• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב תמוז התשפ"ד (18.07.2024) פרשת בלק

מאז תקופת היוונים לא היתה גזירה כזאת על עם ישראל!

לאחר הפרסום על כוונת ראשי המפלגות הדתיות לדרוש את ביטול סעיף הנכד בחוק השבות כתנאי להקמת ממשלה, אנו מביאים קטע מיוחד מדברי הרבי מלך המשיח שליט"א על חומרת העניין שח"כים דתיים מזניחים את תיקון חוק מיהו יהודי
מאז תקופת היוונים לא היתה גזירה כזאת על עם ישראל!
עולים חדשים, למצולמים אין קשר לכתבה (צילום: משה מילנר, לעמ)
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

בעקבות הפרסום על כך שראשי המפלגות הדתיות והחרדיות דורשים לבטל את סעיף הנכד בחוק השבות כתנאי להקמת ממשלה עם הימין, פרסמנו באתר מדוע על הדתיים להתעקש על תיקון חוק מיהו יהודי כתנאי קואליציוני.

כעת אנו מפרסמים קטע מדברי הרבי מלך המשיח שליט"א אודות האבסורד בחוק מיהו יהודי, ובכך שדווקא הח"כים הדתיים מתעלמים מהבעיה החמורה. שיחת חג הפורים תשד"מ, קטעים מסעיפים ל"ד - ל"ז.

‏‏איתא בגמרא ובמדרשי חז"ל שהיוונים [ביחד עם ה"מתייוונים" ששמחו להתפס על כך] דרשו ותבעו מבנ"י "כתבו לכם על קרן השור שאין לכם ‏חלק באלקי ישראל"! הם לא דרשו שיעשו מכך "חוק", כל דרישתם לא היתה ‏אלא שיקחו "שור" ויכתבו על קרנו ("קרן השור"), חלק הטפל שבו, ש"אין לכם ‏חלק באלקי ישראל".

‏מובן ופשוט שלא יעלה בדעתו של אף א', שעי"ז שיסתובב "שור" שעל ‏קרנו תהי' כתובת הנ"ל, עלול הדבר לפעול חלישות באמונתו של יהודי! הכל ‏יודעים שכתובת זו לא נעשתה אלא מן השפה ולחוץ, מפני ההכרח של "מלכות ‏יון הרשעה", מבלי כל קשר להנהגה בפועל ח"ו, במעשה או דיבור ועאכו"כ ‏במחשבה.

‏ואף על פי כן, כאשר "מלכות יון הרשעה" דרשה דבר זה - מסרו יהודים את ‏נפשם שלא לעשות כן, וזאת - מבלי להכנס ל"חשבונות" מהי גודל הסכנה ‏שטומנת בחובה גזירה זו, האם אמנם עלולה גזירה כזו לגרום שאפילו יהודי א' ‏בלבד "יחליף את המטבע"... בגלל איזו "כתובת" שמתנוססת על קרנו של "שור"... - דבר הכי מופרך!

נקל לשער את חומר הגזירה שבחוק "מיהו יהודי", החמורה "שבעתיים" מגזירת "מלכות יון ‏הרשעה"

‏אם כך התנהגו יהודים ביחס לגזירת "מלכות יון הרשעה" שדרשה "כתבו ‏לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל" - נקל לשער את חומר הגזירה שבחוק "מיהו יהודי", החמורה "שבעתיים" מגזירת "מלכות יון ‏הרשעה":

‏(א) לא מדובר כאן על "כתובת" מסויימת שתתנוסס לה על קרנו של שור ‏שסופו לשחיטה... כי אם על קבלת "חוק" רשמי, שתוכנו - אי-הכרה ואי ‏התחשבות ב"הלכה" שניתנה מאלקי ישראל, "אין לכם חלק באלקי ישראל", רחמנא ליצלן!

