• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' סיון התשפ"ד (13.06.2024) פרשת נשא

הסכמי ה"שלום" בקעמפ דייויד "בכיה לדורות"!

נשיא ארה"ב קרטר היה בטוח שבגין לא יסכים לחתום על הסכמי ה"שלום" בקעמפ דייויד, שהביא מאות הרוגים, והוא "בכיה לדורות"!
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

רוצים להחזיר הכל.

ושולחים לכאן שלוחים! ומבטיחים להחזיר רח"ל שטחים ולהעמיד בסכנה רח"ל, (לא על יהודי ולא על אדם), פיקוח נפש ממש!!

השריפה באוהל שהיתה פעולת חבלה.

כפי שרואים, מעשים שבכל יום!! ומדמיינים!! שבשעה שבא יהודי ושואל – היתכן?! איך אתם מאפשרים דבר כזה?! אז הם אומרים "מקרה נקרה"!!

באמת  היתה שריפה באוהל צבאי. ובאמת נהרגו שם, רח"ל, שמונה חיילים. וכמה וכמה נפצעו. [והסבירו] שזה לא ענין שצריך ללמוד ממנו הוראה. פשוט מקרה!

מדוע "סתם מקרים" אלו היו אחדאחרי השני אחרי השלישי דווקא בשבועות וחדשים הכי אחרונים, בשעה שהכריזו!! שהולכים להחזיר את הגדה המערבית, יהודה, שומרון וכו', וכו', וההסברה בזה היא, שתמורת המסירות יקבלו נייר...

הסכם ה"שלום" הביא רק הרוגים.

אז אי אפשר לומר את זה לעיתים כל כך קרובות, אז המציאו המצאה. למה שהם יאמרו סתם חתיכת נייר,  יקבלו נייר שעליו רשומה המילה "שלום"...

אז ראשית, מצד שקיבלו נייר במחנה דוד, "קעמפ דייויד", מה פעל הנייר? - הביא צרות צרורות!!

מה הביא אותו ה"שלום" שקיבלו על חתיכת הנייר בעמפ דייויד, זה הביא רח"ל הריגה בפועל!! של מאות חיילים מבני ובנות ישראל!! בפועל!! יודעים את השמות שלהם!!

ואומרים את אותו תירוץ: "מקרה נקרה הוא".

זה שהמחבל עבר במקום פלוני והיה חייל שצריך לנסוע באופן כך,  ועלה על "טרמפ" שהזדמן לו במכונית עוברת  ושם ישב המחבל, והרג אותו.

מתיי שזה היה בפעם הראשונה, גם אז זה לא היה מובן. למה זה לא היה לפני "קעמפ דייויד"?! כי אז הם רעדו!! מחייל יהודי. כעת נהיה מצב בדיוק הופכי!! הולכים בירושלים! הולכים בחברון! הולכים בשכם! הולכים בתל אביב, ולא בטוחים אם ערבי מאחוריו לא יעשה לו רח"ל את מה שההוא עשה!!

הסכם ה"שלום" בכיה לדורות!!

בשעה שחתמו על "קעמפ דייויד", חתמו, רח"ל, על בכיה לדורות!! כמו שרואים זאת עכשיו בפועל!!

בגין לא יכל לעמוד בלחץ.

ואז היה לחץ הכי גדול, ויודעים מי לחץ, [=דיין וויצמן] ויודעים על מי הוא לחץ, [=בגין] שהיה צריך לחזור בו מהשיטה שהחזיק בה ארבעים שנה בנוגע לביטחון הארץ!!

ולא יכל לעמוד בלחץ,והלך וחתם על הנייר, שקרטר [=נשיא ארה"ב] לא ציפה שהוא יחתום על זה!!

קרטר לא חלם שבגין יחתום על ההסכם.

הוא [=קרטר] היה חייב לתבוע זאת, מצד הלחץ שהיה עליו, מצד ה"סטייט דפרטמנט" וכיוצא בזה, אבל היה לו ברור ש[בגין] לא יסכים לזה!!

בדיוק כמו שהיה ברור אחרימלחמת ששת הימים שיהודים לא יסכימו להחזיר כלום!

וכמדובר כמה פעמים, מיד אחרי אותו ניצחון!! יצאה משלחת שלמה מארץ ישראל לוושינגטון, להודיע, שאף על פי שכבשו את כל השטחים הכבושים וכו' וכו'. אנחנו מוכנים להחזיר הכל!! (חוץ מירושלים העתיקה, ועוד מעט ענינים כמו זה).

הנס היה, שהגוים לא רצו לקחת. הם רצו יותר!!

השלום המדומיין עם מצרים

מתן תורה באימה וביראה בלימוד תורה בכל יום. משמעות חג השבועות

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...