• ב"ה ימות המשיח!
  • ח' סיון התשפ"ד (14.06.2024) פרשת נשא

ביבי נתניהו אתה מסכן את חייהם של מליוני יהודים, תתפטר מיד מתפקידך!

בעקבות הפרסום על פסגת עקבה המסוכנת והכניעה של ישראל לפלסטינים בלחץ ממשל ארצות הברית מפרסמים אנו שיחה של הרבי שליט"א מלך המשיח בנושא
ביבי נתניהו אתה מסכן את חייהם של מליוני יהודים, תתפטר מיד מתפקידך!
(צילום: Amos Ben Gershom, לע"מ)
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

הפרסום על פסגת עקבה והכניעה של ממשלת ישראל לפלסטינים מראים לנו את המציאות בה ביבי נתניהו נכנע שוב ומסכן מליוני יהודים בסכנת נפשות כפשוטו.

מביאים אנו שיחה של הרבי שליט"א מלך המשיח משנת תשמ"ו בה מדובר בדיוק על העניין הזה. הרבי שליט"א מלך המשיח דורש מראש הממשלה (דאז) להתפטר בעקבות הסכם ה"שלום" ושלא ימשיך במעשים אלו.

לחץ כבד?! - התפטר!!!

עוד בשעתו, כאשר התנהלו המגעים לחתימת ההסכם, קבלתי ידיעות ברורות על התכניות [אמנם לא מאלו שניהלו את המגעים, כי אם מאנשים אחרים, יהודים ואינם-יהודים (להבדיל) שיש להם מהלכים בחוגי הממשל בוושינגטון, אשר, לא היססו לסכן את מעמדם הפוליטי על-ידי מסירת ידיעות אלו], והבעתי מחאה תקיפה על תכניות אלו, והבהרתי את הדברים באופן דמילתא בטעמא - שהדבר מהוה סיכון חמור ביותר לבטחונם של היהודים הישובים בארץ הקודש.

ובעצם, לא היה כל חידוש בדבר, שכן, אלו שניהלו את המגעים לחתימת ההסכם, ידעו היטב את גודל הסכנה לבטחונה של ארץ ישראל הכרוכה בהחזרת השטחים ובארות הנפט - לידיה של מצרים.

ולמרות זאת, החליטו שיש לסכן את בטחונם של היהודים שיושבים בארץ הקודש, להעמידם במצב של סכנת נפשות, רחמנא ליצלן, כדי לקבל חתימה על הסכם שלום!

יודעים בדיוק מי הם אלו שניהלו את המגעים, מי הם אלו שהכריעו לקבל החלטה זו, ומה היו הסיבות שהניעו אותם לכך.

טענו בשעתו, שמפעילים עליו לחץ כבד שאינו יכול לעמוד בו, ואינו רואה מוצא אחר מלבד להסכים לפירוק הישובים, החזרת השטחים והחזרת בארות הנפט - תמורת חתימת הסכם שלום.

על כך עניתי [לאותו אדם שבאמצעותו התנהלו חילופי הדברים, על מנת להעבירם לזה שהיה אחראי לחתימת הסכם השלום] שאם מרגיש שאינו יכול לעמוד בלחץ כה כבד ואינו רואה מוצא אחר - אזי העצה היעוצה שיתפטר מתפקידו, ויתן את התפקיד למישהו אחר שיוכל לעמוד בלחץ! כיצד יכול הנך - המשכתי לטעון - לקחת על עצמך אחריות לסיכון בטחונם של שלשה מליון יהודים, אך ורק בגלל שמפעילים עליך לחץ כבד שאינך יכול לעמוד בו?!

הנך מודה שוויתורים אלו מהווים סיכון רציני למצב הבטחון, אלא מאי, טענתך שאין לך ברירה מכיון שמפעילים עליך לחץ כבד שאינך יכול לעמוד בו - ובכן, ישנה עצה פשוטה: הכבד ושב במקומך, ותן את ההנהגה למישהו אחר שיוכל לעמוד בלחץ כזה, כדי שלא לסכן את בטחונם של שלשה מליון יהודים!

אתה אמנם אינך יכול לעמוד בלחץ כזה, אבל יתכן שימצא מישהו אחר שיוכל לעמוד בלחץ כזה! ואם-כן, מי יאמר שדוקא אתה הוא זה שמוכרח לקבל את ההחלטה בדבר -כאשר ההחלטה זו מהוה סיכון לבטחונם של היהודים היושבים בארץ הקודש?!

אין לך אדם שנולד 'שר', ועל-אחת-כמה-וכמה 'ראש ממשלה' - ואדרבה: אצלו אישית מודגש הדבר ביותר - שהרי במשך כמה-וכמה שנים היה במצב של גלות בחוץ-לארץ, וגם לאחרי בואו לארץ ישראל היה משך זמן שהוכרח להתחבא, ורק אחר-כך הגיע מצב שהיה יכול להסתובב באופן חפשי ולהביע את דעותיו, אבל עדיין היה רחוק ממצב של שלטון, ועד לאחרי כמה מהפכות - עלה לשלטון!

