• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב תמוז התשפ"ד (18.07.2024) פרשת בלק

הצדיק מיבנאל ומלך המשיח

הערב, י"ז שבט, ימלאו שבע שנים לפטירת האדמו"ר ר' אליעזר שלמה שיק, המכונה "המוהרא"ש" • כיצד הגיב הרבי מלך המשיח שליט"א כשקיבל את ספרו של מוהרא"ש? • מה חלם מוהרא"ש על הרבי מלך המשיח שליט"א בליל תשעה באב? • סקירה מרתקת
הצדיק מיבנאל ומלך המשיח
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

הערב, י"ז שבט, ימלאו שבע שנים לפטירת האדמו"ר ר' אליעזר שלמה שיק, המכונה "המוהרא"ש" ו"הצדיק מיבנאל".

המוהרא"ש נולד בתל־אביב בכ"א אייר ה'ש"ת (29 במאי 1940), לאחר שהוריו ברחו מהונגריה בתחילת השואה.

בילדותו גדל בירושלים. בבר־המצוה קיבל את ברכתו של האדמו"ר רבי אהרן מבעלזא זי"ע אשר התבטא עליו באופן נדיר כי "יהיה גדול בישראל". לאחר מכן עבר יחד עם משפחתו להתגורר בארה"ב, שם היה מקורב לאדמו"ר רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז־קלויזנבורג זי"ע, ולרבנים נוספים.

בבחרותו למד בישיבתו של האדמו"ר מקאשוי זי"ע ולאחר מכן שקד על לימוד התורה במשך חמש שנים בישיבתו של הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל – מגדולי הפוסקים בדור האחרון.

בהיותו בגיל 16 וחצי התקרב לחסידות ברסלב. עסק רבות בהדפסת והפצת ספרי ברסלב בעשרות אלפי עותקים. ייסד את קהילת "היכל הקודש – ברסלב" בארה"ב, ולאחמ"כ נוסדו ע"י תלמידיו עוד הרבה סניפים של "היכל הקודש" בארץ הקודש ובארה"ב.

נודע באהבתו לכל יהודי, וקרב את ליבם של ישראל לאביהם שבשמים. ייעץ והדריך רבות בעניני עבודת השם, בפרט לבחורים צעירים. כתב למעלה מ70,000 (!) מכתבי חיזוק ועצות בעבודת השם שנדפסו בסדרת ספריו המרכזית שו"ת "אשר בנחל" המונה 272 כרכים, מלבד עוד עשרות ספרים שכתב. השאיר אלפי תלמידים ומעריצים בכל רחבי העולם.

נפטר ביום שישי י"ז שבט ה'תשע"ה ומנוחתו כבוד ביבנאל.

כתב בצוואתו: "לא אנוח ולא אשקוט עד שיהיה למי שבא לקברי להתפלל וללמוד ישועה שלימה מן השמים. ובפרט בחור ובחורה שצריכים למצוא את זיווגם ויאמרו את כל ספר התהלים בלי להפסיק - אני מבטיח שימצאו את זיווגם מן השמים. ואני חזק בזה מאוד".

מדבריו על הרבי שליט"א מלך המשיח

"יש להצדיק הזה כתפיים מספיק רחבות לסמוך עליו" (ממכתבו – כ"ד טבת ה'תשע"ג)

"מסר את נפשו בשביל כלל נשמות ישראל, והקים שלוחים ששלחם לכל קצוי תבל שיעזרו לנשמות ישראל, עבודתו עבודת הקודש חובקת עולם ומלואו מה שלא קדמו אף אחד, כידוע דבר זה ומפורסם בכל העולם כולו . . ספרים שלו המלאים חידושים נוראים ונפלאים מאד בנגלה ובנסתר ובחסידות וכו', ומחזקים באמונה פשוטה בו יתברך, ואין נושא בעולם שלא יבואר בספריו הקדושים והנפלאים . . כמעט לא היה בעולם מזכה את הרבים כמוהו" (ממכתבו – ב' אלול ה'תשע"ב)

"...לאחר מכן פנה הרבי לחסידיו שהתגודדו מסביב ואמר: "מהם תלמדו מה זה "יפוצו מעיינותיך חוצה!"

"יש אצלי כל ספרי חב"ד מכל השבע אדמורי"ם לדורותיהם, הבעל התניא, האדמו"ר האמצעי, הצמח צדק, המהר"ש, והרש"ב, והריי"ץ, והרבי של היום, אשר מאירים את נפש ההוגה בהם, ומקרבים ומחממים את הלב לעבודתו יתברך שמו" (ממכתבו – י"ח תמוז ה'תשע"ב)

סיפורים על הקשר המיוחד עם הרבי שליט"א מלך המשיח

סיפר המוהרא"ש: כשהדפסתי את ספרי "שמירת הזמן" שמרתי את העותק הראשון עבור הרבי שליט"א מלך המשיח. שלחתי אברך מתלמידיי וציויתי עליו להגיש לרבי את הספר בעת שייכנס לתפלת מנחה, כשהרבי נכנס לתפלת מנחה אכן ניגש אותו אברך והגיש לרבי את הספר, הרבי אמר "עבור ספר צריכים לשלם" והוציא שטר של 20$ ונתן לאברך. לאחר מכן פנה הרבי לחסידיו שהתגודדו מסביב ואמר: "מהם תלמדו מה זה "יפוצו מעיינותיך חוצה"".

