• ב"ה ימות המשיח!
  • ט"ז סיון התשפ"ד (22.06.2024) פרשת בהעלותך

דבר המערכת / מאה עשרים ושתיים שנים של מהפך גאולתי

כמו משה רבינו, אשר רדף אחרי הגדי הפעוט, כך גם אצל הרבי שליט"א מלך המשיח, אשר מגיל פעוט נתגלו אצלו ההנהגה והדאגה לכל אחד • ביום הולדתו - יום ההולדת של כולנו ניתן לקבל ברכתו ועצתו • כשם שהתקיימו כל נבואותיו כך גם תתקיים נבואת הגאולה בקרוב ממש
מאה עשרים ושתיים שנים של מהפך גאולתי
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

מעטים הם הרגעים ההיסטוריים הגדולים, כאלו ששינו לנצח את העולם כולו, אבל נעשו בשקט, בלי שכמעט אף אחד אינו מודע להם. כזה הוא יום לידתו של הרבי שליט"א מלך המשיח בי"א ניסן ה'תרס"ב (1902).

כן, באותו יום שישי, בעיר ניקולייב, התחולל רגע משמעותי ששינה לעד את פני ההיסטוריה. אותה נשמה גדולה של מלך המשיח, מי שעתיד להנהיג את העולם כולו ולהצעידו לגאולה האמיתית והשלימה, ירדה לעולם.

והיה מי שידע על כך. במרחק גדול מהעיירה, בעיר רוסטוב של נהר דון, התגורר באותם ימים האדמו"ר רבי שלום דובער (הרש"ב) מליובאוויטש, הרבי החמישי בשושלת נשיאי חב"ד שאביו של התינוק, הרב לוי יצחק שניאורסאהן, היה מחסידיו. שישה מברקים מיוחדים נשלחו באותו יום מהרבי הנערץ אל חסידו שבניקולייב, בהם הדרכות מיוחדות כיצד לנהוג בתינוק, והידורים מיוחדים שצריכים להרגיל בהם את התינוק, כמו נטילת ידיים לפני כל פעם שמאכילים אותו, גם בגילו הפעוט.

מדובר היה על יום שישי, ערב שבת הגדול, זמן לחוץ אצל כל אדם מהישוב, וקל וחומר אצל הרבי הרש"ב. אך בתוך זמן זה, הוא שלח שישה מברקים מיוחדים, דבר המעיד יותר מכל על החשיבות המיוחדת שניתנה ללידת התינוק המיוחד.

בברית של התינוק, שהתקיימה בעיצומו של חול המועד פסח בבית סבו שהיה רב העיירה, נקרא שמו על שם סביו הגדול, רבי מנחם מענדל, הרבי הצמח צדק.

אם על כל שם הניתן לתינוק בעת הברית, או לבת בעת קריאת התורה לאחר לידתה, נאמר כי שם זה ניתן על ידי ההורים בנבואה קטנה, בוודאי שגם שם זה, המכוון ביותר על שמו של מלך המשיח, עליו נאמר ש"מנחם שמו", היה מכוון ביותר.

על גידולו של הילד הצעיר ועל כשרונותיו שהתגלו בגיל צעיר ביותר, העידה אמו, הרבנית חנה, שכבר בעת שמלאו לו שנתיים, שאל את ארבעת הקושיות, וכעבור כמה שנים, ב'חיידר' המקומי, לא היה מי שיכל עוד ללמד את הילד חומר לימודי חדש שהוא לא ידע, והילד למד בביתו יחד עם אביו, המקובל הגאון רבי לוי יצחק.

על הלך מחשבותיו כבר בגיל שקדם לכניסתו לתלמוד תורה (בגיל 3), העיד שנים מאוחר יותר, הרבי שליט"א מלך המשיח עצמו, במכתב ששלח למר יצחק בן-צבי: "מיום הלכי ל"חדר" ועוד קודם לזה התחיל להתרקם בדמיוני ציור גאולה העתידה - גאולת עם ישראל מגלותו האחרון, גאולה כזו ובאופן כזה שעל ידה יהיו מובנים יסורי הגלות הגזירות והשמדות. וכחלק מעתיד מזהיר זה וכחלק מגאולה זו יהיה "נשיא זה מלך, לא נשיא שבט - אלא שאין על גביו אלא ה' אלוקיו"".

מנהיג מלידה

ניצני המנהיגות נכרו באישיותו של הרבי שליט"א מלך המשיח מקטנות, בדגש מיוחד על רגישות ועזרה לזולת. כך היה גם בעת שהתחוללה אז מלחמה באוקראינה, ומשפחתו הצטופפה יחד עם משפחות נוספות במקלט בתנאים לא קלים, שהעיקו במיוחד על הילדים ועל הפעוטות - הרבי שליט"א מלך המשיח, ילד צעיר לימים, עבר בעצמו בין הילדים והתינוקות והרגיע את הבוכים והמייללים, כך העידה אמו, כשכל המבוגרים עמדו מסביב משתוממים.