ואם-כן מה הרעש בכך שכאשר מגיע מצב שלוחצים עליו לסכן את בטחונם של היהודים היושבים בארץ הקודש - יתפטר מתפקידו בגלל שאינו יכול לעמוד בפני לחץ כזה?!

גם לאחרי שיתפטר מתפקיד של ראשות-הממשלה, יוכל להמשיך לחיות חיים תקינים ככל אדם, הן בנוגע לחיי המשפחה והן בנוגע לחיים חברתיים, מעמד מכובד וכדומה. ואדרבה: במקרה כזה - לא תרבץ על מצפונו האחריות הכבדה שהוא הוא זה שהעמיד את כל היהודים היושבים בארץ הקודש במצב של סכנה בטחונית חמורה!

ואפילו אם הוא אינו רואה מישהו אחר שיוכל לעשות יותר טוב ממנו - אין זו הוכחה, היות והוא משוחד! תחזיר את המנדט שלך לאלו שבחרו בך, והם ימצאו מישהו אחר שיוכל לעמוד גם בפני לחץ כזה, כדי שלא לסכן את בטחונם של שלשה מליון יהודים!

אין ׳חופש הפרט׳ למתאבדים!

זאת ועוד:

אפילו אם כל שלשת מליון היהודים יבחרו בו, ויסמכו את ידיהם על החלטתו - הרי כשמדובר אודות דבר שיעמידם במצב של סכנת נפשות, אין הדבר תלוי בהם כלל!

משל למה הדבר דומה - לאדם שיחליט לאבד את עצמו לדעת, באמרו, שהוא בעל-הבית על עצמו, ואף אחד אינו יכול לומר לו כיצד להתנהג בחייו הפרטיים, היות והוא חי ב"מדינה דמוקרטית".

גם במדינה דמוקרטית כמו ניו-יורק - כאשר יטפס אדם על 'גשר ברוקלין' ויאיים לקפוץ לתוך הנהר, יזעיקו מיד את המשטרה ומכבי-האש, ויעשו את כל המאמצים להערים עליו ולמנוע ממנו לבצע את איומו!

ואם הדברים אמורים בנוגע לחייו של אדם אחד - הרי על-אחת-כמה-וכמה כאשר מדובר אודות בטחונם של שלשה מליון יהודים, שאין רשות לאף אחד, גם לא להם בעצמם, לסכן את בטחונם!

ובכן, גם אם אי-אפשר לתבוע מממנו לשנות את עמדתו ולעמוד בתוקף (שהרי אינו חייב להתנהג לפי עמדתו ושיטתו של מישהו אחר) - אפשר לתבוע ולדרוש ממנו שיתפטר מתפקידו, ולא יהיה הוא הגורם לסיכון בטחונם של שלשה מליון יהודים!

והטענה שכל אלו שכיהנו בראשות-הממשלה לפניו לא עשו כן - אין לה מקום בשכל כלל:

דברתי פעם עם יהודי שיסגור את החנות שלו בשבת, והשיב לי, כיצד יכול הנני לסגור את החנות בשבת, כאשר במשך כל שנות קיומה של החנות, למעלה מחמישים שנה, גם כאשר היתה בידי מנהלים יהודים, היתה החנות פתוחה בשבת?! אמרתי לו, הנך 'יהודי פקח', ובכן, מכיון שיודע הנך שבנוגע לשמירת שבת ישנו ציווי מפורש בעשרת-הדברות -מה איכפת לך כיצד התנהגו בעליה הקודמים של החנות?!

ובמכל-שכן וקל-וחומר בנדון-דידן - לא רק שמירת שבת, ובנוגע ליהודי אחד, כי אם פיקוח-נפש (שדוחה את השבת), ובנוגע לשלשה מליון יהודים:

מכיון שהנך מבין ויודע היטב שחתימה על הסכם שלום בתנאים כאלו (החזרת שטחים, בארות הנפט וכיוצא-בזה) מהוה סיכון חמור לבטחונם של שלשה מליון יהודים - כיצד יכול הנך לקחת על עצמך אחריות כבדה כזו, אך ורק בגלל שאינך רוצה להתפטר מתפקידך כראש-ממשלה כשם שלא עשו זאת ראשי-הממשלה שקדמו לך?!

(מעובד ע"פ שיחת ש"פ חיי-שרה תשמ"ו)

פסגת עקבה: מסמך הכניעה המלאה של ביבי נתניהו | תרגום מאנגלית

המפקד שלחם עם סכין במחבלים ממתין לפקודה לתקוף

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...