‏(ב) לא מדובר כאן על הכרזה בעלמא שאינה גוררת בעקבותיה הנהגה בפועל ברוח הכרזה זו [בדוגמת דרישתם של היוונים שבודאי לא היתה גורמת לחלישות באמונה אפילו אצל יהודי א' בלבד] - שגם זו חמורה ביותר (שלכן מסרו יהודים את נפשם על זה), ובפרט כאשר הדבר מתקבל במסגרת "חוק ‏רשמי" - כי אם על מקרים רבים ביותר של רישום גוים כיהודים, עם כל ‏ההשלכות לגבי הדורות הבאים!... וכאמור, אין זו השערה בלבד, שעלולים להיות מקרים כאלו, שהרי ישנם הרבה מקרים שבהם יודעים בבירור את כל הפרטים, שמו וכתובת מגוריו בארץ ישראל!

היתה בארץ הקודש, לפני כשלושים ‏שנה, מושבה בשם "בנימינה", שבו גרו גויים גרמנים, בני הגזע שממנו יצא ‏היטלר ימ"ש! ושם היו עשרות שקיבלו תעודות שהם "יהודים"

‏אמנם, גם לפני שהתקבל "חוק" זה, היתה בארץ הקודש, לפני כשלושים ‏שנה, מושבה בשם "בנימינה", שבו גרו גויים גרמנים, בני הגזע שממנו יצא ‏היטלר ימ"ש! ושם היו עשרות שקיבלו תעודות שהם "יהודים". בשעתו חששו ‏לפרסם זאת מפני סיבות שונות ומשונות, ולאחר מכן השתיקו את הענין ‏ו"מרחו" אותו וכו', עד שלבסוף התגלה הדבר! אמנם, בעידודו של חוק זה רבו ‏מקרים אלו ביותר!

‏וכאמור לעיל, גם אם הדבר היי נשאר על גבי הנייר בלבד, הרי זה חמור באין ערוך מ"כתבו לכם על קרן השור", מכיון שהדבר מתקבל כ"חוק רשמי", ‏אך שבעתיים חמור הדבר כאשר ישנם מקרים רבים בפועל!

‏(ג) והעיקר - שלא מדובר אודות דרישה של "מלכות יון הרשעה", כפי שהיה בימים ההם, כאשר יהודים לא היו "בעלי-הבית", ועל כך הלכו במסירות ‏נפש!... שהרי בימינו אלו מתקבל "חוק" זה ע"י יהודים, רחמנא ליצלן!... בשם כל 120 חברי הכנסת, ביניהם - יהודים דתיים... וגם אלו שקוראים ‏לעצמם בשם "קומוניסטים" - הרי כאו"א "מושבע ועומד מהר סיני'', ‏וסוף כל סוף "לא ידח ממנו נדח"', השאלה היא רק במדת מהירות הדבר!

‏וכך הולך הדבר ונמשך זה 14 שנה... בימים אלו, ימי חודש אדר, מלאו ‏לחוק אומלל זה 14 שנה... ועדיין ממשיכים להתווכח אם יש צורך לתקן את ‏החוק!

ישנם כאלו שאצלם הדבר הוא באופן של "שוגג"; ישנם כאלו שאצלם ‏הדבר אמנם באופן של "מזיד", אבל אף על פי כן, אינם "מתעקשים" על זה; וישנם ‏כאלו שמוסרים את נפשם כדי ש… לא יתקנו חוק מחפיר זה!...

***

‏אם לפני עשרות שנים תפס מקום אצל מנהיגי המפלגה איזה שהוא ‏"אידיאל", או על כל פנים מה שנרשם ב"מצע הבחירות"... - הרי בעשר השנים האחרונות מכרו את הכל תמורת "כבוד" או "כסף"

‏אם לפני עשרות שנים תפס מקום אצל מנהיגי המפלגה איזה שהוא ‏"אידיאל", או על כל פנים מה שנרשם ב"מצע הבחירות"... - הרי בעשר השנים האחרונות מכרו את הכל תמורת "כבוד" או "כסף", ובעיקר - כדי להגיע ‏לשלטון, ואם לא לשלטון ממש - להשיג לכל הפחות עוד כמה "כסאות", או על כל פנים "כסא" אחד...

