חג השבועות שחל בעבר שבת

הלכה ומנהג: מנהגי חג השבועות שחל בערב שבת

הערות אנ"ש והתמימים על ההנהגה לומר "יחי" לפני "מודה"

מאז שהרבי שליט"א מלך המשיח פירסם את דבר מלכות פ' תולדות, התקבל אצל החסידים לומר "יחי אדוננו" לפני מודה אני". הנהגה שהתפרסמה לראשונה בדפוס ב"שבת אחדות" (תשנ"ז) בכפר סיטרין - לפני עשרים שנה, וכעת בגליון החדש נדפסה עוד הערה בנושא.

תמניא אפי של גאולה

לנוהגים לומר את פרק התהילים של הרבנית חיה מושקא, בשבת כ"ה אדר א', מתחילים לומר פרק קי"ט וגם קי"ח עד כ"ה אדר ב. בשנתיים הקרובות יוצא לסיים את ה"תניא אפי" כל יום משך כ"ה חודשים

לקראת פסח • הרב דניאל גראבסקי ברשימת מוצרי בריאות וקוסמטיקה

בימים אלו בהם עשרות רבני מכון הלכה חב"ד מוצפים בימים אלו באלפי שאלות במוקדי ההלכה סמס לרב וקו לרב, רבות מהם שאלות על מוצרי בריאות וקוסמטיקה הכשרים לפסח, בעקבות זאת הרב דניאל גראבסקי דיין ומו"צ בירושלים ומומחה כשרות מגיש רשימה מסודרת ועדכנית לשנת תשע"ח • בכתבה המלאה

חודש ניסן • פרשת הנשיאים: היום החמישי

נוהגים מראש חודש ניסן ואילך לקרוא אחר תפילת שחרית את "פרשת הנשיא", מכיוון שבראש-חודש ניסן הייתה חנוכת המזבח של המשכן, ובמשך שנים-עשר ימים הקריבו שנים-עשר נשיאי השבטים קרבנות מיוחדים לחנוכת המזבח, בכל יום נשיא אחר • אתר הגאולה מגיש הוסח אמירת 'פרשת הנשיאים' ליום החמישי • הכתבה המלאה

החידון הגדול של "למען ילמדו"

בימים אלו, מכון "למען ילמדו" יוצא במבצע מיוחד בו נבחנים על שאלות הלכה למעשה וזוכים בכרטיס טיסה לרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א ובפרסים יקרי ערך • היכנסו עכשיו לאתר "למען ילמדו", ענו נכונה על השאלות, והצטרפו להגרלה הגדולה! המבצע תקף עד ח' שבט ה'תשע"ח • כל הפרטים ב"כתבה המלאה"

חוץ לארץ • הערב מתחילים לומר "ותן טל ומטר"

הערב מתחילים לומר בתפילת שמונה עשרה בחוץ לארץ את "ותן טל ומטר". לתועלת הציבור תושבי חוץ לארץ אנו מגישים את ההלכות בנוגע לכך, כפי שפורסמו על ידי רבני שכונת הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א "קראון הייטס", הרה"ג הרב אהרן יעקב שוויי והרה"ג הרב יוסף ישעיה ברוין • הכתבה המלאה

ימות המשיח של "עולם ההלכה" באינטרנט • הסיפור המלא

חודש וחצי מאז נפתח בסערה אתר "סמס לרב" או כפי שמכונה "הגוגל של עולם ההלכה" והנתונים מדהימים: מעל 250,000 צפיות (!), מכל רחבי העולם באתר החדש של 'מכון הלכה חב"ד' בו נמצא מאגר עצום של שאלות הלכתיות בכל התחומים הנענים ע"י רבני חב"ד-ליובאווטש באה"ק • הסיפור המלא

לענוד דגלון משיח ברה"ר בשבת

בגליון "הערות התמימים ואנ"ש צפת" האחרון, ישנו בירור הלכתי מקיף בעניין נשיאת דגלון משיח ברה"ר בשבת, שמחזקת את הנהגת אנ"ש והתמימים, ומסבירה את התשובה להיתר של כמה רבנים, ומהם הרב מארלאוו ז"ל, להתיר לצאת בשבת ברה"ר עם דגלון משיח.

תזכורת: היום האחרון לברכת האילנות

היום, ל' ניסן, הינו היום האחרון בו ניתן לברך ברכה מיוחדת זו (אותה מברכים רק אחת לשנה). הרבי שליט"א מלך המשיח מציין שברכה זו מופיעה בפירוש בסידור של אדמו"ר הזקן בהלכות ברכות הנהנין, ומשמע שיש להשתדל לברך ברכה זו, במכל שכן מברכת הקשת שאינה מופיעה בסידור (מכתב מח' אדר תשי"ח).

האם יצומו תענית אסתר בימות המשיח

הרב ישראל גרנובטר, מח"ס מעשה מלך ומלקט ספרי האמרים ה"ירוקים" ב"הערה" בנוגע האם יצומו את תענית אסתר בימות המשיח, מסיק שלעומת ד' התעניות , שלפני הפיכתם "לששון ולשמחה ולימים טובים" יש להם תקופת של "ביטול" בימות המשיח, דהיינו "אוכלים ושותים על דרך הרגיל על מנת לעבוד את ה'" (ח' אייר תשמח, מסרט ההקלטה). אבל לתענית אסתר אין תקופת "ביטול" והיא מתהפכת מיד לששון ולשמחה.

72 שעות צום נגד השו"ע רמב"ם ותניא?! מחאה! המתענה נקרא חוטא

בקשר ליוזמה בלתי רצויה של שלושה ימי צום רצופים כדי לבטל גזירה, כביכול בשם החסידות ותורת הבעש"ט, כנגד ונגד הלכה בשו"ע והרמב"ם, כנגד פסק דין אדמוה"ז בתניא, וכנגד שיטת הרבי שליט"א מלך המשיח שהודיע אותה באגרות קודש רבות ובמאמרים, שלדור זה אין כח להתענות, ועוד ועיקר - אין גזרות, אדרבה, נמצאים בימות המשיח.

הערות התמימים ואנ"ש 770 - פירסום תמונות נשים

בכתבה - להורדה / צפיה חוברת הערות התמימים ואנ"ש 770 לפורים קטן תשע"ו. בתוספת הערה על אחת ההערות בנוגע ל"מעשה רב" מספר השלוחים בנוגע לתמונות נשים.

דף 2 מתוך 2