• ב"ה ימות המשיח!
  • י"א תמוז התשפ"ד (17.07.2024) פרשת בלק

תש״מ: חגיגות שלושים שנות נשיאות

ה'פאראד', אותו מעמד מיוחד המלווה את ל"ג בעומר במחיצת הרבי שליט"א מלך המשיח, המתקיים בשנים בהם חל ל"ג בעומר ביום ראשון. אתר הגאולה בפרויקט מיוחד מגיש יומן המתאר את האירוע וגלריית תמונות משנת תש"מ (1980)
תש״מ: חגיגות שלושים שנות נשיאות
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

מה זה 'פאראד'?

תהלוכות אלו החלו עוד קודם לנשיאותו של הרבי שליט"א מלך המשיח, בתור כינוסים שנתיים לילדים המשתתפים בקביעות בפעילות השבועית 'מסיבות שבת'. תהלוכות אלו התקיימו רק בחצר מרכז חב''ד 770, ונועדו להפגין עוצמה יהודית ובכך להעצים את תחושת השייכות של הילדים לערכי היהדות. בכינוסים אלו השתתף הרבי שליט"א מלך המשיח עצמו ונשא דברים בפני הילדים.

בתחילה התקיימו הכינוסים במועדים שונים, והחל משנת תשט"ז (1956) הם החלו להתקיים בקביעות בכל שנה בה ל"ג בעומר חל בימי ראשון שהינו יום חופשי בבתי הספר הממשלתיים, כך שהילדים היהודים הלומדים בהם יוכלו להשתתף.

תהלוכות אלו נקראות בשם 'פאראד' ('מצעד' בתרגום מאנגלית) והן נערכות על השדירה המרכזית Eastrn Parkway מול בנין 770.

והשיב לב אבות על (ידי) בנים • יומן

כ"ק אד"ש הגיע מביתו בשעה 9:30 ונכנס לחדרו הק' דרך דלת היחידות (מפאת הבימה שהקימו ל"פאראד").

פאראד

כבר בבוקר נסגרה שדרת איסטרן-פארקווי לתנועה (וכן רח' קינגסטון ורח' אמפייר) ע"י מאות שוטרים שאבטחו את ה"פאראד" הגדול.

בזה אחר זה החלו להגיע אוטובוסים רבים מכל חלקי העיר ופלטו מתוכם אלפי ילדים יהודים והוריהם שהגיעו במיוחד ל"פאראד". מעריכים שקרוב לעשרים אלף ילדים והוריהם הצטופפו מול בנין 770 ו-788 שקושטו בשלטי ענק ססגוניים בעברית ובאנגלית עם כתובות כגון "ואנחנו עמך גו'", "והשיב לב אבות גו'", "ל"ג בעומר – שנת השלושים לכ"ק אד"ש", כל י"ב הפסוקים ועוד.

על המדרכה בכניסה ל-770 בנו לכ"ק אד"ש בימה גבוהה מיוחדת שקושטה בציפוי משי ארגמן ועלי' תלו את "כתר שנת השלושים", סמל ה"פאראד" וסמל צא"ח. על הבימה הוצב ה"סטענדר" של כ"ק אד"ש ושטיח אדום נפרש ממנה עד לפתח 770.

בשעה 11:20, לקול צלילי התזמורת שניגנה "אני מאמין", יצא כ"ק אד"ש ל"פאראד" (ופסע לצד השטיח ולא עליו (וכן בחזרתו)).

כ"ק אד"ש אמר ב' שיחות שתורגמו לאנגלית ע"י ר' י"י העכט וכן שיחה אחת ברוסית, להלן נקודות קצרות מאוד מהמדובר:

• הדגשת האחדות בין המשתתפים בכלל ובעם ישראל בפרט. ענין "והשיב לב אבות על (ידי) בנים" ע"ד גאולת מצרים ש"הם הכירוהו תחילה".

• מאמר רשב"י "בכ"מ שגלו שכינה עמהן" וההוראה – לקיים תומ"צ גם בזמן הגלות ולא להתפעל מההפרעות, והדגשה נוספת ע"פ מארז"ל "ושכנתי בתוכם" – בתוך כאו"א.

• ספה"ע מלמדת על יוקר הזמן והצורך למלאות כל יום בתוכן דמצוות ובזריזות.

• (ברוסית:) יש להכריז בגלוי שגם לפי חוקי המדינה ההיא מותר ללמוד ולקיים תומ"צ.

בסיום השיחה ברוסית שאל כ"ק אד"ש אם יש מי שיתרגם ויאמר תוכן קצר מהשיחה, וכשענו בשלילה עשה כ"ק אד"ש בידו תנועה של ביטול.

בסיום השיחות דיבר כ"ק אד"ש ע"ד המאורעות בחברון ואמר שזו תוצאת מדיניות הויתורים של הממשלה, והביע תקוה שהמאורע יניע את העומדים בראש "לשנות כיוון" ולעמוד בתוקף שע"פ תורה כו'.

לאחר-מכן (בשעה 12:50) החלה לעבור התהלוכה לפני כ"ק אד"ש כשהוא מסמן לשלום לילדים וכן מוחא כפיו הק' למשאיות עם המוצגים.

כשעברו נציגים מחילות הצבא האמריקאי וביניהם מפקדים שעמדו ע"ג ג'יפים והצדיעו לכ"ק אד"ש, הצדיע להם כ"ק אד"ש בחזרה.

אח"כ עברו 26 משאיות כשעל גביהם מוצגים שונים בהם הושקעו ימים ולילות של עבודה מאומצת.

