• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב תמוז התשפ"ד (18.07.2024) פרשת בלק

הדברים הברורים של מלך המשיח

התבוננות במהלכי התקופה מגלה כי אנו חיים בעידן מסוג אחר לגמרי המוביל בוודאות לגאולה האמיתית והשלימה, עלינו להתבונן בכך ולעשות כל שביכולתנו כדי להביא להתגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח
הדברים הברורים של מלך המשיח
פרסום משיח בכל מקום. הרבי שליט"א מלך המשיח, מעניק דולר ואת ברכתו למיזם פרסום משיח על גבי חולצות
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

שנת תנש"א, לפני 32 שנה, היתה שנה מיוחדת במינה, עוד לפני שהיא התחילה, הכריז הרבי שליט"א מלך המשיח כי ראשי התיבות של השנה הינם "תהא שנת נפלאות אראנו" כשהוא מחבר מילים אלו, לנבואה מספר מיכה: "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". פסוק זה מגלה כי הנפלאות שקורים לעם ישראל בעת הגאולה הינם גדולים יותר מהנפלאות שאירעו לעם בעת יציאתו ממצרים.

עוד לפני שנה זו, הצביע על המדרש בילקוט שמעוני הרומז בצורה מופלאה להתרחשויות שעמדו במרכז הסערה העולמית אז - מלחמת המפרץ. ההתגרות של המלכים הערביים אלו באלו, והתערבות המעצמה הגדולה - ארצות הברית נרמזו בנבואה בילקוט שמעוני: "שנה שמלך המשיח נגלה בו, כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה. מלך פרס מתגרה במלך ערבי, והולך מלך ערבי לארם ליטול עצה מהם.. וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם ויאחוז אותם צירים כצירי יולדה. וישראל מתרעשים ומתבהלים, ואומרים: להיכן נבוא ונלך, להיכן נבוא ונלך? ואומר להם (ה' לישראל): בני, אל תתייראו, כל מה שעשיתי, לא עשיתי אלא בשבילכם. מפני מה אתם מתייראים? אל תיראו, הגיע זמן גאולתכם".

בוודאי שמשיח כבר היה בא

זמן קצר לאחר סיום המלחמה בחג הפורים, הוציא הרבי שליט"א מלך המשיח מכתב כללי "אל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם" בו הוא גילה כי הנפלאות שראינו במלחמה זו הינם גדולים יותר אפילו מנס פורים.

כחודש לאחר מכן ביום כ"ו ניסן, הודיע הרבי שליט"א מלך המשיח כי יש להתבונן במהלכי התקופה כמו מלחמת המפרץ וקריסת מסך הברזל, לראות בהם את ניסיו של הקב"ה, ולתת לו שבח והודיה על חסדיו "עד שהוא לא מתבייש לצאת בריקוד בגלל הניסים הגלויים"!

בשיאה של ההתעוררות נושא הרבי שליט"א מלך המשיח את ה'שיחה הידועה' שנאמרה באור לכ"ח ניסן באותה שנה: "על פי האמור לעיל על דבר הדגשת ענין הגאולה (במיוחד) בזמן זה - מתעוררת תמיהה הכי גדולה: היתכן שמבלי הבט על כל הענינים - עדיין לא פעלו ביאת משיח צדקנו בפועל ממש?!... דבר שאינו מובן כלל וכלל!

... ואילו היו מתכוונים ומבקשים וצועקים באמת, בוודאי ובוודאי שמשיח כבר היה בא!!

... הדבר היחיד שיכולני לעשות - למסור הענין אליכם: עשו כל אשר ביכלתכם - ענינים שהם באופן דאורות דתוהו, אבל, בכלים דתיקון - להביא בפועל את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!

... ואני את שלי עשיתי, ומכאן ולהבא תעשו אתם כל אשר ביכולתכם".

פועלים גאולה עכשיו

להבהרת דבריו המפורשים, נדרש הרבי שליט"א מלך המשיח ביום ראשון שלאחר מכן, עת עמדה אשה וביקשה בדמעות שהרבי שליט"א מלך המשיח הוא שיפעל ויביא את הגאולה, וענה לה: "אם אני רבי (והראה בידו על עצמו) אז דיברתי באופן ברור שזה צריך להיעשות ע"י כלל ישראל. (והצביע עליה ועל כל הסובבים) וגם זה בכללם, וזה וזה וזה". ואכן, הדברים צריכים להעשות בפועל על ידי כל אחד מאיתנו - אנחנו אלו שמבצעים את המשימה  ומביאים בפועל עכשיו, את הגאולה האמיתית והשלימה!

ממצרים לגאולה האמיתית והשלימה

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...