‏אלו שדגלו בשם ה"סוציאליזם" - מכרו מכבר את כל הקשור ‏ל"סוציאליזם" ובלבד להגיע לשלטון. אלו שדגלו ב"לאומיות" - מכרו מכבר ‏את כל הענינים והאינטרסים הקשורים עם "לאומיות", כדי לנסות להגיע לשלטון (עד כמה שהדבר עולה בידם). ואלו הדוגלים - או דגלו בעבר - ‏בשם "דת ישראל", מכרו מכבר את כל רווחי הדת האמיתיים, וזאת - תמורת ‏"כסף"... או קבלת "משרות" עבור בניהם וחתניהם... ואין כאן המקום להאריך ‏בדבר המבהיל...

‏בכל האמור אין משום "לשון הרע" - מכיון שהדברים ידועים ‏ומפורסמים לכל, "מנער ועד זקן טף ונשים"! ומכיון שנמצאים בימי הפורים - לא ייגרם נזק לאף א' מהם. כתוצאה מהדיבור אודות ענינים אלו בגלוי!

***

‏הדבר חמור עוד יותר - כאשר נציגי "מפלגה דתית" מנסים ליצור ‏את התדמית שהם עושים זאת "לשם שמים", ובמילא יש בכך משום "קידוש השם"...

‏לו יהי כדבריהם שהשתדלותם לשבת בסמוך ל"קערת-הכסף" אינה אלא ‏מתוך כוונה ומטרה אחת ויחידה העומדת לנגד עיניהם - להשיג סכומי כסף ‏עבור הישיבות הקדושות, הרי גם אז אסור להמשיך לשבת ב"כסא" תוך כדי ‏מתן "גושפקנא דתית" לכל החוקים שהם נגד "דת ישראל", ולכל לראש - ‏שלא להצביע עבור תיקון חוק "מיהו יהודי", ויתר על כן - לעשות כל מיני ‏"תעלולים" (מאחורי הקלעים) כדי למנוע יצירת "רוב" לביטול "גזירת מיהו יהודי"...

ההצמדות ל"קערת-הכסף" אינה אלא, איפוא, כדי שהם יוכלו להיות "מחלקי ‏הכסף", לחלק "שוחד" לאלו שיחניפו להם, ולהפעיל "לחץ" על אחרים שאם יפרסמו את דעתם על הצורך לבטל את גזירת מיהו יהודי - אזי "ידאגו" הם ‏שלא יועברו כספים לישיבה שהוא עומד בראשה

‏אפשר להשיג "כספים" גם כאשר לא יושבים על "קערת-הכסף"... ‏ההצמדות ל"קערת-הכסף" אינה אלא, איפוא, כדי שהם יוכלו להיות "מחלקי ‏הכסף", לחלק "שוחד" לאלו שיחניפו להם, ולהפעיל "לחץ" על אחרים שאם יפרסמו את דעתם על הצורך לבטל את גזירת מיהו יהודי - אזי "ידאגו" הם ‏שלא יועברו כספים לישיבה שהוא עומד בראשה... דברים כאלו הם מעשים בכל יום... ורחמנא ליצלן - ישנם ראשי ישיבות ש"איום" זה פעל עליהם!...

‏מאותה "קערת-הכסף" שהוא עומד בראשה - מחלקים כספים עבור ‏כנסיות של נוצרים, ענין של עבודה-זרה לכל הדעות, שגם בן-נח אסור ‏בה!... ואף על פי כן, נלחמים עד כדי מסירת נפש, ש"כסא" זה, המעניק בעלות ‏על התפקיד של חלוקת הכספים, לא יצא ח"ו מידיו של "יהודי דתי" המדבר ‏בשמם של רבנים ראשי ישיבות ואדמו"רים, ויעבור לידי "גוי" היושב בכנסת, ‏או, לפחות, ליהודי (להבדיל) האומר שאצלו אין כל נפקא מינא בין דת זו או אחרת!