על משאית אחת בנו (ה"קבוצה" מאה"ק) דגם של קברו של ר"ש בר יוחאי במירון בגודל טבעי על כל הנלוה אליו, כשליד המצבה עומדים ואומרים תהלים או לומדים זהר, עורכים תספורת לילד ועוד. לצד הקבר העמידו עיזה (שנקנתה במיוחד) ולידה עמד שוחט עם סכין שמתכונן לשחיטה (כמנהג משפ' הספרדים במירון). כ"ק אד"ש הביט על המשאית במבט רציני וחזק וכשראה את השוחט משחיז את הסכין הסיט את ראשו הק' הצידה.

משאית אחרת הציגה יהודים היוצאים "מאחורי מסך הברזל" עם מטוס הישר ל-770.

על משאית אחרת הוצג חג הפסח כהלכתו עם כל פרטי הסדר, משאית נוספת הציגה את שלימות העם, התורה והארץ ועוד ועוד.

כך עברו להם 26 משאיות עם מוצגים שונים כשכ"ק אד"ש סוקר אותם, מצדיע, מנופף בידו ולסירוגין אף מוחא כפיו הק'. בא' המוצגים היתה קופת צדקה גדולה ורמז כ"ק אד"ש בידו הק' ב' פעמים לשים בתוכה צדקה, וכשהגישו לו את הקופה שלשל לתוכה מטבע.

אח"כ צעדו הילדים כשכ"ק אד"ש מנופף להם בידו הק' ומוחא כפיו לסירוגין.

בסיום הציע ר' י"י העכט לאנ"ש והת' לצעוד אף הם, וכ"ק אד"ש החל למחוא כפיו הק' בחוזק לקול שירת "על הסלע הך" כשכל הקהל רוקד על מקומו.

בסיום שאל ר' י"י העכט את כ"ק אד"ש האם יכול להודיע על התוועדות שתהי' הערב, וענה כ"ק אד"ש שעדיין אינו יודע. אח"כ שאל הנ"ל את כ"ק אד"ש האם הי' מרוצה? וענה כ"ק אד"ש שכן, ואמר הנ"ל שהשקיעו הרבה כחות בזה, וענה כ"ק אד"ש: הקב"ה גם עזר.

בשעה 5:00 לערך יצא כ"ק אד"ש לנסוע לאוהל, וכשפגש את ר' י"י העכט שאלו אם נגמר כבר האירוע בפארק (שאליו הלכו הילדים לאחרי התהלוכה), וענה הנ"ל שנגמר והי' בהצלחה, ואמר כ"ק אד"ש:שימשיך ההצלחה לכל השנה.

בשעה 8:45 חזר כ"ק אד"ש מהאוהל ונכנס לתפילת מנחה. אחר התפילה הודיע שתתקיים התוועדות קצרה בשעה 9:30.

התוועדות

אחרי תפלת ערבית נכנס כ"ק אד"ש להתוועדות, להלן נקודות קצרות מהמדובר:

שיחה א' – שייכות הלילה דמוצאי ל"ג בעומר ליום שלפניו; ההתוועדויות בערב ל"ג בעומר, בל"ג בעומר ובמוצאי ל"ג בעומר – בדוגמת שמחת האריז"ל ג' ימים. ע"ד המשך הפעולות ב"שטורעם" גם למחרת.

שיחה ב' – אודות התהלוכות בא"י שקראו להם מבצע אהבת ישראל "יחד כל ילדי ישראל" ותבוא עליהם ברכה. ביאור פרטי הסיפור דז' תנאים ובהם רשב"י שנאספו לעבר את החודש והיו במחלוקת עד ל"מלחמתה של תורה" ולבסוף נפרדו בנשיקה וכו' – הדגשת אהבת ישראל אצל לומדי התורה בפרט. דברי רשב"י "בכל מקום שגלו ישראל שכינה עמהן" – הדגשת אהבת ה' לישראל.

שיחה ג' – על הקביעות דל"ג בעומר ש. ז. וכן ע"ד המצב באה"ק והרצח בחברון ל"ע שבא כתוצאה מנפיחת הרוח; איסור החזרת שטחים; ע"י רשב"י נפקדו עקרות כולל במובן שחיי הילדים וההורים הם באופן שונה "והשיב לב אבות על (ידי) בנים".

שיחה ד' – המשך הפעולות עם "עוללים ויונקים" גם לאחר ל"ג בעומר והורה לעשות אסיפה בנוגע לזה כדי שיהי' באופן מסודר.

בין השיחות ניגש הר' רוזניק ושוחח עם כ"ק אד"ש.

בעת ההתוועדות הורה להר' י. ג. לומר "לחיים" על כוס מלא (כמדומה שקרא לו "ראש המדברים"), הנ"ל אמר על כוסית קטנה ואמר לו כ"ק אד"ש: זה כוס מלא?! הרי הוא דיבר יותר מזה... ואח"כ אמר כ"ק אד"ש: כל הרוצה לומר יכול להצטרף "באַלד קומט משיח"!

בסיום הורה לנגן ניגון הכנה, ניגון ד' בבות, "ניע זשוריצי", והחל לנגן "הושיעה את עמך" ומחא כפיו הק' בחוזק.

מסר את המזונות להר' העכט עבור האסיפה הנ"ל.

כשיצא (בשעה 12:50 לערך) החל כ"ק אד"ש לנגן "כי בשמחה".

תשמ״ג: הצהרת נשיא ארצות הברית הוצגה לציבור

האמת ההיסטורית של ל"ג בעומר

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...