• ב"ה ימות המשיח!
  • י"א תמוז התשפ"ד (17.07.2024) פרשת בלק

תורה ומצוות

הפעם נלמד על הסימן השני והשלישי שהציב הרמב"ם לזיהויו של מלך המשיח. מי הוא שחידש בכל חלקי התורה על כל רבדיה? ומה עשה הרבי שליט"א מלך המשיח על מנת להשיג מצות לליל הסדר ואתרוג בזמן מלחמת העולם?
תורה ומצוות
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

השני בשורת הסימנים שכותב הרמב"ם לזיהוי האיש שיתגלה כמלך המשיח הוא היותו "הוגה בתורה... כדויד אביו". הזיכוך של העולם כהכנה לגאולה נעשה בכוח התורה, ומי שמשלים את תהליך הזיכוך והמעבר מגלות לגאולה - מלך המשיח – חייב אפוא להיות מישהו ששקוע בתורה בכל הווייתו. להיות אדם ש"הוגה בתורה".

במונח "הוגה" אנו נפגשים בפרק הראשון שבספר תהילים (פסוק ב): "כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה" חכמינו ז"ל מפרשים על הפסוק כי הכוונה היא למי שמעיין ומחדש בתורה, לאחר שכבר רכש ידיעה מקיפה בכל חלקיה. ומכאן, שהשימוש שעושה הרמב"ם במילה 'הוגה' בא לומר כי המשיח בקיא ומעמיק בתורה.

כך מצינו גם אצל דוד שאמר "כי ברית עולם שם לי, ערוכה בכל ושמורה" (שמואל ב' כ"ג, ה.) ואמרו על כך חכמינו ז"ל ש"אמר דוד, ברית כרותה לי שאני אהיה בקי במקרא ובמשנה בהלכות ובאגדות . . ושמורה, שיהיו דברי תורה שמורה בי לעולם ולעלמי עולמים".

גם דורנו זכה לגדלות בקיאות ועמקות עצומה בכל חלקי התורה כולה. ואמנם יש גדולי תורה שעיקר גדלותם בהלכה למעשה, יש המצטיינים באמירת שיעורים בש"ס, יש העוסקים בתורת הסוד ויש בפירוש המקרא. אך בקיאות ועמקות עצומה בכל הש"ס כולו עם כל מפרשיו הראשונים והאחרונים, בהלכה ובקבלה ובתורה על כל רבדיה, יש רק אצל הרבי שליט"א מלך המשיח. וכדוד אביו – אין שכחה לפניו, כי התורה שלומד ערוכה היא בכל ושמורה לעד.

אין ספק כי מלך מבית דוד זה, החובק את כל התורה כולה, חזקתו שהוא משיח, שילמד תורה את כל העם, ויזכך את העולם כולו בכוח התורה. 

השלישי בשורת הסימנים שכותב הרמב"ם לזיהוי האיש שיתגלה כמלך המשיח הוא היותו "עוסק במצוות כדויד אביו" חכמינו ז"ל מבארים כי עוסק במצווה, פירושו טורח בעשיית המצווה, מלך המשיח צריך להתעסק ולהתאמץ בקיום המצוות מעבר לנדרש, מעבר גם לרמת ההידור הרגילה. 

הלשון "עוסק" גם מורה על התמסרות מוחלטת כאילו מדובר בעסק פרטי. כלומר, לא רק התמסרות לקיום עצמי של המצוות, אלא גם התמסרות לקיומן על-ידי הזולת - כמו אדם שנתון כל כולו למכירת סחורתו. 

והנה, למרות הענווה המופלגת של הרבי שליט"א מלך המשיח, מן המעט שנתגלה אנו רואים אצלו את ה"עוסק במצוות" ובהידור: בספר "ימי מלך" מסופר, כיצד כשהיה באירופה בזמן מלחמת העולם השנייה, טרח להשיג פת ישראל וחלב ישראל לו ולכל היהודים שסביבו בתנאים של מסירות נפש ממש! כיצד מסר את נפשו עבור אפיית מצות לפסח, השגת "כרפס" לליל הסדר והשגת אתרוג מהודר גם בזמנים הכי קשים!

וידוע לכל שאין בדורנו עוד מי שעוסק במצוות באופן כזה שכל חייו מוקדשים להפצת קיום המצוות על ידי כל בני ובנות ישראל בעולם כולו ועל זה מדבר כל ימיו, היכן יש עוד מנהיג בישראל כזה, שהנחת תפילין של יהודי בניו זילנד, או הדלקת נרות שבת של בת ישראל בהונג קונג נוגעים לו בפנימיות נפשו כל כך עד שעושה הכול למען זה.

הרי לנו דוגמא נפלאה של "עוסק במצוות כדוד אביו", שכן דוד המלך דאג שכלל עם-ישראל יעסקו במצוות וישובו אל השם, וכך הרבי שליט"א מלך המשיח עוסק בהפצת המצוות לכל יהודי באשר הוא, וברור שאליו התכוון הרמב"ם באומרו "הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו". 

מקורות: סוכה כה עמ' א' ובפירושי רש"י ור"ן שם. ע"ז ה עמ' א', ילקוט שמעוני שמואל ב' כ"ג א', משנה תורה לרמב"ם הלכות מלכים תחילת פרק יא. ספר "ימי מלך" חלק ב, וראה אבות פ"ד משנה י'. ליקוטי שיחות חלק י"א שמות ב', ע"ז י"ט עמ' א' ורש"י שם, תדא"ר פרק ג', דבר מלכות שופטים נ"א, תולדות לוי"צ עמ' 155, ימי מלך עמ' 154, וראה אג"ק ח"א מכתבים אל הרגוצ'ובי.

יעמוד מלך עכשיו

תפקידו של מלך המשיח

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...