• ב"ה ימות המשיח!
  • י"א תמוז התשפ"ד (17.07.2024) פרשת בלק

דבר מלכות שופטים: פירסום זהות המשיח

החיוב ההלכתי (=מצווה) להאמין ב(רבי שליט"א מלך המשיח כ)נביא, מוביל בהכרח לפירסום זהותו כמשיח. בנוסף, הלשון "בעל בחירה" מחייבת שהוא נשמה בגוף גשמי, חי וקיים כפשוטו ממש. הרב טוביה דורון
דבר מלכות שופטים: פירסום זהות המשיח
שלט משיח באיילון
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

דבר מלכות שופטים: פירסום זהות המשיח

החיוב ההלכתי (=מצווה)  להאמין ב(רבי שליט"א מלך המשיח כ)נביא, מוביל בהכרח לפירסום זהותו כמשיח. בנוסף, הלשון "בעל בחירה" מחייבת שהוא נשמה בגוף גשמי, חי וקיים כפשוטו ממש.

כאשר מדברים עם חלק מאנ"ש על החשיבות להתמסר לפרסום זהותו של הרבי שליט"א כמלך המשיח וחייו הנצחיים, לפעמים נשמעת טענה, שעם כל הכבוד הרי מדובר בהרגש חסידי וכו' אבל עדיין לא מדובר בעיקר בדת ולכאורה יש דברים יותר חשובים ומוכרחים להתעסק בהם, מבחינת הקדמה של לחם ומים לדובדבן שבקצפת. הטענה כזאת נובעת מחוסר ידע או חוסר התבוננות בדברים ברורים שהרבי שליט"א מלך המשיח אומר בשיחותיו הקדושות .

בשיחה של שופטים נ"א הרבי שליט"א מלך המשיח מדבר בצורה ברורה על החיוב ההלכתי להאמין בו בתור נביא. לא מדובר על הענינים של שפיץ חב"ד ואפילו לא על דברים בסיסיים שקשורים בהתקשרות החסיד לרבו. מדובר פה על החובה ההלכתית שנוגעת לכל יהודי באשר הוא ללא הבדל עדה או השקפה.

באותה שיחה ( ס"ט) אומר הרבי שליט"א מלך המשיח שיש חיוב הלכתי לדעת שיש גילוי נבואה אצל המשיח עוד לפני הגאולה . זאת אומרת שעפ"י ההלכה כל יהודי מחוייב להאמין שהרבי לא רק הנביא אלא גם מלך המשיח. ובכלל, הרי ברגע שלרבי שליט"א מלך המשיח יש תוקף של שופט הדור ונביא הדור זה מחייב אותנו לקיים את הוראותיו הקדושות, כולל הוראה להכריז יחי המלך (ב' ניסן התשמ"ח), בדיוק כמו להניח תפילין.

כנ"ל בנוגע לאמונה בנצחיות חייו של של הרבי שליט"א מלך המשיח בגשמיות כפשוטו ממש . בנוסף לדברים ברורים על כך שחייב להיות נשיא הדור בגוף גשמי כפשוטו ממש ( לקו"ש חכ"ו עמ' 7 וכו'), אומר הרבי שליט"א מלך המשיח "דמכיון שאחכה לו בכל יום שיבוא עכצ"ל שמציאותו (נשמה בגוף ) קיימת גם עתה (התוועדויות התשמ"ט ח"א עמ' 446 (הנחה)):

"ובהמשך לזה — יעלו עתה אלו שהכינו משקה המשמח עבור התוועדויות בקשר עם פעולות דהפצת התורה והמעיינות חוצה, וכרגיל, יכריזו אודות תוכן המאורע, המקום והזמן. ויזמינו את כל המסובים, בתוככי כלל ישראל, ולכל לראש — יזמינו את משיח צדקנו!!
ויה״ר שעוד לפני שיבוא הזמן דהתוועדויות אלו, תיכף ומיד בעלייתם להכרת ולהזמין כו׳ — יבוא ויתגלה משיח צדקנו בפועל ממש,
— בשר ודם, שנמצא כבר בעוה״ז הגשמי, דמכיון ש״אחכה לו בכל יום שיבוא״, עכצ״ל שמציאותו (נשמה בגוף) קיימת גם עתה —
ויעורר את בחינת היחידה (דרגתו של משיח) אצל כאו״א מהמסובים כאן (בתוככי כלל ישראל), אצל ... (כ״ק אדמו״ר שליט״א אמר שמו ושם אמו - "מ.מ. בן חנה") ואצל כל המסובים, שרבים הם ואי אפשר לפורטם, ואין צורך לפורטם מכיון שכל א׳ יכול להזכיר שמו כו'."

זאת אומרת שהאמונה במציאותו של מלך המשיח נשמה בגוף גשמי עוד טרם הגאולה היא חלק מי"ג עיקרי האמונה, דבר שכמובן מחייב כל יהודי ללא יוצא מן הכלל.

אגב, פה המקום להזכיר את מה מה שבזמנו כתב הרב זמרוני ציק באחת הגליונות של שיחת הגאולה, שבשיחה של פרשת שופטים הנ"ל ( סי"א), מובא שצריך לפרסם שזכינו שהקב"ה בחר ומינה בעל בחירה שיהיה יועצייך ושופטייך וכו', וידוע שעפ"י החסידות (לדוגמא סה"ש התשמ"ז שיחת ש"פ ראה ס"ד) בעל בחירה יכול להיות דווקא נשמה בגוף. וכאמור מפה ומעוד מקומות רואים שיש לנו חיוב הלכתי ממש לפרסם את זה שנשיא דורנו הוא בעל בחירה (דהיינו נשמה בגוף) ונביא הדור.

 

דבר מלכות שופטים - הפוך מהרמב"ם?!

אנא נסיב מלכא | חלקי הוי' אמרה נפשי

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...