* * *

מידי שנה, בליל שמחת תורה, היה מגיע לבית מדרשו בבורו פארק הרב זמרוני ציק – מגדולי חסידי חב"ד – יחד עם קבוצה של בחורים, והרב שיק הכריז יחד עם כל הקהל בבית המדרש את הכרזת הקודש "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". במעמד זה בשנת תשע"ד שאל שאלה מסיומת על פרשת השבוע ומיד ציין שזו שאלה של 'הרבי משיח' תוך כדי שהוא מציין ל"לקוטי שיחות" של הרבי שליט"א מלך המשיח.

"הצדיק תפס בידי ושאל "למה יש בעולם יהודים שלא מפרסמים שהרבי הוא מלך המשיח? צריכים לפרסם את זה בכל עוז!"

במעמד זה בשנת תשע"ה (מספר חדשים לפני הסתלקותו) – מספר הת' דוד דרייזין – הצדיק תפס בידי ושאל "למה יש בעולם יהודים שלא מפרסמים שהרבי הוא מלך המשיח? צריכים לפרסם את זה בכל עוז!". אמרתי לו שזה כנראה משום שאנשים מתביישים. והוא ענה לי: "אני צריך לפרסם להם את זה!".

* * *

בליל י"ט ניסן תשע"ב עבר המוהרא"ש התקף לב חמור וניתוח לב פתוח. 

הרב זמרוני ציק ביקש בשבילו ברכה מהרבי שליט"א מלך המשיח ב'אגרות קודש', והניתוח עבר בהצלחה. שנה לאחר מכן סיפר המוהרא"ש לבנו ר' משה שי' כי במשך כל זמן הניתוח הארוך והמסוכן שעבר, ראה את הרבי שליט"א מלך המשיח עומד מעל לראשו ומלטף את ראשו ואומר מספר פעמים "אל תפחד, אתה תצא מזה. אני דואג עבורך שהכל יעבור. אתה תצא מזה".

* * *

מספר ר' אשר, הגבאי של בית הכנסת ברסלב ביבנאל: בתשעה באב בא' השנים בכה המוהרא"ש כ3 שעות ברציפות על הגלות, ותוך כדי בכי הוא נרדם.

ובחלומו הוא רואה איך בית המקדש מתחיל להיבנות, והוא רואה מרחוק יהודי מורה הוראות לכולם איך לבנות את בית המקדש, וכל מקום שהוא מסתכל נבנה מיד, הוא מתקרב עוד קצת והוא רואה שאותו יהודי הוא לא אחר מאשר הרבי שליט"א מלך המשיח, הרבי שליט"א קרא לו ואמר שהוא רוצה שהוא יעמוד לידו כדי שיעזור לו לבנות את בית המקדש.

* * *

בחודש מר־חשון תנש"א (1950) שלח המוהרא"ש את חתנו הרה"ג ר' משה אסטרייכער שליט"א, אל הרבי שליט"א מלך המשיח, לאחר שגורמים שונים הפיצו שמועות כזב בכלי התקשורת שכביכול יש מחלוקת בן חסידות חב"ד לחסידות ברסלב, בעקבות כך ביקש הצדיק להפריך את השמועות באמצעות שליח מיוחד שיבהיר את הדברים.

כשהגיע השליח המיוחד אל הרבי שליט"א מלך המשיח הוא שח בפניו את ההערכה הרבה שיש בין החסידיות הקדושות, והזים את השמועות האינטרסנטיות שכביכול יש מחלוקת חלילה, הרבי שליט"א שמע את הדברים בהתעניינות גדולה, נתן לו דולר ואמר לו: זה בשבילך, בשביל השליחות שלך. ואחר כך נתן עוד דולר ואמר: זה בשביל חמיך, תאמר לו, השם יתברך יעזור לו בכל אשר נצרך עבורו, וכל אויביו יפלו תחתיו, ויאריך ימים על ממלכתו, וכדי שיהיה כפליים לתושיה הנה עוד שטר לצדקה. וסיים: ברכה והצלחה בשורות טובות.

מקורות: הרב יצחק ידגר שליח הרבי מלך המשיח שליט״א ליישובי התענכים, הת' דוד דרייזין.

 
 
 
 

כ"ב שבט • "והחי יתן אל ליבו": 30 שנה ל"תקופה החדשה"

קווים לדמותה של אשת המלך

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...