באירוע שאירע גם הוא בשנות ילדותו, ניכרה הקרבתו למען האחר, באופן מעורר השתאות. היה זה בעת שעמדו ליד הנהר השוטף, כאשר לפתע נשמעה זעקה ואחת האמהות הצביעה על דמות בנה הנאבק בגלים השוצפים, בעודו מנסה להיחלץ מהם. כעבור מספר שניות, נראתה דמות של ילד צעיר, הקופץ למים ומושך את הטובע אל החוף, כשכולם אינם מבינים מיהו המלאך המושיע. רק כאשר ראתה אותו אימו עומד בצד בשקט כשבגדיו רטובים, הבינה מי היה אותו ילד מסתורי, שבחר לקפוץ למים השוצפים כדי להציל את הזולת.

במדרש מסופר על משה רבינו, בתקופה שבה היה רועה צאן במדין, לפני שהתגלה אליו הקדוש-ברוך-הוא בפעם הראשונה. בעודו שומר על עדר הצאן של יתרו (חותנו), ברח לו גדי אחד מן העדר והגיע עד לבריכת מים. משה רבינו, ששם לב כי הגדי ברח, רץ אחריו ומצא אותו שותה מים מן הבריכה.

משה לא כעס על הגדי אלא גילה כלפיו רחמים. כשראה כי הגדי התעייף מהריצה, החליט לשאת אותו על כתפיו חזרה למקום המרעה של העדר. בעקבות האירוע, החליט הקדוש-ברוך-הוא כי משה מתאים להנהיג את עם ישראל מתוך חמלה, רגישות והבנה לצרכיהם.

שני סיפורים אלו מתמזגים להם יחדיו בחודש ניסן, חודש הגאולה. אלו הם שני המנהיגים הגדולים, זה שהוציא את עם ישראל מגלותו הראשונה במצרים, וזה אשר נבחר להוביל את דורנו לגאולה האמיתית והשלימה ובכך להשלים את התהליך שהחל אז, במצרים, לפני יותר משלושת אלפים שנה.

ואכן, אמרו חז"ל כי "גואל ראשון הוא גואל אחרון". נשמה אחת מחברת בין מנהיגי הדורות, נשמתו המיוחדת של הרועה הנאמן, משה רבינו, אשר מלווה את עם ישראל בכל הדורות, בדמותו של נשיא הדור ומנהיגו.

מזלו גובר

יום הולדתו של נשיא הדור, הוא יום החג של כולנו. הרבי שליט"א מלך המשיח הוא זה שהכריז על 'מבצע יום הולדת', בהסבירו כי מדובר ביום נעלה ביותר, יום עליו נאמר בתלמוד הירושלמי כי 'מזלו של אדם גובר בו', ואם כן, אין להסתפק רק בקבלת מתנות, אלא על האדם לנצל את יום הולדתו כדי להתבונן במעשיו ולקבל על עצמו החלטות טובות שילוו אותו גם בעתיד.

כך גם ביום ההולדת של הרבי שליט"א מלך המשיח - י"א בניסן (החל בשנה זו ביום שישי 19.04), בו גובר מזלו ומזל כל עם ישראל - עלינו להתבונן ולעשות חשבון צדק עם עצמנו, האם אכן אנו עושים מה שביכולתנו להביא את הגאולה האמיתית והשלימה. בנוסף, נקבל על עצמנו החלטות טובות אישיות, בהוספה של ענייני טוב וחסד, והוספה בענייני תורה ומצוות. אפילו הוספה קטנה ביותר - יש בכוחה לפעול גאולה לעולם כולו.

זוהי מתנת יום ההולדת המושלמת הנדרשת מאיתנו בעת הזו. את יום ההולדת של כולנו ואת הימים הסמוכים לו, ננצל כדי להביא לידיעת כל אחד ואחת, על בשורת הגאולה של הרבי שליט"א מלך המשיח הקובע בנבואה ברורה כי "הנה זה מלך המשיח בא, וכבר בא".

גם בעת הנוכחית, ובמיוחד על רקע המלחמה המתחוללת מזה חצי שנה, בדרום הארץ ובצפונה, ובשעה שהאיומים מקרוב ומרחוק אינם פוסקים, מוטלת עלינו האחריות - להתחזק ולפרסם אשר בוודאי ובוודאי שהגיע זמן הגאולה.

דבריו הקדושים של הרבי שליט"א מלך המשיח, אשר ארץ ישראל הינה המקום הבטוח בעולם, מקבלים משמעות מחודשת, על רקע הניסים שאינם פוסקים, לכלל ולפרט, ובוודאי בקרוב ממש נזכה לניסים גדולים בשחרורם בשלום של כלל החטופים ובשמירה האלוקית על כל החיילים.

ולסיום: יום הולדתו של נשיא הדור, מהווה גם הזדמנות לבקש את ברכתו. ניתן לפנות לכל אחד ממוקדי חב"ד כדי לכתוב ולבקש את ברכתו ועצתו של הרבי שליט"א מלך המשיח. הניסים מתגלגלים בכל מקום, הצטרפו גם אתם.

המערכת

ערבות הדדית: התמסרות למען יהודי - המביאה גאולה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...