‏יהודי דתי הדוגל בשם "דת ישראל" - מוסר את נפשו כדי לשלוט על ‏"קערת-הכסף", כך שהוא יהיה זה שדרכו יעברו כספים עבור "כנסיות"... ‏להשגת מטרה זו - הכל כדאי! לדבר דברי שקר, לשון הרע, וכל הדברים ‏השייכים לזה, וכיוצא בהם, הכל כדאי, ובלבד - להמשיך ולשבת סמוך לאותו שולחן שעליו נצבת "קערת-הכסף", כך שהכסף לכנסיות יעבור דוקא דרכו!

‏אין שום נפקא מינא מהו גודל הסכום שמעבירים ל"כנסיות", אפילו אם ‏המדובר בפרוטה אחת בלבד, שקל אחד בלבד, שתמורתו נותנים אלף שקלים ‏עבור ישיבה - שחרי פסק דין ברור שענין של ע"ז אינו בטל, ועל אחת כמה וכמה כאשר הסכום המועבר ל"כנסיות" מסתכם במאות אלפי דולר, לא "שקלים"... עד ‏שכבר לא יודעים מי מקבל סכום גדול יותר - הכנסיות או (להבדיל) ‏הישיבות!...

‏וכמו כן אין שום נפקא מינא כיצד מתבצעת העברת הכספים, מיד ליד או ע"י ‏שליח - שהרי "אין שליח לדבר עבירה"!.

‏ואף על פי כן, משתדלים עד כדי מסירת נפש שכל זה ייעשה ע"י "יהודי דתי" ‏בחייו הפרטיים, העושה זאת בשם דת ישראל, ובשם רבנים ראשי ישיבות ‏ואדמו"רים, וכך הולך הדבר ונמשך זמן רב, מאז שבתו טמוך ל"קערת-הכסף", ואין פוצה פה ומצפצף!!

כאשר מחלקים כספים עבור עניני "נצרות" - שוב אין פלא בכך שעושים את הכל כדי למנוע את תיקון חוק "מיהו יהודי"!!!..

‏מתנהגים כאילו שלא יודעים מכל זה או כאילו שהדבר אינו קיים כלל, ‏העיקר שהדבר אינו נעשה על ידו, ו"אני את נפשי הצלתי". - כיצד יכולים ‏לשתוק על זה בה בשעה שיהודי הנ"ל מכריז שהוא מדבר בשם כלל ישראל, ‏בשם רבנים וראשי ישיבות בארץ הקודש ובחוץ לארץ, והכל יודעים שאם אמת ‏נכון הדבר - הרי אין שליח לדבר עבירה... ואף על פי כן, אין פוצה פה ומצפצף!

כאשר מחלקים כספים עבור עניני "נצרות" - שוב אין פלא בכך שעושים את הכל כדי למנוע את תיקון חוק "מיהו יהודי"!!!..

"כבר עשו תשובה, ואין הדבר תלוי אלא בביאת משיח"

דרמה בארצות הברית: ניסיון חיסול של המועמד לנשיאות

תגובות

  • אחד שחושב שיודע , כ"ב חשון התשפ"ג, 09:38

    דברי הרבי נכונים ומדויקים מתמיד, ועדיין אין שום שינוי. הרי אם יעבירו חוק מיהו יהודי, סוף כל סוף תהיה זו אמירה חד משמעית שאין להם לגויים ולאפיקורסים חלק בארצנו, וזה לא כל כך נעים כאשר המשכורת שלך משולמת מכספי עבודה זרה (כולל משכן הטומאה המתקרא הכנסת).
    ואין פה את מי לשכנע. כל מה שמעניין זה "אני את נפשי הצלתי". עד כדי כך העיוורון גדול ששוכחים שהשם בוחן כליות ולב ומה מחכה בעולם הבא. השם יצילנו.

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...