפני התחלת 'מבצע תפילין', ומלחמת ששת הימים, שאז התקיימו שני הדברים: התקיים גם היכוף כל ישראל ע"י מבצע תפילין, והתקיים כבר אז גם הניצחון על כל האויבים שמסביב, שהרבי שליט"א מלך המשיח הוא היחיד שניבא והבטיח ניצחון גדול תוך ימים ספורים, וממילא מובן שהוא זה שפעל את הניצחול ע"י מבצע תפילין.

לפנינו שלושה קטעים מההקלטה של השיחה, והתרגום החופשי שלהם:

"...אומר הרמב"ם מי זה המשיח - שצריך להיות סימנים גלויים. צריך להיות ממלכות בית דוד, וצריך להיות הוגה בתורה ועוסק במצוות, וצריך להיות כזה שמשתדל לחזק בדקה - אם חסר משהו בלימוד התורה וקיום המצוות, הוא נכנס בזה ומחזק, וצריך להיות באופן של "ויכוף", כשישנו יהודי שאומר שלא יתערבו לו בחיים הפרטיים כי הוא רוצה להתנהג באופן אחר, אז מתי יודעים שזה משיח? - אם הוא מתעסק עמו באופן של "ויכוף" אמנם בדרכי נועם ובדרכי שלום, אבל באופן של "ויכוף".

כי התורה דרכיה הם דרכי נועם ודרכי שלום, אבל זה לא שמבקשים רשיון, ואז אומרים לו שמע, אולי אתה רוצה לעשות כך וכך, אלא מתחילים לדבר איתו באופן של ויכוף. וכל זמן שזה איננו, אז דבר ברור שזה לא משיח. ודבר ברור שזה קודם קיבוץ גלויות. מתי שענינים אלו (כבר) נמצאים, אחרי זה יש ילחום מלחמת השם, מה שהוא עושה מלחמה, זה בגלל שזה מלחמת הוי', ואחרי זה רואים "וינצח", שהוא מנצח, ואז בא הזמן שמתחיל קיבוץ גלויות. כך פוסק הרמב"ם.

וכאן מבקשים בתפילה ש"ייחתו מריביו", שיבטלו הגבורות והצימצומים למעלה כפי שהרבי הנשיא מפרש במאמר בארוכה, במילא יבטל תוקף המצמצמים והדינים פה למטה, ואז "יחתו מריביו". ואחרי זה יהי' יתן עוז למלכו, שזה שהוא מנצח במלחמת השם, שהמוציא והמביא במלחמה זה מעיקרי ענייני המלך - "אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם" בעניני המלחמה שצריך להנהיג, ואחרי זה יהי' ירום קרן משיחו, כמו שמפרשי התנ"ך מפרשים: שיתגלה שהוא המשיח. . . ובטוב הנראה והנגלה ובעגלא דידן, שזו ההתחלה קרובה והכנה קרובה לפתיחת הדרך, דרך המלך, דרך - הדרך כפי שאומרת הגמרא, דרך רחבה, שעיוור ופיסח המון קהל גדול יבואו הנה בקרוב ממש, על ידי שתהיה גאולה פרטית בהמון של עשיריות ומאות ואלפים ורבבות של בני ישראל וזה יפתח את הדרך לגאולה האמיתית והשלימה של כל בני ישראל בכל מושבותיהם על ידי משיח צדקנו שהרמב"ם פוסק שהוא - המשיח, יבוא ויגאלנו בקרוב ממש! לחיים!״.

תמלול השיחה ממעמד הנחת אבן הפינה לבית משיח 770 וגלריית תמונות

כנס לעידוד ההתיישבות בעזה? שורה של טעויות!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...